Allergie

Enkele kruiden tegen allergie

Baikal Skullcap Root (Scutellaria baicalensis)

The root of the Chinese Skullcap, Radix Scutellaria baicalensis, called Huang Qin in traditional Chinese Medicine, has been used for thousands of years, especially for inflammation and high fevers. It contains the flavonoids baicalin and wogonin, well researched for their anti-allergy and free radical scavenging properties. These components are similar in structure and mechanism of action to Quercetin. Another component of Scutellaria, baicalein, has even a stronger anti-inflammatory and anti-allergic effect, specifically reducing leukotriene B4 and C4 production by inhibiting lipoxygenase. The dose is typically 2-6g/day of the dried root or 4 to 12 ml per day of a 1:2 fluid extract. Cautions: No specific adverse reactions have been reported. However, due to structural similarity to quercetin similar cautions may apply.

Nettles (Urtica dioica)

Stinging Nettles is a common plant found in damp waste areas around the United States and Europe. Touching the stingers on the nettle plant, causes an allergic reaction, probably due to the formic acid found in the stingers which initiates a localized histamine release. Traditional herbalists have historically recommended the juice of the nettle as an antidote to the rash caused by the nettle stinger, as well as the prophylactic use of nettle tea for spring allergies. In addition, the homeopathic remedy made from nettle, Urtica, is successfully used for hives and other allergic skin irritations. One preliminary study found that freeze dried nettles were helpful for symptoms of allergic rhinitis. [33] The authors have also encouraged the use of nettle herb for allergic patients, with favorable results. Typical dosage is 600 mg dried herb or 2-4 ml per day of fluid extract in divided doses. Cautions: may occasionally cause mild gastrointestinal irritation when used internally.

Urtica bij hooikoorts

Brandnetelblad (Urtica dioica) helpt mogelijk ook bij hooikoorts.6 In een studie van een week werd het effect van gevriesdroogd brandnetelblad (twee maal 300 mg per dag) vergeleken met placebo bij 69 mensen met hooikoorts. Brandnetel verminderde klachten van allergische rinitis bij 60% van degenen die het gebruikten.8 Waarschijnlijk moduleren bestanddelen in brandnetel de immuunrespons. Brandnetel is een veilig supplement, bijwerkingen komen vrijwel niet voor en betreft milde maagklachten. Brandnetelextract heeft een ontstekingsremmend effect door het remmen van de enzymen 5-lipoxygenase en cyclo-oxygenase.

Mimosa (Albizzia lebbeck, Albizzia kalkora)

Albizzia is a member of the mimosa family that has been used in Ayurvedic practice for asthma and dermatitis, and as a sedative in Traditional Chinese Medicine. Several studies were performed on a bark extract of this plant, which showed advantageous actions against allergic symptoms, including anaphylaxis, [34] atopic allergy and gastrointestinal allergic symptoms such as diarrhea. [36] Albizzia has been shown to stabilize mast cell degranulation , depress levels of anti-allergy antibodies, and decrease the overaggressive action of T and B lymphocytes. A therapeutic dose of Albezzia is 3-6 ml/day of the 1:2 extract. Cautions: No adverse reactions have been reported.

Coleus (Coleus forskohlii )

Coleus is a member of the mint family, and grows wild in Thailand , India and other areas. It has been used in traditional Ayurvedic medicine for allergic symptoms such as bronchitis and breathing difficulties. In 1974 Hoechst Pharmaceuticals, along with the Indian Central Drug Research Institute, conducted studies on Coleus extract and found that it had muscle relaxant and antihypertensive effects. The active constituent forskolin, extracted from the root of Coleus forskohlii , has been found to increase Cyclic AMP , which causes bronchial relaxation. Forskolin has the added advantage of being receptor independent, which avoids the desensitization caused by the repeated use of B-adrenergic agonist pharmaceuticals. Forskolin also inhibits the release of histamine from basophils, which decreases the allergic response. [42] The recommended dosage of Coleus is 50 mg 2 times a day of an extract standardized to contain 18% forskolin. Cautions: Coleus may lower blood pressure.

Referenties

  • Bochorakova H, Paulova H, Slanina J, et al. Main flavonoids in the root of Scutellaria baicalensis cultivated in Europe and their comparative antiradical properties. Phytother Res. 2003 Jun;17(6):640-4

  • Lin CC., Shieh DE., The anti-inflammatory activity of Scutellaria rivularis extracts and its active components, baicalin, baicalein and wogonin. American Journal of Chinese Medicine 1996;24(1):31-6

  • Bone, Kerry: Clinical Applications of Ayurvedic and Chinese Herbs-Monographs for the Western Herbal Practitioner , Phytotherapy Press, Warwick, Queensland Australia (1996) pp 75-79.

  • Chang, HM :Pharmacology and Applications of Chinese Materia Medica, Vol 2, World Scientific, Singapore (1987) Mittman P. Randomized,double-blind study of freeze-dried Urtica dioica in the treatment of allergic rhinitis. Planta Medica 56:44-7, 1990

  • Tripathi RM, Sen PC, Das PK Further studies on the mechanism of the anti-anaphylactic action of Albizzia lebbeck, an Indian indigenous drug. J Ethnopharmacol. 1979 Dec;1(4):397-400.

  • Tripathi RM, Sen PC, Das PK Studies on the mechanism of action of Albizzia lebbeck, an Indian indigenous drug used in the treatment of atopic allergy. J Ethnopharmacol. 1979 Dec;1(4):385-96.

  • Besra SE, Gomes A, Chaudhury L Antidiarrhoeal activity of seed extract of Albizzia lebbeck Benth. Phytother Res. 2002 Sep;16(6):529-33.

