Heracleum / Bereklauw

Bereklauw is een grote en stevige plant (tot anderhalve meter en hoger). Het is een zeer algemeen voorkomend kruid in bermen, tuinen en hooiweiden. De bloemetjes van Bereklauw zijn zeer klein, maar staan in groepjes bijeen. Die groepjes staan op hun beurt ook weer gegroepeerd in een groot scherm. Deze bloemenschermen trekken heel veel insecten aan. De nectar is in deze kleine bloempjes bovendien makkelijk bereikbaar, dus insecten hoeven geen speciaal aangepaste monddelen te hebben om de nectar te verzamelen. Op bereklauwschermen zijn dan ook meer dan honderdzestig insectensoorten aangetroffen. Daaronder veel soorten zweef- en andere vliegen, maar ook kevers zoals het Soldaatje. Deze laatste komt voor de nectar, maar als roofkever vangt hij er ook kleine spinnetjes en insecten. Niet alleen tijdens de bloeiperiode is Bereklauw aantrekkelijk voor insecten: de dode, holle stengels die in de winter blijven staan worden door insecten en spinnen vaak als overwinteringsplaats gebruikt. Soms worden ze door hongerige vogels (pimpelmezen bijvoorbeeld) opengehakt.

Etymologie / De naam van de plant

Het geslacht Heracleum werd genoemd naar de beroemde held Herakles of Hercules, omdat hij voor het eerst de plant als geneeskruid gebruikt zou hebben. De grote afmeting van de plant kan mede een rol gespeeld hebben. Bij Plinius vinden we eveneens een heracléum, maar men weet niet welke plant hij daarmede bedoelde.

De Latijnse soortnaam sphondylium was vroeger de geslachtsnaam, vandaar dat men in de zeventiende eeuw de plant tegenkomt onder de benaming: Spondýlion pseudacánthus. Dit sphondylium is afkomstig van spondylos: wervel, gewricht of knook, omdat men de opgezwollen bladschede met een gewricht vergeleek. Het pseudacanthus wil zeggen onechte of valse acanthus.

De naam Bereklauw (een door ons gehele land voorkomende benaming) heeft de plant gekregen vanwege de grote, ruigbehaarde bladeren, die men met de klauw van een beer vergeleek.

Heracleum sphondylium L.

Family: Apiaceae

Common Name: Cow Parsnip, hogweed

Bulgarian: Сибирски девесил

Croatian: Medvjeđi dlan

Czech: Bolševník obecný

Dutch: Gewone berenklauw

Finnish: Etelänukonputki

French: Grant-bibeu

German: Wiesen-Bärenklau

Hungarian: Közönséges medvetalp

Lithuanian: Lankinis barštis

Norwegian: Bjørnekjeks

Polish: Barszcz zwyczajny

Russian: Борщевик_обыкновенный

Slovenian: Navadni dežen

Swedish: Björnloka

Bij Dodonaeus vinden we onder het xi Capittel het volgende onder meer vermeld: ‘Van Spondylium oft Duytsche Beerenclauwe. De apothekers van Hooch-Duytschland ende oock van Nederlant plagten dat hier voortijts Branca ursina te noemen, ende dat selve in stede van de oprechte Branca ursina oft Acanthus [de bladeren van de acanthus, die veel weg hebben van de Bereklauw, werden vroeger als gestileerd motief verwerkt in de Kapitelen van de korinthische zuilen. Kl.] seer onbedachtelijck in de clysterien te gebruycken: en daer door ist bij gecomen dat de Hoochduytschen dit cruydt sonder reden Bernclauw genoemt hebben, ende de Nederlanders Beerenclauwe: ende de Fransoysen Branse ursine: daerom hebben wij dat tot onderscheyt van de oprechte Beerenclauwe moeten Hooch Duytsche Beerenclaeuwe noemen.’ Zo vinden we ook bij P. Nylandt (1682) de plant beschreven onder de Latijnse benaming van Spondylion pseudacanthus en in het Nederlands als Duytse Beeren-Klauw.

Gebruik: Uit O. Thome, www.BioLib.de.

Zo was het gebruik vroeger. (141, 164, 309, 311) ‘Dioscorides schrijft dat het zaad van Duitse berenklauw zeer nuttig en geschikt om allerhande slijmachtige vochtigheid van onder af te jagen en zeer goed in alle gebreken van de lever en in de waterzucht, geelzucht, kwade of enge borst als men de adem niet anders herhalen kan dan met de rechte hals en ook in de vallende ziekte en bovendien ook in de wurging of opstijging van de baarmoeder.

Hetzelfde zaad met olie vermengt is zeer nuttig om te gebruiken en te mengen bij de stoving en papjes die men bereidt voor de uitzinnige mensen of die los van hoofd zijn of de slapende ziekte hebben en met pijn in het hoofd gekweld zijn als een papje van buiten aan het hoofd gelegd of de slaap van het hoofd daarmee bestrijken.

