Tabebuia / Pau d'Arco

Pau d'Arco is een grote boom uit de tropische regenwouden van Centraal en Zuid Amerika. De boom kan 30 meter hoog worden en een diameter van 2-3 meter bereiken. De naam Pau d’Arco komt uit het Portugees en betekent letterlijk "boogstok". De Indianen gebruiken het hout om er bogen voor het boogschieten van te maken. Andere, minder bekende namen voor Pau d'Arco zijn Taheebo, Ipe Roxo, Lapacho en zijn botanische naam Tabebuia. De naam Pau d'Arco verwijst naar verschillende Tabebuia ondersoorten, maar in de kruidengeneeskunde meest gebruikte soort is "Tabebuia avellanedae" (synoniem aan Tabebuia impetiginosa). Niettemin zijn ook andere Tabebuia ondersoorten onderzocht, zoals T. neochrysantha, T. ochracea T. heptaphylla, T. rosea, en T. serratifolia.

Van Pau d'Arco is een duidelijke werking aangetoond tegen een groot aantal ziekteverwekkende micro-organismen:

  • Antibiotisch: Er is een grote groep ziekteverwekkende bacteriën waartegen Pau d'Arco effectief is gebleken. Dit zijn bacteriën als Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori en Brucella.

  • Antifungaal: De naftoquinonen in Pau d'Arco blijken een grote effectiviteit te hebben tegen Candida albicans en minimaal elf andere schimmels en gisten. Lapachol en bèta-lapachol hebben antifungale activiteit die vergelijkbaar is met of sterker is dan ketaconazol, een veelgebruikt antischimmelmiddel. Echter Pau d’Arco wordt vaak over het hoofd gezien bij de behandeling van Candida-schimmels.

  • Antiviraal: Eén van de sterkste werkingen van Pau d’Arco is tegen virussen. Lapachol remt de groei van verschillende virussen, waaronder diverse herpesvirussen, sommige influenzavirussen, het poliovirus en het Epstein-Barr virus. Gesuggereerd wordt dat remming van enzymen die deze virussen in staat stellen zich te hechten, hiervan de oorzaak is.

  • Antiparasitair: Ook een werking tegen verschillende parasieten (waaronder malaria, schistosoma en trypanosoma) is wetenschappelijk aangetoond. In 1948 werd Pau d’Arco genoemd als één van de meest veelbelovende antimalariamiddelen.

  • Anti-inflammatoir: Extracten van Pau d’Arco-bast blijken anti-inflammatoire activiteit te vertonen en blijken in vivo actief bij een groot aantal ontstekingen.

  • Antioxidant: In vitro-onderzoek toont een duidelijke en krachtige remming aan van vrije radicalen en ontstekingsstoffen (o.a. leukotriënen) door Pau d’Arco-inhoudsstoffen. Pau d’Arco extract kan zich tot de sterkste antioxidanten rekenen.

  • Antihistamine: Pau d'Arco bevat tevens quercetine, xyloïdon en andere flavonoïden. Zoals met veel andere flavonoïden is quercetine nuttig bij het versterken van de capillairen. De antihistamine-werking maakt het ook geschikt bij mensen met allergische aandoeningen als hooikoorts en dermatitis.

  • Immuunstimulatie: De immuunstimulerende effecten van Pau d’Arco zijn deels toe te schrijven aan de sterke antimicrobiële effecten.

INDICATIES

In de volksgeneeskunde van Zuid-Amerika wordt Pau d’Arco gebruikt bij onder meer diverse infectieziekten (o.a. griep, schimmelinfecties, verkoudheid), koorts, malaria, artritis, slangenbeten, doorbloedings-stoornissen, syfilis, maagzweren en diabetes. Uitwendig wordt het door de Zuid-Amerikaanse Indianen gebruikt tegen huidschimmels en eczeem.

Wetenschappelijke onderbouwing is er met name voor het gebruik bij:

  • Infecties (viraal, schimmel bacterieel, parasitair): Pau d’Arco remt en vernietigt diverse bacteriën, gisten, schimmels en virussen. De in Pau d’Arco aanwezige quinonen lijken daarvoor verantwoordelijk. Naftoquinonen (N-factors) staan momenteel ook in de belangstelling als natuurlijke pesticiden. Pau d’Arco kan ook worden ingezet tegen diverse soorten parasieten. Inhoudsstoffen van Pau d’Arco zijn intensief onderzocht in relatie tot Schistosoma mansoni en Trypanosoma cruzi, respectievelijk de veroorzakers van Bilharzia (Schistosomiasis) en de ziekte van Chagas (Trypanosomiasis).