  • Seamon KB, Daly JW. Forskolin: a unique diterpene activator of cAMP-generating systems. J Cyclic Nucleotide Res. 1981;7:201–224

  • Laurenza A, Sutkowski EM, Seamon KB. Forskolin: a specific stimulator of adenylyl cyclase or a diterpene with multiple sites of action? Trends Pharmacol Sci. 1989;10:442–447

  • Robbers, James E., Marilyn K. Speedie, and Varro E. Tyler. 1996. Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology. P 88. Williams & Wilkins. ISBN: 0-683-08500-X.

  • Marone G, Columbo M, Triggiani S, et al. Forskolin inhibits the release of histamine from human basophils and mast cells.Agents Actions. 1986;18:96–99.

Een natuurlijke anti-histaminicum samengesteld uit o.a. Juglans, Olea, Hydrangea.......

• werkt zowel preventief als curatief

• te gebruiken bij overgevoeligheid voor: huisstofmijt, pollen, voedingsmiddelen, huidschilfers van huisdieren, schimmelsporen, geneesmiddelen, histamine & histamine-vrijmakers en zonlicht

Allergieën en hyperreactiviteit

Het immuunsysteem is een fijn afgestemd defensiemechanisme dat er voor zorgt dat alle lichaamsvreemde stoffen onschadelijk worden gemaakt. Als het immuunsysteem goed functioneert, maakt het lichaamsvreemde stoffen onschadelijk zonder dat er symptomen ontstaan. Bij allergische reacties is het immuunsysteem echter uit balans en reageert het lichaam heftig op normaal voorkomende stoffen. Met name de mestcellen (specifieke leukocyten) worden, in het geval van een allergie, dusdanig geprikkeld dat ze snel overgaan tot histamine-afgifte. Het is een overmaat aan histamine die aanleiding geeft tot de bekende allergieverschijnselen, zoals roodheid, zwelling, warmte en pijn. De klachten die kunnen ontstaan zijn zeer divers, afhankelijk van welk orgaansysteem wordt aangedaan.

Dr. Lasneski heeft de specifieke formule Histoplex ontwikkeld die de celwand van de mestcel stabiliseert. Histoplex is een specifiek mengsel van kruiden, plantendelen en voedingsstoffen. Door stabilisering van de celwand gaat de mestcel minder snel over tot de afgifte van histamine. Het immuunsysteem komt tot rust waardoor overgevoeligheidsklachten sterk verminderen of zelfs verdwijnen.

Indicaties:

De volgende symptomen kunnen een uiting zijn van allergie of hyperreactiviteit:

luchtwegen: allergische rhinitis (o.a. hooikoorts), CARA (allergische astma, allergische bronchitis)

huid: eczeem, galbulten, urticaria (netelroos), Quincke's oedeem

maag/darmgebied: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree

overige:gewrichtsklachten, spierpijn, hoofdpijn, concentratiestoornissen en gedrags-stoornissen

Het immuunsysteem

Het immuunsysteem bestaat uit verschillende witte bloedcellen (leukocyten), zoals: macrofagen, granulocyten, B en T-lymfocyten en mestcellen. Iedere witte bloedcel heeft zijn specifieke taak in de afweer. De mestcel bevat verschillende granules die onder andere histamine, cytokinen, prostaglandinen en leukotriënen bevatten. Als gevolg van prikkeling van de celwand, kan de mestcel de inhoud van deze granules naar buiten werpen (degranuleren). Stoffen, zoals histamine en cytokinen, komen dan vrij. Deze stoffen vervullen de functie van boodschappers zodat ook de andere cellen van het immuunsysteem in actie komen. Histamine zorgt tevens voor verwijding van de capillairen en een betere doorlaatbaarheid van de bloedvaten. Hierdoor kunnen de diverse afweercellen sneller op de plaats van actie komen. Het uiteindelijke doel is het zo snel mogelijk onschadelijk maken van een lichaamsvreemde stof.

Allergie

Bij allergie of hyperreactiviteit is het hele immuunsysteem uit balans. Tijdens het eerste contact met een allergeen rijpt de B-lymfocyt, onder invloed van de T-lymfocyt, uit tot een specifieke plasmacel. Deze plasmacel is in staat een specifiek immunoglobuline (IgE, IgG, IgM) te maken. Deze immunoglobulinen worden ook wel antilichamen genoemd. Ze passen specifiek op het betreffende allergeen. Deze immunoglobulinen hechten zich aan mestcellen in het weefsel. Het lichaam is nu gesensibiliseerd. Bij ieder vervolgcontact vindt op de mestcel koppeling van allergeen en immunoglobuline plaats. Hierdoor wordt de celwand van de mestcel dusdanig geprikkeld dat de mestcel degranuleert. De histamine en overige stoffen komen vrij en geven de specifiek allergische klachten. Door een verzwakt immuunsysteem kan een allergie voor één allergeen zich uitbreiden naar meerdere allergenen. Uiteindelijk lijkt men allergisch voor vrijwel alles.

Darmfunctie

Een slechte darmfunctie kan ten grondslag liggen aan een allergie. Indien de darmwand onvolledig verteerde voedingsstoffen, met name proteïnen, doorlaat zal het immuunsysteem hier onmiddellijk op reageren. Mensen die kampen met een 'lekke' darm (leaky gut) kunnen zo een heel scala aan allergieën ontwikkelen. Indien er sprake is van een ´lekkende´ darm dient Histoplex in combinatie met NutriClear genomen te worden. NutriClear is speciaal samengesteld voor het herstel en de opbouw van de darmwand en het ondersteunen van de lever bij de detoxificatie.

Relatie met voeding

Een aantal voedingsmiddelen verhogen de kans op verstoring van de immuunbalans of stimuleren de afgifte van histamine. Deze voedingsmiddelen moeten zoveel mogelijk vermeden worden:

• verzadigd vet (vlees, gefrituurd voedsel, kant- en klare voedingsmiddelen, volle melk- en melkproducten)

• geraffineerde suikers (koek, snoep, gebak, witmeelproducten, kant en klare producten)

• salicylaathoudende voedingsmiddelen (kruiden, specerijen)

• overige voedingsmiddelen die bekend staan als histaminevrijmakers: chocolade (alle cacao-producten), kruiden, tomaat, nitraten (in vlees, groente) en alcohol.

