Fibromyalgie

Fibromyalgie is een ziektetoestand, een syndroom die zich manifesteert in het bewegingsapparaat (spieren en pezen), en die gekenmerkt wordt door chronische, verspreid voorkomende pijnen en spierstijfheid over het hele lichaam, maar vooral in de nek- en schoudergordel, lage rug en bekkengordel en de ledematen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft Fibromyalgie gedefinieerd als niet gespecifieerde reuma.

Typisch is ook de verhoogde drukpijngevoeligheid op een aantal specifieke punten. Deze pijnlijke plekken, de zogenaamde «Tender Points» of «Drukpunten» worden soms toegeschreven aan plaatselijke verhoogde spanningstoestanden van spieren en pezen.

Daarnaast zijn er nog een aantal nevenverschijnselen zoals:

  • algemene vermoeidheid, futloosheid

  • chronische hoofdpijn

  • slaapstoornissen en ochtendstijfheid

  • verstoorde darmtransit

  • angst en chronische stress

  • gevoeligheid voor warmte- en temperatuurveranderingen.

De oorzaken van het fibromyalgie-syndroom zijn tot op heden niet gekend.

  • Een ontregeling van het immuunsysteem,

  • veranderingen in de bindweefselstructuur,

  • tekort aan zuurstof in de spieren,

  • storing in het metabolisme van bepaalde stoffen die een werking hebben op de bloedvaten en het zenuwstelsel,

  • alsook functiestoornissen in

  • het modulatiesysteem van pijn, werden bestudeerd, maar een definitieve oorzaak kon tot op heden nog niet gevonden worden.

www.fibromyalgie.be

www.vlfp.be

Het is meer dan een chronische aandoening van de spieren alleen. Afwijkingen in de hersenen en het bloed zijn ook te vinden. Fibromyalgie gaat in ieder geval altijd gepaard met pijn op bepaalde drukpunten in de spieren en met vermoeidheid. Het is in deze zin een chronische uit de hand gelopen reactie van het lijf op stress. Je zou het zelfs kunnen zien als een algemene bevriezing van de levenssappen, zoals de Engelse spreken van een Freeze Reaction, een bevroren staat.

Complementaire behandelingen bij fibromyalgie

Het is bij fibromyalgie erg belangrijk om langzaam, op geleide van de klachten weer te gaan bewegen, te fietsen of te wandelen. Ook zwemmen in warm water kan een goed effect hebben. Door de beweging komt er weer een betere doorstroming in de spieren en op den duur nemen de klachten dan af. Dat beweging zeer belangrijk is, blijkt ook steeds meer uit modern biochemisch onderzoek. Het is wel zo dat het bewegen langzaam moet worden opgenomen, en langzaam moet worden opgevoerd. Anders werkt het averechts. Ook ontspanningsoefeningen hebben een positieve invloed op de klachten.

Dieet en voedingssupplementen, zoals visolie, kunnen ook helpen. Magnesium, SAME en appelzuur worden ook vaak genoemd, maar zonder veel bewijs daarvoor. Daarnaast kan acupunctuur zinvol zijn en diverse vormen van bewegingstherapie. Triggerpunten kunnen ook aangeprikt worden via een vorm van zogenaamde ashi acupunctuur. Ook behandeling met het experimentele LDN is een boeiende ontwikkeling.

Een overzicht voor huisartsen (2005) gaf aan dat:

Acupuncture, biofeedback and S-adenosyl methionine have been shown to have some efficacy in the treatment of the disease. Spa treatments, hypnotherapy, massage and mediation may be effective. Bright light treatment, lasers, selenium, chiropractive, musical tones and malic acid/magnesium are not effective.Biofeedback was found to be effective in a randomized controlled trial of twenty-four patients.

De behandeling met bepaalde homeopathica die opgesnoven moeten worden helpt bij het verminderen van de pijnervaring, zo bleek kortgeleden op basis van een neurofysiologisch onderzoek. Er zijn ook veel complementaire behandelingen die wel aanbevolen worden, maar die geen nut hebben, zoals het hormoon DHEA, dat wel aanbevolen wordt als de bron van de eeuwige jeugd.