Die wortel rondom afgeschrapt en in de lopende gaten gestrooid bijt af en neemt weg alle de harde kanten en de knobbelachtigheden van de zeren en het overvloedig vlees dat in de wonden plag te groeien.

Die van Polen en Litouwen, zo men zegt, koken de bladeren en dat zaad van Duitse berenklauw in water en doen daar heesdeeg bij of iet anders diergelijks en drinken dat in plaats van bier of van anderen gewone drank en vooral de arme lieden van die landen.

Niet tegenstaande alle deze goede eigenschappen en krachten van dit kruid zo zijn nochtans de apothekers zeer te misprijzen die de oude dwaling volgen en dit kruid in de klisters en elders gebruiken in plaats van Acanthus of Branca orsina van de Italianen die niet alleen van gedaante, maar ook van krachten van dit ons Spondylion zeer verschilt’.

Zowel de wortel als de plant werd onder meer aangewend bij engborstigheid, vallende ziekte, geelzucht, buikloop en ingewandswormen. Het zaad werd, vermengd met olie, als een papje gebruikt bij hoofdpijn.

Heracleum sphondylium is a BIENNIAL/PERENNIAL growing to 1.8 m. Pfaff database

It is hardy to zone 5 and is not frost tender. It is in flower from Jun to September, and the seeds ripen from Jul to October. The flowers are hermaphrodite (have both male and female organs) and are pollinated by Bees, flies.The plant is self-fertile. It is noted for attracting wildlife.

Suitable for: light (sandy), medium (loamy) and heavy (clay) soils. Suitable pH: acid, neutral and basic (alkaline) soils. It can grow in full shade (deep woodland) semi-shade (light woodland) or no shade. It prefers moist soil.

Habitats Woodland Garden Dappled Shade; Shady Edge; not Deep Shade; Meadow; Hedgerow;

Edible Uses

Edible Parts: Leaves; Root; Stem.

Edible Uses: Sweetener.

Stem and young shoots - raw or cooked. Used as a green vegetable, when harvested just as they are sprouting from the ground they are somewhat like asparagus in flavour[183]. The rind is somewhat acrid[. The leaf stems are tied in bundles and dried in the sun until they turn yellow[238]. A sweet substance resembling sugar forms on the dried stems and is considered to be a great delicacy[2, 115, 183, 238]. The peduncles, before flowering, can be eaten as a vegetable or added to soups[183]. Root - cooked. It is usually boiled[7].

Medicinal Uses

Antidiarrhoeal; Antipsoriatic; Aphrodisiac; Digestive; Expectorant; Sedative.

The roots and the leaves are aphrodisiac, digestive, mildly expectorant and sedative[7, 9, 238]. The plant is little used in modern herbalism but has been employed in the treatment of laryngitis and bronchitis[238]. A tincture made from the aerial parts of the plant has also been used to relieve general debility, though it is uncertain how it works[238]. The plant is harvested as it comes into flower and can be dried for later use.

Cultivation details

A very easily grown plant, succeeding in any ordinary garden soil[238], doing best in moist soils or deep woodland. Grows well in full sun or partial shade[238]. This species contains a large number of sub-species. Some, but by no means all of them, can cause various problems as detailed at the top of this record. Subspecies transylvanicum, pyrenaicum, montanum, orsinii and alpinum are distinctly phototoxic, subspecies sphondylium and sibiricum are not phototoxic whilst subspecies granatense and ternatum vary in their toxicity. A good bee plant.

Literature

[183]Facciola. S. Cornucopia - A Source Book of Edible Plants.

Excellent. Contains a very wide range of conventional and unconventional food plants (including tropical) and where they can be obtained (mainly N. American nurseries but also research institutes and a lot of other nurseries from around the world.

238]Bown. D. Encyclopaedia of Herbs and their Uses.

A very well presented and informative book on herbs from around the globe. Plenty in it for both the casual reader and the serious student. Just one main quibble is the silly way of having two separate entries for each plant.

La Berce / Heracleum spondylium

Principes actifs : provitamine A, vitamine C, sels minéraux, furocoumarine. La racine contient du psoralène, substance actuellement étudiée par les scientifiques pour le recherche contre le Sida et la leucémie.

Habitat : prairies, haies champêtres, bord des chemins, bordure des prés

Date de floraison : d'avril à septembre

Description : c'est une plante vivace ou bisannuelle à poils drus avec de grandes feuilles lobées et segmentées. On reconnait son appartenance à la famille des ombellifères grâce à ses fleurs blanches (rarement roses ou vertes caires) groupées en ombelles de 15/20 cm de diamètre. Elle est très robuste grâce à sa tige massive et peut mesurer jusqu'à 5 m pour l'espèce du Caucase (allergisante et toxique). A maturité elle forme des graines ovales et applaties.