Therapie

In eerste instantie staat bij de therapie van een allergie het mijden van de desbetreffende allergenen voorop. Vaak is echter nog niet duidelijk wat de allergenen zijn of zijn de allergenen juist moeilijk te ontwijken (verstuiving pollen).

Samenstelling van het complexmiddel:

Walnootblad (Juglans regia)

De bladeren van de walnootboom werden reeds in de Griekse en Romeinse beschaving gebruikt voor geneeskundige doeleinden. De bladeren van de walnoot ondersteunen het immuunsysteem en herstelprocessen van het weefsel (2). Bekende toepassingen van walnootblad zijn verschillende huidaandoeningen, met name chronisch eczeem.

Olijfblad (Olea europaea)

Knoppen en bladeren van olijfbomen bevatten flavonoïden (rutine, luteoline, hesperidine) en oleuropeïnen (4). Met name de flavonoïden bevatten sterke antioxidatieve eigenschappen en beïnvloeden zowel het vasculaire systeem als het immuunsysteem gunstig.

Hydrangeawortel

De Hydrangeawortel bevat thunberginolen en hydranenolen die uitgebreid bestudeerd zijn door Japanse onderzoekers. Beide stofgroepen voorkomen de vrijlating van histamine uit mestcellen (7). Daarnaast normaliseert thunberginol A verschillende aspecten van de immuunfunctie (8).

Hesperidine

Hesperidine is een flavonoïde die met name in de schil van citrusfruit voorkomt. Door de antioxidantwerking van hesperidine beschermt het de vrucht tegen de sterke zonnestraling (9). Daarnaast blijkt hesperidine een stabiliserend effect te hebben op de membranen (10). Tevens ondersteunt hesperidine het immuunsysteem (11).

Indiase gentiaan (Andrographis paniculata)

Van oudsher wordt dit kruid in India gebruikt ter ondersteuning van het maag/darmkanaal. Tevens normaliseert het de leverfunctie.

Schijn-ereprijs (Picrorhiza kurroa)

Schijn-ereprijs dankt zijn sterke antioxidatieve werking (14) aan de grote hoeveelheid verschillende flavonoïden die het bevat.

Karawatake paddenstoel (Coriolus versicolor)

In Japan wordt deze paddestoel reeds lange tijd gebruikt ter versterking van het immuunsysteem. Zo verbetert het de specifieke T-cel response in de darmen (15). Tevens wordt de productie van T-cellen in de milt en Peyersche plaques in de darmen verhoogd onder invloed van de Karawatake paddestoel (16). De polysacchariden uit de paddestoel stimuleren de Superoxide-Dismutase activiteit (17).

Dimethylglycine

Dimethylglycine is een methyldonor waardoor de T-cellen zich onder andere sneller kunnen delen (verhoogde DNA-synthese) (18). Daarnaast werkt dimethylglycine stabiliserend op de taurine-productie. Taurine is betrokken bij membraamstabilisatie en leverdetoxificatie via de gal

Calciumborogluconaat

Calciumborogluconaat vormt polymeren die een sterk stimulerend effect hebben op de T-cellen.

Literatuur

1. Kjeldsen-Kragh J. et al. 'Controlled trial of fasting and one year vegetarian diet in rheumatoid arthritis.' Lancet 1991; 338: p899-902.

2. Holmes P. 'The Energetics of Western Herbs.' Vol.I, Artemis press, 1989; p415-417.

3. Appelt G.D. 'Pharmacologic aspects of selected herbs employed in Hispanic folk medicine in the San Luis Valley of Colorado. Ligusticum porteri (osha) and Matricaria chamomilla (Manzanilla).' J. Ethnopharmacol. 1985; 13: p51-55.

4. Ficcara P. et al. 'HPLC analysis of oleuropein and some flavonoids in leaf and bud of Olea Europeae L.' Farmaco 1991; 46: p.803-815.

5. Visioli R., Galli C. 'Oleuropein protects low density lipoprotein from oxidation.' Life sciences 1994; 55: p1965-1971.

6. Yamahara J., Murakami N. 'Development of bioactive functions in Hydrangea dulcis folium V. On the antiallergenic and antimicrobial principles of Hydrangea.' Chem Pharam Bulletin 1996; 44: p1440-1447.

7. Yamahara et al. 'Effects of thunberginol A continued in Hydrangea dulcis folium on type I-IV allergies.' Nippon Jajurigaku Zasshi 1995; 105: p365-379.

8. Kroyer G. 'Über die antioxidative Aktivitat von Zitrusfruchtschalen.' Z. Ernahrrungswiss 1986; 25: p63-69.

9. Santus R. et al. 'Daflon as a cellular antioxidant and a membrane-stabilizing agent ofhuman fibroblasts by ultraviolet A radiation.' Photodermatol Photoimmunol Photo Med. 1991; 8: p200-205.

10. Galati E.M. et al. 'Biological effects of hesperidin, a citrus flavonoid: anti-inflammatory and analgetic activity.' Farmaco 1994; 40: p709-712.

11. Handa S.S., Sharma A. 'Evidence of hepatoprotective activity of Andrographis paniculata needs due to the diterpene lactone and andrographolide.' Research and Development of Indegenous Drugs PC Dandy and SB Vohora, eds. Institute of History of Medicine and Medical research, New Delhi, 1989; p147-152.

12. Handa S.S., Sharma A. 'Hepatoprotective activity of andrographolide against galactosamine and paracetamol intoxication in rats.' Indian J. Med. Res. 1990; 92: p284-292.