Fibromyalgie, Candida en Hypoglycemie

De relatie tussen Candida en fibromyalgie is nooit bewezen. In het internet gaan allerlei verhalen over deze relatie. Zo kan een volgend citaat uit een Nederlandse website gevonden worden: 'Uit onderzoek is verder gebleken dat 80 van de 100 fibromyalgie patiënten lijden aan Candida albicans schimmelinfectie.'

Echter, een zoektocht op de grootste database Pubmed levert echter geen enkel artikel op over Candida en fibromyalgie! Dus wat dat dan voor onderzoeken zijn die op het internet besproken worden, is geheel onduidelijk.

Fibromyalgie is dus geen chronische ontsteking met Candida. Ook de relatie tussen hypoglycemie en fibromyalgie berust op een hypothese. Wel kan het belangrijk zijn om te letten op eventuele overgevoeligheden voor voedsel. Bekend is dat suiker en volle (zoete) melk bij fibromyalgie niet goed kunnen zijn, en vooral de vermoeidheid kunnen laten toenemen.

Literatuur

Haarlemmer A.F. & Soerjanto R.; 'Fibromyalgie, Inleiding voor Artsen, Patiënten en Arbeidsdeskundigen'; Uitgeverij De Tijdstroom (1996)

Treatment of fibromyalgia syndrome with Super Malic: a randomized, double blind, placebo controlled, crossover pilot study.

A pilot trial evaluating Meta050, a proprietary combination of reduced iso-alpha acids, rosemary extract and oleanolic acid in patients with arthritis and fibromyalgia.

http://www.hindawi.com/journals/ecam/2013/149468/

Fibromyalgie, een afwijking van de bloedstroom?

Een recente studie heeft aangetoond dat fibromyalgie te maken heeft met afwijkingen in de bloedsomloop in de hersenen. Via scans met een SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) werd de activiteit van de hersenen onderzocht bij een twintigtal vrouwen die last hadden van fibromyalgie. De onderzoekers konden de gegevens koppelen aan de klachten van pijn, depressie, angst en hinder van de patiënten. De studie heeft aangetoond dat er een direct verband bestaat tussen de graad van de afwijkingen vastgesteld in de SPECT en de symptomen. De onderzoekers hebben over het geheel genomen een toename van de bloedstroom vastgesteld in de hersenzones die instaan voor pijn en een daling van de bloedstroom in de zones die de emotionele reacties op deze pijn sturen. De studie zou kunnen verklaren waarom patiënten met fibromyalgie minder goed pijn kunnen verdragen. Maar ze is voor mensen met deze aandoening vooral een opsteker omdat ze aantoont dat de ziekte " echt " is, iets wat vaak in twijfel getrokken wordt. Zijn deze mensen die altijd pijn hebben en moe zijn, niet iets te veel met zichzelf begaan? Het antwoord is vandaag klaar en duidelijk neen. De vastgestelde afwijkingen verschillen van het proces dat men vaststelt bij depressie en angst (afwijkingen in de neurotransmitters). Fibromyalgie is dus een op zich bestaand syndroom.

Kruiden te proberen bij fibromyalgie

Capsaicine creme bij fibromyalgie

Capsaicine creme is een creme met daarin een extract van rode peper. Het bijzondere is dat door dat pepertje het zenuwstelsel stop zegt tegen de chronische pijnprikkels die binnenkomen. Je smeert de pepercreme op de huid in de buurt van de pijnklachten en die worden daardoor dan een stuk minder. De pepercreme is zelfs effectief bij pijn die veroorzaakt wordt door een hele nare aandoening, neuropatische pijn.

Een wat oudere studie liet reeds zien dat lage dosis capsaicine creme (0.025%) pijnstillend bij fibromyalgie was.

McCarty DJ, Csuka M, McCarthy G, et al. Treatment of pain due to fibromyalgia with topical capsaicin: A pilot study. Semin Arthr Rheum 1994;23:41-7.

Ashwagandha

Adaptogens are herbs that normalize the physiology and boost the body's resistance to stresses, whether chemical, emotional or physical in origin. In the book "Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief," herbal expert David Winston and researcher Steven Maimes write that the adaptogen known as ashwagandha is helpful in addressing the symptoms of rheumatic disorders, including fibromyalgia. Ashwagandha has been used in Ayurvedic medicine for millenia as a brain tonic. According to Winston and Maimes, adaptogens usually have stimulating properties, but ashwagandha is relaxing instead. At the same time, however, ashwagandha sharpens cognition. That quality makes it especially beneficial for the fibromyalgia symptom called "fibro fog," an often debilitating state characterized by confusion and short-term memory loss.

