Voederbomen

Zowel voor mensen als dieren geldt dat de dosis bepaalt of iets gezond is of giftig. En voor lekker geldt hetzelfde: je kunt nog zo’n fan zijn van truffels, elke dag alleen truffels wil je niet lang eten. Er is dan ook veel discussie mo gelijk over wat een voedingsplant is, wat een geneesplant en wat een toxische plant.

Veel mensen beschouwen de vlier of klimop als giftig, toch zijn er belangrijke zelfzorggeneesmiddelen van gemaakt. In dit rapport wordt deze discussie niet aangegaan. De positieve bijdragen die bepaalde bomen kunnen leveren aan gezondheidsbehoud of –herstel zijn benoemd; de toxicologische aspecten volgen eigenlijk direct hieruit.

Bijvoorbeeld: Als een kruid de stofwisseling verhoo gt, zal het vaak tevens de bloeddruk laten stijgen. Stop je hier een renpaard

mee vol, dan zal het dier beter presteren, maar het gaat wel ten koste van het hart. Dan vallen er een paar doden en wordt de betreffende plant verboden. Zo is het vaak gegaan.

Het is interessant om te zien dat (bijvoorbeeld) apen in Apenheul, die alles willen hebben en opeten wat mensen bij zich dragen, sigarettenpeuken ongemoeid laten: kennelijk beschi kken veel dieren over een beter feedbackmechanisme dan mensen om zich te beho

eden voor dergelijke giftige uitspattingen. Wie echter een hongerig dier met weinig bos-ervaring in een wei zet met een rij taxusbomen ernaast vraagt om problemen en hetzelfde geldt voor een ineens veel te royaal aanbod van onrijpe eikels. Een zeker e opvoeding en training, bij voorkeur door het moed erdier, kan hier essentieel zijn en kan ertoe leiden dat grazers door goede com binaties leren planten met weinig voedingswaarde of zelfs gifstoffen toch te benutten door combinaties met andere planten te mak en (Provenza, 2004).

http://www.voederbomen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/Medicinale-en-etnobotanische-aspecten-van-potenti%C3%ABle-voederbomen-voor-melkvee.pdf