13. Harada M. et al.'Oral administration of PSK can improve impaired antitumor CO4+Tcell responses in gut associated lymphoid tissue of pathogen-free mice.' Int J. Cancer, 1997; 70: p362-372.

14. Dwivedi Y. et al. 'Prevention of paracetamol-induced hepatic damage in rats by picroliv, the standardized active fraction from Picrorhiza kurroa.' Phytotherap Res 5:115-119,1991.

15. Nakasaki H. et al. 'Oral administration of PSK can improve impaired antitumor CO4 T-cell responses in gut-associated lymphoid tissue of pathogen-free mice.' Int.J.Cancer, 1997; 70: p362-372.

16. Lin F. et al. 'Free radicals scavenger activities of mushroom polysaccharide extracts.' Life Sci. 1997; 60: p763-771.

17. Reap E.A., Lawson J.W. 'Stimulation of the immune response by dimethylglycine, a nontoxic metabolite.' J. Lab. Clin. Med. 1990; 115: p481-486.

18. Meacham S.L. et al. 'Effect of boron supplementation on blood and urinary calcium, magnesium and phosphorus, and urinary boron in athletic and sedentary women.' Am.J.Clin.Nutr. 1995; 61: p341-345.

19. Miyazaki H. et al. 'Boronate-containing polymer as a novel mitogen for lymphocytes.' Biochem. Biophys. Res. Commun. 1993; 195: p829-836.

De planten en voedingsupplementen in dit artikel zijn verwerkt in een complexmiddel.

Onderzoek naar allergie voor pinda's

Research scientists tested 70 herbs in vitro for their ability to inhibit IgE production. Of the 70 herbs, 49 inhibited IgE production by less than 50 percent, 9 inhibited between 50 and 80 percent, and 12 inhibited more than 80 percent. Rubia cordifolia and Dianthus superbus demonstrated remarkable effectiveness at 100 mcg dosages and were selected for further testing.Peanut and other food allergies are on the rise among children. In fact, so much so that at least one Utah school in Park City and the Granite School District have gone peanut-free, according to the Deseret News.Peanut allergy symptoms can range from mild, such as redness and swelling, itching throat and digestive problems, to the life threatening – anaphylaxis. Anaphylaxis is a severe allergic reaction, which results in constriction of the airway. It is a medical emergency that requires immediate professional medical attention.When an allergic person is exposed to an antigen, like peanuts, immunoglobulin-E (IgE) is produced by their immune system to protect against the antigen. The antigen then binds to IgE, producing a cascade of inflammatory and immune responses throughout the body. These responses cause allergic reactions, which can include anaphylaxis.Now researchers at Mount Sinai School of Medicine in New York say they have discovered two Chinese herbs, Rubia cordifolia and Dianthus superbus, that can suppress peanut-induced anaphylaxis in animal models.The study authors’ sensitized female mice with 200 mcg of peanut extract and then administered a challenge dose of 1000 mcg to stimulate an allergic reaction. What scientists found was that Rubia cordifolia and Dianthus superbus extracts reduced histamine and IgE production, therefore preventing anaphylaxis.

Quite the opposite was observed in the control mice that did not receive the herbal extracts. All mice in the control group developed anaphylactic reactions and significantly elevated histamine levels.

Rubia cordifolia and Dianthus superbus appear to be great candidates for use as therapeutic agents to prevent peanut-induced anaphylaxis.

Two Chinese herbs prevent peanut-induced anaphylaxis - Salt Lake City Holistic Health | Examiner.com http://www.examiner.com/holistic-health-in-salt-lake-city/two-chinese-herbs-prevent-peanut-induced-anaphylaxis#ixzz1bSL74xRT

Groot hoefblad / Petasitus hybridus

De wortelstok van groot hoefblad (Petasites hybridus), een inheemse Europese plant, wordt al meer dan 2000 jaar gebruikt als geneeskrachtig middel bij ontstekingsziekten. De werkzame bestanddelen zijn petasines (sesquiterpenen). Uit in-vitro studies blijkt dat het vetoplosbare extract van de wortelstok van groot hoefblad de vorming en afgifte van PGE2 en leukotriënen door ontstekingscellen dosisafhankelijk remt.15-17 Het extract is een natuurlijke COX-2- en lipoxygenaseremmer. Ook zijn er aanwijzingen dat groot hoefblad degranulatie van ontstekingscellen remt waardoor minder histamine vrijkomt.

In een klinische studie werd een commercieel preparaat van groot hoefblad (Ze339, gestandaardiseerd op 8 mg petasine per tablet, dosis 4 tabletten per dag) vergeleken met cetirizine bij 125 patiënten met hooikoorts.18 Het extract van groot hoefblad werkte even goed als het antihistaminicum, maar had in tegenstelling tot het antihistaminicum geen bijwerkingen zoals vermoeidheid en sufheid. Petasites hybridus was ook effectief in een provocatietest met adenosinemonofosfaat (AMP), dat model staat voor een aanval van hooikoorts en wordt gebruikt om de effectiviteit van antihistaminica te testen. AMP zorgt voor degranulatie van mestcellen waarbij histamine, leukotriënen en prostaglandines vrijkomen.

In een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde studie met 330 mensen met hooikoorts werd het effect van groot hoefbladextract (Ze339, 3x1 tablet per dag) vergeleken met fexofenadine en placebo. Het kruid en medicijn waren even effectief (geen significant verschil) en waren significant beter dan placebo in het verminderen van klachten van hooikoorts.

Een andere klinische studie uit 2004 liet zien dat het effect op hooikoortsklachten dosisafhankelijk is (2 of 3 tabletten per dag). Groot hoefbladextract is effectief bij hooikoorts en is daarmee een uitstekend alternatief voor reguliere medicatie. Het middel wordt goed verdragen en heeft geen bijwerkingen.