Bromelain

Bromelain extract may be helpful for the pain and inflammation of fibromyalgia, according to the University of Maryland Medical Center. Made from the stem and juice of pineapples, bromelain has been used for hundred of years by Central and South American healers as an anti-inflammatory remedy and as a treatment for gastrointestinal distress. Scientific research on this herb has yielded mixed results. However, according to the Center, some preliminary studies have shown bromelain to be beneficial in relieving the symptoms of rheumatoid arthritis and osteoarthritis, rheumatic diseases related to fibromyalgia. Bromelain may interfere with certain medications, including anticoagulants and antibiotics. Consult a qualified health care practitioner before adding bromelain to your regimen.

Cat's Claw

The University of Maryland Medical Center states that cat's claw's antifungal, anti-inflammatory and immune system-stimulating properties may be of benefit to fibromyalgia patients. Native to the tropical jungles of South and Central America, cat's claw is a high-climbing vine with claw-like thorns. The roots and bark of this medicinal herb have been used since the time of the Incas to combat stomach ulcers, dysentery, fevers, inflammation and arthritis. It is rich in antioxidants, substances that protect cells against damage from the free radicals generated by pollutants, stress and normal metabolic processes. More clinical trials are necessary before cat's claw can be recommended for widespread use in fibromyalgia.

Andere te proberen kruiden

  • adaptogenen: Withania somnifera, Rhodiola rosea, Panax ginseng...

  • reumaplanten: Filipendula ulmaria, Harpaghofytum procumbens, Salix alba...

  • zenuwversterkende planten: Hypericum perforatum, Melissa officinalis, Lavandula...

Mijn bescheiden advies

Er bestaat voor fibromyalgie geen specifieke therapie. Maar de depressie, de slaapstoornissen en de pijn kunnen aanzienlijk verbeterd worden door een behandeling met geneesmiddelen (antidepressiva, pijnstillers ) Ook sporten en veel bewegen zouden de pijn in sterke mate kunnen verzachten.

Mijn kruidenadvies

  • voor het zenuwstelsel: Hypericum perforatum

  • als pijnstiller: Filipendula ulmaria

  • als adaptogeen Withania somnifera

  • uitwendig sesamolie met etherische olie van Mentha piperita en Lavandula angustifolia, eventueel zalf met gember of cayennepeper (voorzichtig irritatie van de huid)

  • regelmatig wandelen, daags min. 30 minuten

Fibromyalgia

Fibromyalgia is a painful condition that commonly affects your usual daily activities. It is a chronic disorder that involves diffuse musculoskeletal pain, fatigue, sleep problems, memory problems and mood issues. Fibromyalgia is thought to intensify painful sensations by interfering with the way your brain manages pain impulses. Herbal treatments for fibromyalgia may be effective, but you should consider discussing the benefits and limitations of this health measure before using herbs to treat your fibromyalgia.

About Fibromyalgia

Nobody knows the exact cause or causes of fibromyalgia. Although anybody can develop this condition, women -- especially middle-aged women -- are most susceptible. If you have rheumatoid arthritis or other autoimmune conditions, you may have an increased chance of developing fibromyalgia. Indications that you have fibromyalgia include the presence of distinct tender points throughout your body, stiffness in the morning upon waking, headaches and memory impairment. Improved sleep, exercise and other health measures may help treat this condition.

Useful Herbal Treatments

According to Dr. Joseph E. Pizzorno, Jr., a naturopathic doctor and author of "The Clinician's Handbook of Natural Medicine," two of the most useful herbal treatments for fibromyalgia, chronic fatigue syndrome and multiple chemical sensitivities are licorice root and Siberian ginseng. There are many other herbs that may help treat your fibromyalgia-related symptoms. Skullcap and valerian can improve your sleep quality, and boswellia can treat morning stiffness and joint pain. Cayenne and wintergreen oil, which are applied topically, may help treat muscle pain.

