Kruid en dier

Gezondheidsplanten zijn er natuurlijk niet alleen voor mensen, maar ook voor gecultiveerde en wilde dieren. Zouden we het gebruik van kruiden juist niet van de wilde dieren geleerd hebben? Misschien kunnen wij in deze tijd onze eigen huisdieren een wederdienst bewijzen door hen te verzorgen met geneeskrachtige kruiden. In Nederland is er een organisatie die actief is op gebied van fytotherapie voor dieren. Voorlopig hier wat linken naar enkele praktische artikels en een database over Kruid en Huisdier.Stalboekje pluimvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten

Stalboekje varkens: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten

Stalboekje melkvee: natuurlijk gezond met kruiden en andere natuurproducten

Fyto-V . Ontwikkelen van fytotherapie als middel bij het reduceren van en/of behandelen van dierziekten.

Kruidendatabase diergeneeskunde

Symposiumverslag 2006 NVF: Fytotherapie bij dieren

Wetenschappelijke literatuur over fytotherapie bij dieren

  • Allaart, J., 2003. Natuurlijke geneesmiddelen in de biologische varkenshouderij – het testen van een holistisch behandelplan tegen speendiarree. Verslag Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

  • ASG, 2004. Information. Congresmap bij Symposium Gezondheidszorg in de biologische dierhouderij, 17.12.2004.

  • Baars, T. 2002. Baars, T., Baars, E., Ellinger, L. & T. van Asseldonk. Deskstudie homeopathie en fytotherapie in de biologische veehouderij. LBI Driebergen.

  • Ban, E.C.D. van den, et al. 2005. AMGB's en coccidiostatica in pluimveevoeders: zijn er goede en veilige alternatieve toevoegingsmiddelen? RIKILT, WUR. Wageningen.

  • Capasso, F. et al. 2003. Phytotherapy – A quick reference to herbal medicine. Springer, Berlin.

  • FiBL, 2005. Handbuch Tiergesundheit. Ein Leitfaden zur Vorbeugung und Behandlung von Tierkrankheiten mit natürlichen Heilmethoden. Frick (CH).

  • Groot, M.J. 2003. Deskstudie alternatieve gezondheidszorg voor melkvee. RIKILT, WUR, Wageningen.

  • Guo, F., 2003. Mushroom and Herb Polysaccharides as Alternative for Antimicrobial Growth Promotors in Poultry. Diss. WUR

  • Hovi, M. en Vaarst, M. (eds) 2001. Positive health: preventive measures and alternative strategies. Proc 5th NAHWOA ws. Rodding (DK)

  • Ibrir, F. 2004. The effect of thymol/carvacrol treatments on the performance of broiler chickens infected with Eimeria acervulina. Leeds, PhD Thesis.

  • Koning-Boucoiran, C.F.S., en Loo, E.N. van, 2002. Antimicrobiële stoffen uit planten als potentiële vervangers van AMGB's in diervoeders. PRI, WUR,Wageningen.

  • Kijlstra, A. et al. 2004. Inventarisatie diergeneesmiddelengebruik in de biologische geitenhouderij. CIDC Lelystad, WUR.

  • Kijlstra, A. en Eijck, I.A.J.M. 2006. Animal health in organic livestock production systems: a review. NJAS 54(1):77-94.

  • Leeflang, M. 2003. Natuurlijke alternatieven voor antimicrobiële middelen in de biologische varkenshouderij: kansen en knelpunten. Literatuurstudie, Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

  • Maurer, V. 2006. Endoparasietenkontrolle bei Geflügel und Schweinen. Organic prints nr 6286. Online publicatie (http://www.orgprints.org/6286/ geraadpleegd 13-11-2006)

  • Meulen, J. van der, et al. 2004a. Inventarisatie diergeneesmiddelen gebruik in de biologische pluimveehouderij. CIDC Lelystad, WUR.

  • Meulen, J. van der, et al. 2004b. Inventarisatie diergeneesmiddelen gebruik in de biologische varkenshouderij. CIDC Lelystad, WUR.

  • Mills, S. en Bone, K. 2000. Principles and practice of phytotherapy. Churchill Livingstone, London.

  • Morris, T. en Keilty, M. (eds), 2000. Alternative and Herbal Livestock Health Sourcebook. University of Connecticut (US), dept Plant Science. Fyto-V; verslag WP 1 18

  • Mortel, D. van de. 2004. Uiergezondheid biologisch melkvee. Lelystad (afstudeerskriptie HAS)

  • Mul, M. 2006. Mondelinge mededeling n.a.v. nog niet gepubliceerd verslag.

  • Schöne, F. 2003. Stand und Möglichkeiten der Anwendung von Heil- und Gewürzpflanzen in Thüringen. Jena, Th'r Landessanstalt für Landwirtschaft.

  • Steiner 2006. Managing gut health. Natural growth promotors as a key to animal performance. Nottingham University Press.

  • Ultee A. et al. 2000. Adaptation of the food-borne pathogen Bacillus cereus to carvacrol. Arch Microbiol 174(4):233-8.

  • Wenk, C., 2005. Einsatz von Kräutern und deren Extracten in der Tierernährung: Erwartungen und Möglichkeiten. Pag. 17-27, Tagungsband 4.BOKU Symposium; Tierernährung ohne antibiotische Leistungsförderer. Wenen.

  • Werf, J. van der, et al. 2004a. Inventarisatie diergeneesmiddelen gebruik in de biologische melkveehouderij. CIDC Lelystad, WUR.

  • Werf, J. van der, et al. 2004b. Inventarisatie diergeneesmiddelen gebruik in de biologische vleesveehouderij. CIDC Lelystad, WUR.