Hay Fever HN

Also indexed as: Allergic Rhinitis, Allergy, Pollen Allergy, Seasonal Allergy

Hay fever is an allergic condition triggered by the immune system’s response to inhalant substances (frequently pollens). Researchers have yet to clearly understand why some people’s immune systems over-react to exposure to pollens while other people do not suffer from this problem. Symptoms of hay fever are partly a result of inflammation that, in turn, is activated by the immune system.

What are the symptoms of hay fever?

Inhaled allergens trigger sneezing and inflammation of the nose and mucous membranes (conjunctiva) of the eyes. The nose, roof of the mouth, eyes, and throat begin to itch gradually or abruptly after the onset of the pollen season. Tearing, sneezing, and clear, watery nasal discharge soon follow the itching. Headaches and irritability may also occur.

How is it treated?

Oral antihistamines are often prescribed for relief of hay fever symptoms. These include diphenhydramine (Benadryl®), chlorpheniramine (Chlor-Phen®), brompheniramine (e.g., Dimetapp®), cetirizine (Zyrtec®), clemastine (Tavist®), and others. Oral nonsedating H1-blockers, including loratadine (Claritin®), are also recommended. To counteract the tendency for antihistamines to cause drowsiness, they are sometimes combined with sympathomimetic agents (e.g., phenylpropanolamine, phenylephrine, pseudoephedrine). Cromolyn sodium nasal spray (e.g., Nasalcrom®) may be recommended when antihistamines are ineffective. When nasal symptoms are not relieved by antihistamines, inhaled corticosteroids may also be suggested.

Dietary changes that may be helpful:

People with inhalant allergies are likely to also have food allergies.1 2 A hypoallergenic diet has been reported to help some people with asthma and allergic rhinitis,3 but the effect of such a diet on hay fever symptoms has not been studied. Hay fever sufferers interested in exploring the possible effects of a food allergy avoidance program should talk with a doctor. Discovering and eliminating offending food allergens, should they exist, is likely to improve overall health even if such an approach has no effect on hay fever symptoms.

Nutritional supplements that may be helpful:

Although vitamin C has antihistamine activity, and supplementation, in preliminary research,4 5 has been reported to help people with hay fever, 2,000 mg of vitamin C per day did not reduce hay fever symptoms in a placebo controlled trial.6 Thus, while some doctors recommend that hay fever sufferers take 1,000–3,000 mg of vitamin C per day, supportive evidence remains weak.

Quercetin is an increasingly popular treatment for hay fever even though only limited preliminary clinical research has suggested that it is beneficial to hay fever sufferers.7

The oral administration of a thymus extract known as Thymomodulin® has been shown in preliminary studies and double-blind trials to improve the symptoms of hay fever and allergic rhinitis.8 9 10 Presumably this clinical improvement is the result of restoration of proper control over immune function.

Herbs that may be helpful:

Tylophora is an herb used by Ayurvedic doctors in India to treat people with allergies. It contains compounds that have been reported to interfere with the action of mast cells, which are key components in the process of inflammation responsible for most hay fever symptoms.11 Mast cells are found in airways of the lungs (among other parts of the body). When mast cells are activated by pollen or other allergens, they release the chemical histamine, which in turn leads to a wide number of symptoms familiar to hay fever sufferers—itchy eyes, runny nose, and chest tightness. Ayurvedic doctors sometimes recommend 200–400 mg of the dried herb daily or 1–2 ml of the tincture per day for up to two weeks.

Tylophora, een Ayurvedisch kruid, wordt traditioneel tegen hooikoorts gebruikt. Het beiinvloedt de mestcellen, die gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de ontstekingsreacties (roodheid, prikkeling) bij hooikoorts. Mestcellen worden geactiveerd door stuifmeel en scheiden dan histamine af.

Gopalakrishnan C, Shankaranarayan D, Nazimudeen SK, et al. Effect of tylophorine, a major alkaloid of Tylophora indica, on immumopathological and inflammatory reactions. Ind J Med Res 1980;71:940–8.

In an isolated double-blind trial, nettle leaf led to a slight reduction in symptoms of hay fever—including sneezing and itchy eyes.12 However, no other research has investigated this relationship. Despite the lack of adequate scientific support, some doctors suggest taking 450 mg of nettle leaf capsules or tablets two to three times per day, or a 2–4 ml tincture three times per day for people suffering from hay fever.

Ephedra sinica (ma huang) is an herbal remedy for hay fever in traditional Chinese medicine.13 The popular nasal decongestant pseudoephedrine is an active constituent of ma huang.14 It is has largely replaced the use of the herb in modern medicine.

The Japanese herbal formula known as sho-seiryu-to has been shown to reduce symptom, such as sneezing, for people with hay fever.15 Sho-seiryu-to contains licorice, cassia bark, schisandra, ma huang, ginger, peony root, pinellia, and asiasarum root.

References:

1. Speer F. Multiple food allergy. Ann Allerg 1975;34:71–6.

2. Buczylko K, Kowalczyk J, Zeman K, et al. Allergy to food in children with pollinosis. Rocz Akad Med Bialymst 1995;40:568–72.

3. Ogle KA, Bullock JD. Children with allergic rhinitis and/or bronchial asthma treated with elimination diet. Ann Allergy 1977;39:8–11.

4. Holmes HM, Alexander W. Hay fever and vitamin C. Science 1942;96:497.

5. Ruskin SL. High dose vitamin C in allergy. Am J Dig Dis 1945;12:281.

6. Fortner BR Jr, Danziger RE, Rabinowitz PS, Nelson HS. The effect of ascorbic acid on cutaneous and nasal response to histamine and allergen. J Allergy Clin Immunol 1982;69:484–8.

7. Balabolkin II, Gordeeva GF, Fuseva ED, et al. Use of vitamins in allergic illnesses in children. Vopr Med Khim 1992;38:36–40.

