Vogelmelk gewone / Ornithogalum umbellatum

Met zijn mooie stervormige tot zo'n 5 cm in doorsnee grote witte bloemen valt de Gewone vogelmelk, Ornithogalum umbellatum L. direct op. Je vindt de soort in de voedselrijkere Abelen-Iepenbossen, maar ook wel in de uiterwaarden, en de binnenduinrand. De buitenkant van de witte bloemdekbladen hebben in het midden een groene streep. Ook dit kenmerk maakt deze plantensoort goed en gemakkelijk herkenbaar. Gewone vogelmelk is een soort die op de rode lijst van beschermde planten staat. In de Belgische Ardennen kom je ze nog regelmatig tegen in de humeuze hellingbossen. darnaast tref je de soort ook aan op open plaatsen, zoals uiterwaarden. Ze staat dan in de volle zon. De bloemen gaan in de volle zon al vroeg op de dag helemaal open, wat overigens de Franse volksnaam "dame d'onze heurs" niet helemaal suggereert. Op gure, kille en zonloze dagen blijven de bloemen vaak gesloten.

In de Bach Bloesemtherapie

wordt het plantje gebruik bij 'verdriet, wanhoop, teleurstelling, psychische en/of lichamelijke shock, innerlijke verdoving, zwakte, neurose, hartklachten, afsluiten, terugtrekken, nervositeit, heftige menstruatie, onvermogen een traumatische gebeurtenis uit het verleden te verwerken en/of los te laten'. Het is dan ook verwerkt in het zogenaamde Rescue remedy.

Star of Bethlehem is balsem voor de ziel. Omdat ieder mens wel eens een traumatische gebeurtenis te verwerken heeft gekregen, kan men uit voorzorg altijd Star of Bethlehem in een eerste flesje doen.

Dr. Bach over Star of Bethlehem:We moeten proberen

".......in zo'n staat van vrede te blijven, dat beproevingen en verstoringen vanuit de wereld ons onberoerd laten. Dit is werkelijk een grote verworvenheid en geeft die vrede die alle begrip te boven gaat. En al lijkt het aanvankelijk dat dit slechts mogelijk is in onze dromen, zij bestaat echt en ligt, als wij geduldig zijn en volharden, binnen het bereik van ons allen" .

Een kleine waarschuwing: de plant vooral de bolletjes zijn licht giftig en zeker zo, onverdund, niet op te eten.

Vogelmelk in de natuurlijke tuin

Plant vogelmelk op plaatsen waar ze zich ongehinderd uit kunnen breiden. Ze stellen vrijwel geen eisen en zijn ook zonder problemen bestand tegen de concurrentie van bomen, gras en bodembedekkers. Bijna alle vogelmelk soorten gedijen uitstekend op halfbeschaduwde standplaatsen, nabij groepen houtige gewassen. Ze voelen zich ook thuis in een natuurlijke tuin, waar ze spoedig grote groepen kunnen vormen. Een uitzondering is de breedbladige vogelmelk, Ornithogalum balansae, die vooral goed gedijt in een rotstuin. De exotische soorten gedijen het beste in een border van vaste planten of in een bed met zomerbloemen.