Vertus : stimulante, aphrodisiaque, digestive.

Les jeunes pousses vertes tendre et très duveteuses sont excellentes ! Pour les trouver, il suffit d'écarter les grandes feuilles jonchées au sol. En les cueillant, vous serez étonnés de sentir leur parfum d'agrumes et de noix de coco directement reconnaissable. Il existe de multiples façons de la cuisiner. Les jeunes tiges sortant de terre se font cuire à la vapeur ou dans un grand volume d'eau salée et sont ensuite préparées comme des bettes. Il faut les éplucher comme des tiges de rhubarbe. Je réalise de délicieux gratins à la béchamel avec. De même que les inflorescences encore en boutons peuvent être cuites et mangées comme des asperges. Les jeunes feuilles se préparent comme des épinards et peuvent être ensuite mixées avec de la crème fluide pour obtenir un erstatz de lait de coco !

Cazin, Traité des plantes médicinales, 1868 Berce

Nom accepté : Heracleum sphondylium

BERCE. Heracleum sphondylium.- L.

Sphondylium vulgare hirsutum. C. Bauh.,T. — Branca ursina germanica. J. B. Branca ursina spuria. Off.

Fausse branc-ursine, — branc-ursine des Allemands.

Ombellifères. — Peucedanées. Fam. nat. — Pentandrie digynie.

Cette plante (Pl. VIII), qui aime les pays froids, croît en abondance dans nos bois, dans nos champs et dans nos prés, dont elle détériore les foins. Les vaches, les chèvres, les moutons, les lapins et les ânes la broutent ; les chevaux la négligent. Les plus savants agronomes l’indiquent comme une plante à fourrage des plus précieuses : sa racine, ses feuilles et ses tiges, comme celles du panais, sont pour les vaches à lait une excellente nourriture. Il y a lieu de s’étonner qu'elle n'ait point été cultivée depuis longtemps.

Description. — Racine fusiforme, charnue, blanchâtre, imprégnée d’un suc jaunâtre. — Tige parvenant sur un sol favorable à hauteur d’homme, mais ordinairement de 10 à 20 décimètres ; robuste, droite, fortement sillonnée, creuse, velue, rameuse supérieurement. — Feuilles alternes, grandes, amplexicaules, ailées, à foliotes lobées et crénelées, vertes en dessus, d’un vert pâle en dessous. — Fleurs blanches, quelquefois rougeâtres, en larges ombelles planes et terminales de dix à vingt rayons. — Involucre nul ou formé de une à deux foliotes, involucelles de quatre à dix-sept foliotes (juin-septembre). — Calice à limbe 5-denté ou entier velu. — Corolle de cinq pétales échancrés. — Cinq étamines. — Deux styles plus courts. — Fruit formé de deux akènes ovoïdes on ovoïdes oblongues, comprimés, striés.

Parties usitées. — La racine, les feuilles et les fruits.

Culture. — [La berce n’est cultivée que dans les jardins botaniques ; on la sème en pépinière et en pots, depuis avril jusqu’en juillet, ou en place, aussitôt après la nialurité ; on peut encore la propager par éclats des pieds.]

Récolte. — L’herboristerie en néglige la récolte, qui, d’ailleurs, ne demande aucun soin particulier.

Propriétés physiques et chimiques ; usages économiques. — L'écorce et la racine de berce sont d'une âcreté rubéfiante et même vésicante. L'interieur de la tige, au contraire, offre une saveur douce, et procure un aliment très-recherché des habitants du Kamtschatka. Ces peuples mangent la berce récente écorcée, laquelle fournit, en outre, par la dessiccation, une farine sucrée. En Sibérie, on fait sécher au soleil, sur des claies, les tiges et les pétioles ratissés ; elles se couvrent d’un suc mucilagineux et sucré que l’on recueille avec soin, et qui passe pour une friandise très-délicate. « Accumulez ces tiges et ces pétioles dans un tonneau ; versez-y une quantité d’eau suffisante

pour recouvrir le tout ; après un mois, vous retirerez une masse d’une saveur acidulé agréable. Si vous soumettez ce marc à la distillation au moment de la fermentation vineuse, il vous donnera un esprit ardent plus actif que celui de grain (Gilibert). » Les Russes font usage de cette eau-de-vie. La décoction fermentée des feuilles tient lieu de bière aux pauvres gens en Pologne, en Lithuanie et au Kamtschatka.

Fraîche, cette plante contient environ 10 pour 100, et son foin 72 pour 100 de parties nutritives. Les Suisses l'estiment beaucoup pour leur bétail. Cultivée comme le panais, avec lequel elle a quelque analogie, la racine de berce, pourrait fournir à l’homme un aliment sain (1). Ses fruits ont une saveur acre et aromatique qui décèle la présence d’une huile volatile ou essentielle.