Highlighted Herb

Boswellia is one of the most effective and commonly used herbs in the treatment of fibromyalgia. Boswellia, notes the Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, is an herbal treatment often used in Ayurvedic medicine to treat inflammation, arthritis and other conditions. Boswellic acid is the principle constituent of this herb and is believed to account for boswellia's pharmacological action. Boswellia has been used in treating fibromyalgia, myositis and back pain. The gum resin of the boswellia tree is the part used in herbal treatments.

Additional Information

There are numerous disorders that cause symptoms similar to fibromyalgia, including anemia, depression, hepatitis, Lyme disease and others. If you develop muscle pain and fatigue that lasts for more than a week or two, you should visit a qualified health care professional for a full evaluation. You may have an underlying condition that requires immediate treatment. Your physician can determine the cause of your complaints and suggest effective treatment methods to help resolve your problem.

References

  • Mayo Clinic: Fibromyalgia

  • MedlinePlus: Fibromyalgia

  • "The Clinician's Handbook of Natural Medicine"; Joseph E. Pizzorno, Jr., N.D.; 2002

  • Memorial Sloan-Kettering Cancer Center: Boswellia

Read more: http://www.livestrong.com/article/367586-herbal-treatment-for-fibromyalgia/#ixzz22lbyvVXi

Uittreksel uit rapport de la phyto-aromathérapie dans la fibromyalgie

Mémoire de fin de formation pour obtenir le Certificat Hippocratus de Phyto-aromathérapie et plantes médicinales

Martial MINGAM Ostéopathe D.O. Juillet 2008

http://www.hippocratus.com/metasite/web_site/1/contenu/public/pdf/memoires/2012/septembre/MINGAM_phyto_fibromyalgie.pdf

Conclusion :

Les traitements actuels, seulement palliatifs, utilisent différents type de médicaments antidépresseurs, des antalgiques, des médicaments utiles contre les douleurs neuropathiques et des relaxants musculaires. Malheureusement, ces traitements sont souvent mal tolérés, pour un soulagement pas toujours au rendez-vous.

Les effets bienfaisants des traitements phyto-aromathérapiques sont utiles à une prise en charge globale (massage avec les H.E., prise par voie orale sous forme solide et liquide, au choix pour le patient) et font surtout part à une tolérance des administrations sans effet secondaire à laquelle les patients fibromyalgiques seront sensibles.

Le traitement par les plantes nécessite un double objectif sur le nycthémère ; on peut proposer deux action possible : une le matin antalgique et stimulante et l’autre le soir antalgique et correctrice du sommeil. Ce sont les plantes qui nous permettent cela, et ma volonté de proposer une solution douce, très bien tolérée, que le patient peut suivre au long court, en apportant une solution notable de la qualité de vie.

Ces propositions de traitements doivent en outre s’inclurent dans les thérapeutiques classiques médicamenteuses et non médicamenteuses afin de créer une véritable prise en charge globale du syndrome fibromyalgique.

N’oublions pas de bien conseiller nos patients sur une bonne hygiène de vie : alimentaire, physique, rééducation au sommeil, relaxation, garde de contact avec les amis, etc ….

Uittreksel uit

Que peut proposer, ici, le praticien en phyto-aromathérapie ?

Remarques : ce qui suit et qui est proposé est issu de l’enseignement Hippocratus.com ; certaines compositions reflètent une recherche personnelle à la fois bibliographique et pratique.

En usage externe, par application locale sur les zones douloureuses, voire sur les points de Yunius (énumérés en page 2) ou les zones gâchettes dont l’évolution et la chonicisation sont à l’origine de l’installation de la sensibilisation périphérique à la douleur d’une part et probablement aussi des lésions musculaires (LeGoff,2006) :

Des crèmes, lotions ou onguents :

Cayenne (Capsicum frutescens). Solanaceae. Cayenne, piment de cayenne, poivre de

Cayenne, piment fort.