8. Cazzola P, Mazzanti P, Bossi G. In vivo modulating effect of a calf thymus acid lysate on human T lymphocyte subsets and CD4+/CD8+ ratio in the course of different diseases. Curr Ther Res 1987;42:1011–7.

9. Kouttab NM, Prada M, Cazzola P. Thymomodulin: Biological properties and clinical applications. Med Oncol Tumor Pharmacother 1989;6:5–9 [review].

10. Marzari R, Mazzanti P, Cazzola P, Pirodda E. Perennial allergic rhinitis: prevention of the acute episodes with Thymomodulin. Minerva Med 1987;78:1675–81.

12. Mittman P. Randomized double-blind study of freeze-dried Urtica diocia in the treatment of allergic rhinitis. Planta Med 1990;56:44–7.

13. Weiss RF. Herbal Medicine. Gothenburg, Sweden: Ab Arcanum and Beaconsfield, UK: Beaconsfield Publishers Ltd, 1988, 219 [review].

14. Weiss RF. Herbal Medicine. Gothenburg, Sweden: Ab Arcanum and Beaconsfield, UK: Beaconsfield Publishers Ltd, 1988, 219 [review].

15. Baba S, Takasaka T. Double-blind clinical trial of sho-seiryu-to (TJ-19) for perennial nasal allergy. Clin Otolaryngol 1995;88:389–405.

Allergie. Que peut apporter la phytothérapie ? Perilla.....

La Perilla Frutescens Crispi, à l’étude depuis 1977 a révélé au fil des années une somme de propriétés étonnantes et précieuses qui en font sans contester le produit naturel le plus complet et le plus performant pour contrer efficacement toutes les modifications allergiques.

Grâce à sa synergie de composants polyphylétiques, l’extrait concentré de graine de Perilla présente une activité majeurs « contrôlé in vitro et in vivo »

Dans les allergies de types 4, plus particulièrement les eczémas de contact, l’activité anti-inflammatoire du Perilla s’observe rapidement et durablement. Hormis ce large spectre d’action

L’efficacité du Perilla s’exerce aussi bien en prévention qu’en périodes de crises, sans augmenter les doses quotidiennes aujourd’hui ce n’est obtenu par aucun autre produit naturel ;

L’absence total de toxicité, d’effets indésirables ou secondaires est de toute premières importance.

En associant toujours les graines de Perilla à d’autres plantes curatives (éphédra, magnolia, Pinellia par exemple). Et aussi se tenir à l’écart des agents allergisant.

Perilla est à conseiller dans :

- Le rhume des foins (pollinoses ou rhinites saisonnières).

- Les allergies aux acariens, aux poils, aux plumes.

- L’asthme.

- L’eczéma Atopique

- Les allergies alimentaires

- Les bronchites chroniques allergiques

- Les écoulements nasaux, lacrymaux, le nez bouché (chronique).

PERILLA :

Perilla Frutescens Crispa

- Famille Lamiaceae

- La forme domestique Perilla Frutescens var crispa est plus basse que la forme sauvage.

- Les feuilles sont crispées et velues « Alors que la forme sauvage est pratiquement glabre ».

- Le parfum en est aussi plus faible.

Utilisation

- La forme pourpre est couramment utilisée comme source de colorant alimentaire.

- Le Perilla Frutescens var est sélectionné pour ses graines lipidiques fournissant une huile odorante.

- La plante a des propriétés antiseptiques utilisées traditionnellement du Japon pour la conservation des aliments.

- Elle est minéralisante, alcalinisante et présente des propriétés anti-allergiques en diminuant la production d’histamine, d’immunoglobuline E.

- L’huile de fournie par les graines est riche en OMEGA 3.

En ce qui concerne les autres plantes …

Les plantes classiques de l’allergie respiratoire sont :

- L’ail, l’argentine, l’aubépine, l’hysope couchée, le lichen d’Islande, la mélisse, le pin, la valériane.

- La pensée sauvage et le plantain (des draineurs hépatiques) sont utilisés dans les allergies cutanées

- L’aubépine calme la nervosité ou le stress (sous forme d’extrait hydro alcoolique)

- La Grindelia pour les asthmatiques.

- Basilic, marjolaine et lavande : en parties égales et en poudre à priser pour décongestionner les fosses nasales (plusieurs fois par jour).

- Ephédra décongestionnant nasal.

- Plantin anti-allergique et anti-inflammatoire. On peut l’associer à la marjolaine et du romarin en T.M. (Teinture –Mère)

- Millepertuis : le stress est très souvent en cause dans les problèmes allergiques.

Traitement symptomatique de l’allergie selon Trehin

On a vu supra que les symptômes allergiques étaient principalement dues à l’histamine. Comment les plantes médicinales peuvent-elles intervenir pour limiter les effets néfastes de l’histamine ? Pour tenter de répondre à cette question, il faut passer en revue les constituants principaux des plantes médicinales anti-allergiques et nous interroger sur leurs propriétés anti-histaminiques. Une seule plante énonce explicitement une propriété anti-histaminique. Il s’agit du plantain qui, outre des flavonoïdes (apigénine), lesquels selon DELAVEAU inhiberaient la libération de l'histamine par les mastocytes alors mieux protégés et ont un effet anti-inflammatoire, contient également un alcaloïde de l’opium (la noscapine) utilisé dans nombre de médicaments et dont les propriétés pharmacologiques1 reconnues sont: antitussif, spasmolytique et broncho-dilatateur. Ainsi, le plantain, par la combinaison de flavonoïdes et d’alcaloïdes, apporte deux propriétés essentielles au traitement symptomatique de l’allergie: anti-inflammatoire et anti-histaminique. Les autres plantes contenant de telles substances sont:•Alcaloïdes: Echinacea•Flavonoïdes: Cassis, Eglantier

En conclusion, une préparation unissant plantain, echinacea, cassis et églantier semble un remède de choix pour le traitement symptomatique de l’allergie. L’usage du cassis et de l’églantier fournit en outre un apport en vitamine C appréciable pour lutter contre l’asthénie accompagnant fréquemment l’état allergique

Anti Histamine Foods That Fight Inflammation And Stabilise Mast-Cells

If you have histamine intolerance, mast-cell activation disorder, or any other inflammatory disorder, then here are anti histamine foods that fight inflammation and stabilise mast cells naturally (and also a further 21 supplements to boost nutritional reserves):

VEGETABLES

1. Watercress (Nasturtium officinale)

Watercress is a cruciferous vegetable that has a peppery, tangy, taste like rocket. It is considered one of the most nutrient dense plants commonly available. A study showed that watercress inhibits 60% of all histamines released from mast cells.