  • Huidinfecties: Ook wanneer het oraal wordt ingenomen, worden Pau d’Arco-inhoudsstoffen via de huid uitgescheiden, waar het een natuurlijke barrière vormt die micro-organismen inactiveert, kort nadat ze in aanraking zijn gekomen met de huid. In de slijmvliezen van het maagdarmkanaal gebeurt precies hetzelfde, waardoor penetratie van parasieten wordt tegengegaan.

  • Darmstoornissen: Regelmatig gebruik van Pau d’Arco bevordert regelmatige darmbewegingen. Dit effect wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van naftoquinonen en athraquinonen. Gebruikers van Pau d’Arco bemerken een plezierige en matige verlichting van de darmen, leidend tot meer regelmaat.

CONTRA-INDICATIES

Omdat bij dieren mogelijk als gevolg van lapachol, teratogene effecten en een verhoogde kans op abortus zijn gevonden, wordt aangeraden geen Pau d’Arco te gebruiken tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding.

BIJWERKINGEN

Hoewel Pau d'Arco toxisch is voor gemuteerde cellen, virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en andere micro-organismen, lijkt het veilig te zijn voor gezonde humane cellen. Bijwerkingen (vooral misselijkheid) treden eigenlijk alleen op met geïsoleerde componenten van Pau d'Arco, zoals pure lapachol, in zeer hoge doseringen. Dergelijke doseringen lapachol worden zelfs bij intensiever gebruik van Pau d'Arco extract meestal niet bereikt. Bovendien blijken dergelijke bijwerkingen volledig reversibel.

INTERACTIES

Pau d’Arco heeft een anticoagulerende werking. Patiënten dia anticoagulantia gebruiken dienen daar rekening mee te houden.De inhoudsstof lapachol is een sterke remmer van een tweetal vitamin K afhankelijke stollingsenzymen (vitamin K epoxide reductase en vitamin K quinone reductase) en heeft zodoende een coumarine-achtige werking.

DOSERING

Pau d’ Arco dosering kan variëren afhankelijk van de gekozen toedieningsvorm. Als gestandaardiseerd extract (bijvoorbeeld 1% lapachol) is een gebruikelijke dosering 500-2000 mg extract per dag.

REFERENTIES

  • de Almeida ER, da Silva Filho AA, dos Santos ER, Lopes CA. Antiinflammatory action of lapachol. J Ethnopharmacol. 1990 May;29(2):239-41.

  • Anesini C, Perez C. Screening of plants used in Argentine folk medicine for antimicrobial activity. J Ethnopharmacol. 1993 Jun;39(2):119-28.

  • Awang DVC, Dawson BA, Ethier JC, et al. Naphthoquinone constituents of commercial lapacho/pau d’arco/taheebo products. J Herbs Spices Med Plants 1994;2:27-43.

  • Balassiano IT, De Paulo SA, Henriques Silva N, Cabral MC, da Gloria da Costa.

  • Carvalho M. Demonstration of the lapachol as a potential drug for reducing cancer metastasis. Oncol Rep. 2005 Feb;13(2):329-33.

  • Dinnen RD, Ebisuzaki K. The search for novel anticancer agents: a differentiation-based assay and analysis of a folklore product. Anticancer Res. 1997 Mar-Apr;17(2A):1027-33.

  • Evans W., Trease & Evans' Pharmacognosy 13th Ed., Bailliere Tindall, London, 641-645, 1989.

  • Grazziotin JD, Schapoval EE, Chaves CG, Gleye J, Henriques AT. J Ethnopharmacol. 1992 Jun;36(3):249-51. Phytochemical and analgesic investigation of Tabebuia chrysotricha.

  • Kayser O, Kiderlen AF, Croft SL. Natural products as antiparasitic drugs. Parasitol Res. 2003 Jun;90 Suppl 2:S55-62. Epub 2003 Feb 20.

  • Machado TB, Pinto AV, Pinto MC, Leal IC, Silva MG, Amaral AC, Kuster RM, Netto-dosSantos KR. In vitro activity of Brazilian medicinal plants, naturally occurring naphthoquinones and their analogues, against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Int J Antimicrob Agents. 2003 Mar;21(3):279-84.

  • Mowry DB. Ancient Herb, Modern Miracle. http://pau-d-arco.com/Dr.Mowry.html Mountainwest Institute of Herbal Sciences.

  • Oswald EH. Lapacho. Br J Phytother 1993/4;3:112–7.

  • Pardee AB, Li YZ, Li CJ. Cancer therapy with beta-lapachone. Curr Cancer Drug Targets. 2002 Sep;2(3):227-42.

  • Pizzorno J. & Murray M.T., A Textbook of Natural Medicine Vol.1, John Bastyr College Publications, Washington. 1987.

  • Werbach M.R. & Murray M.T., Botanical Influences on Illness, Third Line Press, California. 101, 1994.