Les propriétés thérapeutiques de la berce sont mal déterminées. Cette plante a été très-peu employée en France. Elle est regardée dans quelques parties de la Suède comme un remède familier contre la dysenterie. On a employé sa décoction en bains, en lavements, comme carminatif, apéritif, antispasmodique, etc. On applique les feuilles et les racines sur les callosités ; elles sont résolutives et peuvent convenir, en cataplasme, sur les abcès froids, les engorgements lymphatiques, l’œdème, etc. On dit que le suc détruit la vermine, et que la décoction de la racine et des semences a été employée avec succès en lotion contre la gale. Plusieurs médecins prétendent que la berce est un des plus puissants moyens curatifs de la plaque polonaise ; d'autres soutiennent, au contraire, qu'elle doit être rangée parmi les causes productrices de cette maladie : Succus capiti inunctus crispos capillos facit, dit Ray. — Erndtel (2), médecin polonais, dit que plusieurs médecins, qui ont fait l'énumération des remèdes employés pour la cure de la plique ont été trompés, par la ressemblance des mots, et qu'ils ont pris le lycopode pour la fausse branc-ursine.

Le fruit, qui est stimulant, pourrait être employé utilement. Ray le recommande dans les attaques d'hystérie. Dioscoride le vantait contre l'asthme. La berce n’est point une plante inerte ; elle mérite d'être étudiée dans ses effets thérapeutiques.

Au xixe siècle on utilisait les jeunes pousses et les jeunes feuilles pour accompagner les viandes en mélange avec d'autres herbes. On peut aussi les utiliser en potage ou cuite comme des épinards. La plante était utilisée en Russie pour confectionner le borchtch (potage traditionnel). Au printemps la plante est riche en vitamine C. Elle est riche en glucides, en protéines. Elle est aromatique et riche en éléments minéraux. Les graines sont très aromatiques et utilisées comme aromates. Macérées dans l'alcool, elles donnent une liqueur digestive et calmante. En Russie, on fait sécher les tiges coupées en rondelles que l'on utilise comme friandise.

J Ethnopharmacol. 2013 May 20;147(2):536-9. 2013 Mar 27. Vasorelaxant effects and mechanisms of action of Heracleum sphondylium L. (Apiaceae) in rat thoracic aorta. Senejoux F, Demougeot C, Cuciureanu M, Miron A, Cuciureanu R, Berthelot A, Girard-Thernier C.

ETHNOPHARMACOLOGICAL RELEVANCE:

Aerial parts of Heracleum sphondylium L. (HS) are used in traditional medicine to treat hypertension. To provide pharmacological basis for this use, we investigated the vasorelaxant effects of a dichloromethane extract of HS (HSDE) and the mechanisms involved.

MATERIALS AND METHODS:

Activity of HSDE was evaluated on rat isolated thoracic aortic rings.

RESULTS:

HSDE induced vasorelaxation in phenylephrine (PE, 10(-6)mol/L) and high KCl-(6×10(-2)mol/L) pre-contracted aortic rings that was independent on the presence of endothelium. HSDE markedly decreased extracellular Ca(2+)-induced contraction in high-KCl and PE pre-challenged rings. It also inhibited the intracellular Ca(2+) release sensitive to PE (10(-6)M). The relaxant effect of HSDE were blunted by 4-amino-pyridine (4-AP, 10(-3)mol/L), an inhibitor of voltage-dependent K(+) channels.

CONCLUSION:

Our results provide the first evidence that a dichloromethane extract of Heracleum sphondylium L. exhibits vasorelaxant properties through endothelium-independent mechanisms involving the inhibition of Ca(2+) mobilization and changes in Kv channel conductances. These data argue for its use as antihypertensive therapy in traditional medicine.

African Journal of Biotechnology Vol. 5 (11), pp. 1087-1089, 2 June 2006 Antibacterial and antifungal activity of Heracleum sphondylium subsp. artvinense ERGENE, A.1*, GULER, P.1, TAN, S.1, MİRİCİ, S.2, HAMZAOGLU, E.3 and DURAN, A.4

Accepted 21 April, 2006

Ethanol and aqueous extract of Heracleum sphondylium subsp. artvinense was investigated for their antimicrobial activities against eight bacterial species (Enterococcus feacalis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Shigella, Streptococcus pyogenes, and Corynobacterium diphtheria) and two yeast (Candida albicans and C. krusei). Both ethanol and aqueous extract of H. sphondylium subsp.artvinense showed antimicrobial activity against the gram-positive bacterium (S. aureus).

Biochem J. 1928; 22(2): 326–330. Seed fats of the Umbelliferae Heracleum sphondylium and Angelica sylvestris http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1252125/pdf/biochemj01139-0030.pdf