Des crèmes, lotions ou onguents contenant de la capsicine, le composé actif du cayenne, se sont avérés efficaces pour soulager les douleurs rhumatismales. Par ailleurs, la Commission E (maintenant American Botanical Council) reconnaît l'usage externe du cayenne pour soulager les douleurs musculaires logées aux épaules, aux bras et à la colonne vertébrale. L'effet des préparations à base de capsicine chez les personnes atteintes de fibromyalgie n'est pas encore bien connu. Une étude préliminaire regroupant 45 sujets âgés de 18 ans à 70 ans a toutefois démontré que l'application d'une crème (concentrée à 0,025 % en capsicine) quatre fois par jour soulageait les tensions musculaires plus efficacement qu'un placebo. La capsicine

exercerait son effet antidouleur en épuisant les réserves de substance P.

Préparation pour une application locale, une voire deux fois par jour d’Extrait Hydroglycolique (H/G) à visée anti-inflammatoire et antalgique, en massant légèrement et longtemps de :

  • Gel H/G Genièvre 5g

  • Gel H/G Harpagophytum 40g

  • Gel neutre 50g

Cette application peut éventuellement se faire le matin et à midi ; on préférera le soir

l’application suivante, aux vertus antalgique, anti-inflammatoire et décontracturante :

Juniperus communis T.M. 30ml

H.E. Gaultheria procumbens

H.E. Ocymum basilicum

H.E. Lavandula vera ââ q.s.p. 9ml

Huile végétale de Millepertuis q.s.p. un flacon de 100ml

L’ huile végétale de Millepertuis, aux indications décontracturante et analgésiante, est photosensible. Il est donc conseillé d’éviter une exposition au soleil après application de celle-ci, d’ou l’intérêt de l’appliquer le soir.

Pour éviter ce désagrément, surtout en été, on peut conseiller la composition suivante :

Juniperus communis T.M. 30ml

Arnica montana T.M. 30ml

H.E. Gaultheria, Helichrysum, Cedre lopsis grevi ââ q.s.p. 10 ml

Huile d’amande douce q.s.p. un flacon de 100ml

Préparation pour une application locale, 1 voire 2 fois par jour ; pour un effet antiinflammatoire, anti-névralgique, cicatrisant, anti-ecchymotique, myorelaxant et antalgique.

Ou encore :

H.E. de Lavandin 5ml

H.E. de Romarin à camphre 3ml

H.E. de Petit grain bigarade 2ml

Huile végétale de Jojoba q.s.p. un flacon de 100ml

Pour une application, toujours en massage, recommandée sur les zones douloureuses, 3 fois

par jour.

En usage interne, pour une action anti-inflammatoire et antalgique, on peut proposer :

Extrait fluide de Millepertuis 40ml

Extrait fluide de Vergerette du Canada q.s.p. 125 ml

Prendre une ½ cuillère à café avant les 2 repas, diluée dans l’eau.

Ou

Harpagophytum procumbens Extrait sec

Juniperus communis Extrait sec

Salix alba Extrait sec ââ une gélule 400mg 2 fois par jour

Spaanse artsen verbonden aan de Universidad de Sevilla hebben goede ervaringen met co-enzym Q10 als therapie bij fibromyalgie. Ze deden hun verhaal in het vakblad Mitochondrion.

De Spaanse artsen bespraken vijf gevallen van fibromyalgie, vier vrouwen tussen 43 en 66 jaar en een man van 21 jaar. Ze hadden allen de symptomen van intense spierpijnen, die gepaard gingen met vermoeidheid, stijfheid, angst, hoofdpijn, slaapstoornissen en depressie.

De artsen keken naar de werking van de mitochondriën en stelden een hogere productie van reactive oxygen species (ROS), toename van lipidenperoxidatie en lagere coQ10-niveaus vast. Nadat de graad van hun fibromyalgie gemeten werd met diverse pijntesten (VAS, FIQ, HIT 6 en MIDAS), kregen ze dagelijks 300 mg co-enzym Q10 gedurende negen maanden.

Bij alle patiënten namen ze een sterke afname van lipidenperoxide waar en bij iedereen herstelde het coQ10-niveau in de witte bloedcellen. Bij één patiënt deden ze bijkomende metingen en stelden ze een verlaging van de oxidatieve stress en van afbraak van mitochondriën vast.

De symptomen van fibromyalgie verbeterden na negen maanden therapie: verbetering van slaap, gewrichtspijn en alertheid, kortere pijnepisodes en afname van intensiteit van hoofdpijn.

Klassieke merkers in het bloed bleven normaal: glucose, urinezuur, creatinine, leverenzymen en bloedvetten.