Study: Goda, Hoshino K, Akiyama H, Ishikawa T, Abe Y, Nakamura T, Otsuka H, Takeda Y, Tanimura A, Toyoda M, “Constituents in watercress: inhibitors of histamine release from RBL-2H3 cells induced by antigen stimulation”, Biol Pharm Bull. 1999 Dec;22(12):1319-26.

2. Pea Sprouts (Pisum Sativum)

Pea sprouts contain a high concentration of diamines oxidase (the enzyme that degrades extra-cellular histamine) during the cotyledon phase. All the fabaceae family contain DAO, but it is particular high in, pea (pisum sativum), lentil (lens culinaris), and chickpea (cicer arietinum) seedlings.

Study: Masini, Emanuela, et al. “Pea seedling histaminase as a novel therapeutic approach to anaphylactic and inflammatory disorders.” The Scientific World Journal 7 (2007): 888-902.

3. Onions (Allium Cepa)

The humble onion (including the spring onion) is incredibly nutritious and an important prebiotic. Onions have been shown to inhibited histamine release, stabilise mast cells, and even lower histamine levels extra-cellularly in blood plasma.

Study: P. Kaiser, M.S. Youssouf, S.A. Tasduq, S. Singh, S.C. Sharma, G.D. Singh, V.K. Gupta, B.D. Gupta, and R.K. Johri, Anti-Allergic Effects of Herbal Product from Allium Cepa (Bulb), Journal of Medicinal Food. April 2009, 12(2): 374-382.

4. Garlic (Allium Sativum)

Like onions, garlic, is incredibly nutritious, high in anti-oxidants, and a prebiotic. Garlic has also been shown to inhibit histamine release from mast cells.

Study: Hogberg, Bertil. “Inhibitory action of allicin on degranulation of mast cells produced by compound 48/80, histamine liberator from ascaris, lecithinase A, and antigen.” Acta Physiologica Scandinavica 44.2 (1958): 157-162.

HERBS

5. Moringa (Moringa Oleifera)

Moringa is a “super-food” that has found its way onto health food shelves. It is so nutrient dense that it has historically been used to treat malnutrition. A study has shown that Moringa inhibits 72% of all histamines released, making it almost as effective as Ketitofen.

Study: Mehta, Anita, and Babita Agrawal. “Investigation into the mechanism of action of Moringa oleifera for its anti-asthmatic activity.” Oriental Pharmacy and Experimental Medicine 8.1 (2008): 24-31.

6. Holy Basil (Ocimum Tenuiflorum)

Holy basil is a herb in the basil family. It has a subtle flavour that is minty, and mildly floral, with a natural sweetness. It is an adaptogen with anti anaphylactic, anti histamine, and mast cell stabilising properties. Whilst dried teas are readily available there is really nothing like the taste of fresh herbs which are easy to grow.

Study: G Sridevi, P Gopkumar, S Ashok, C Shastry. Pharmacological Basis For Antianaphylactic, Antihistaminic And Mast Cell Stabilization Activity Of Ocimum Sanctum. The Internet Journal of Pharmacology. 2008 Volume 7 Number 1.

7. Thyme (Thymus Vulgaris)

Thyme is a nutrient dense herb. It has exceptionally high levels of vitamin c, combined with flavonoids, that stabilises mast cells. It also has anti microbial benefits.

Study: Watanabe, Jun, Hiroshi Shinmoto, and Tojiro Tsushida. “Coumarin and flavone derivatives from estragon and thyme as inhibitors of chemical mediator release from RBL-2H3 cells.” Bioscience, biotechnology, and biochemistry 69.1 (2005): 1-6.

8. Tarragon (Artemesia Dracunculus)

Tarragon has a pleasant anise flavour. It is one of the highest anti-oxidant food sources amongst herbs. A study shows that it stabilises mast cells.

Study: Watanabe, Jun, Hiroshi Shinmoto, and Tojiro Tsushida. “Coumarin and flavone derivatives from estragon and thyme as inhibitors of chemical mediator release from RBL-2H3 cells.” Bioscience, biotechnology, and biochemistry 69.1 (2005): 1-6.

9. Chamomile (Matricaria Recutita)

Chamomile is typically consumed as a tea. Fresh flowers are frequently available and are preferable to dried. A study found that chamomile acted in a dose-dependent manner to inhibit histamine release from mast cells.

Study: Chandrashekhar, V. M., et al. “Anti-allergic activity of German chamomile (Matricaria recutita L.) in mast cell mediated allergy model.” Journal of ethnopharmacology 137.1 (2011): 336-340.

10. Nettle (Urtica Dioica)

Nettle is typically consumed as a tea. It has been shown to be a potent anti histamine (working at the (H1) receptor), and mast cell stabilizer.

Study: Roschek, Bill, et al. “Nettle extract (Urtica dioica) affects key receptors and enzymes associated with allergic rhinitis.” Phytotherapy research 23.7 (2009): 920-926.

11. Peppermint (Mentha ×Piperita)

The flavonoids in peppermint have been found to have a potent inhibitory effect on histamine from mast cells. It was particularly effective for allergic rhinitis, and has traditionally been used as a H2 antagonist.

Study: Inoue, Toshio, et al. “Antiallergic effect of flavonoid glycosides obtained from Mentha piperita L.” Biological and Pharmaceutical Bulletin 25.2 (2002): 256-259.

12. Nigella Sativa (Black Cumin) Seed and Oil

Nigella Satvia is also called fennel flower, black cumin, roman coriander, and onion seeds. It has a slightly bitter herbal flavour similar to oregano. It acts an anti histamine, and anti oxidant, that protect the gastric mucosal layer. It can be consumed either as a seed or as the oil.

Study: M Kanter, O Coskun, H Uysal, The antioxidative and antihistaminic effect of Nigella Sativa and its major constituent, thymoquinone on ethanol-induced gastric mucosal damage, Archives of toxicology, 2006 – Springer.

RHIZOMES

13. Galangal (Alpinia Galanga)

Galangal is also called “Thai Ginger” and is readily available at Asian grocers. It has a subtle delicate flavour that has a gingery, lemongrass, lightly floral flavour. A study shows that it is extremely effective at stabilising mast cells and preventing anaphylaxis.

Study: Hisashi Matsuda, Toshio Morikawa, Hiromi Managi, Masayuki Yoshikawa, Antiallergic principles from Alpinia galanga: structural requirements of phenylpropanoids for inhibition of degranulation and release of TNF-alpha and IL-4 in RBL-2H3 cells, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Volume 13, Issue 19, 16 October 2003, Pages 3197–3202.

14. Ginger (Zingiber Officinale)

Ginger is a rhizome that inhibiting allergic reactions. It has traditionally been used as an H2 inhibitor but a 2009 study shows that it also acts as a mast cell stabilizer.

Study: Chen, Bing-Hung, et al. “Antiallergic potential on RBL-2H3 cells of some phenolic constituents of Zingiber Officinale (Ginger).” Journal of natural products72.5 (2009): 950-953.

15. Lotus Root (Nelumbo Nucifera)

Lotus roots are available from most Asian supermarkets. They have an immune-modulating effect with mast cell stabilizing properties and a study found they inhibit the release of histamines by up to 70%.

Study: Mukherjee, Debajyoti, et al. “Exploring the potential of Nelumbo nucifera rhizome on membrane stabilization, mast cell protection, nitric oxide synthesis, and expression of costimulatory molecules.” Immunopharmacology and immunotoxicology 32.3 (2010): 466-472.

16. Turmeric (Curcuma Longa)

Turmeric is the spice that gives curry its colour, and on its own it has a savoury, almost cheddar like taste. The fresh rhizomes are increasingly available and can be frozen and grated over most savoury dishes as a condiment. Turmeric has powerful anti inflammatory and anti oxidant properties. A study found that it inhibited mast cell activation.

Study: Lee, Jun Ho, et al. “Curcumin, a constituent of curry, suppresses IgE-mediated allergic response and mast cell activation at the level of Syk.” Journal of Allergy and Clinical Immunology 121.5 (2008): 1225-1231.

FRUIT

17. Pomegranate (Punica Granatum)

Pomegranates have a sweet but tart taste that are used in both savoury and sweet foods. They contain polyphenols, such as tannins and anthocyanins, and are higher in anti oxidants than green tea. A study showed that they act as mast cell stabilisers.

Study: Rasheed, Zafar, et al. “Polyphenol-rich pomegranate fruit extract (POMx) suppresses PMACI-induced expression of pro-inflammatory cytokines by inhibiting the activation of MAP Kinases and NF-B in human KU812 cells.” J Inflamm (Lond) 6 (2009): 1.

18. Apples (Malus Domestica)

The nutrients of apples are concentrated in the skin. Apples are not so much rich in one nutrient but a wide range of flavonoids and polyphenols. A study has shown that they inhibit the release of histamines from mast cells.

Study: Kanda, Tomomasa, et al. “Inhibitory effects of apple polyphenol on induced histamine release from RBL-2H3 cells and rat mast cells.” Bioscience, biotechnology, and biochemistry 62.7 (1998): 1284-1289.

19. Capers (Capparis Spinosa)

Capers add a tangy peppery taste to dishes. They are one of the richest sources of quercetin. Capers have antimicrobial, anti oxidative, anti inflammatory, and antiviral properties. A study also found them to be anti-histaminic. The study was performed with fresh capers (not preserved in vinegar).

Study: Trombetta, Domenico, et al. “Antiallergic and antihistaminic effect of two extracts of Capparis spinosa L. flowering buds.” PTR. Phytotherapy research19.1 (2005): 29-33.

20. Mangosteens (Garcinia Mangostana)

Mangosteens are a tropical fruit the size of small apples. Their flesh is creamy white segments with a delicate, sweet taste, and melt in the mouth texture. They are increasingly available in supermarkets. Studies not only show that they lower the c-reactive protein inflammation marker, act as an anti-histamine (H1), but that they inhibit mast cell degranulation.

Study: Itoh, Tomohiro, et al. “Inhibitory effect of xanthones isolated from the pericarp of garcinia mangostana L. on rat basophilic leukemia RBL-2H3 cell degranulation.” Bioorganic & medicinal chemistry 16.8 (2008): 4500-4508.

Chairungsrilerd N, Furukawa K, Ohta T, et al. Histaminergic and serotonergic receptor blocking substances from the medicinal plant Garcinia mangostana. Planta Med 1996;62:471-2

21. Peaches (Prunus Persica)

Peaches are a summer fruit, that is sweet and juicy. A study found that they inhibited mast cell derived allergic inflammation.

Study: Shin, Tae-Yong, et al. “Anti-allergic inflammatory activity of the fruit of Prunus Persica: Role of calcium and NF-?B.” Food and Chemical Toxicology 48.10 (2010): 2797-2802.