Miscanthus x giganteus / Olifantengras

Olifantengras (Miscanthus giganteus)

Olifantengras / Miscanthus giganteus. Dit is een “houtachtig” meerjarig gewas dat na opgroei jaarlijks circa 3,5 meter hoog wordt. Miscanthus giganteus is een steriele triploïde van Miscanthus sacchariflorus en Miscanthus sinensis. Omdat het gewas steriel is plant het zichzelf voort door middel van rhizoomdeling. Het winterharde gewas groeit snel door haar C4 fotosynthese, heeft een lage nutriëntenbehoefte en er zijn geen ziektes in het gewas geconstateerd. De fotosynthese van Olifantengras lijkt overigens beter aangepast te zijn aan lagere temperaturen dan vele andere C4-gewassen, waardoor het gewas ook in ons klimaat in staat is veel biomassa te produceren. Wanneer het gewas volledig ontwikkeld is kan er jaarlijks 15 – 18 ton biomassa geoogst worden met een relatief laag vochtgehalte (circa 15%) omdat het Olifantengras dan ingedroogd is. Het te oogsten tonnage is uiteraard afhankelijk van de teeltomstandigheden, waarin met name een goede start belang is om een productieve aanplantlocatie te realiseren!

Grote vastlegging CO2 als C4 gewas

Miscanthus Giganteus behoort tot het hoofdtype van de C4 gewassen, deze zijn zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het olifantengras neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bomenbos in ons klimaat!

Vorming grote hoeveelheid biomassa en cellulose

Met een opbrengst van ca. 17 ton vanaf het 4de jaar na aanplant en een hoog cellulosegehalte (45% – 52%) is het olifantsgras een van de koplopers in ons klimaat!

Vrijwel geen bestrijdingsmiddelen

Alleen in het jaar van aanplant en het 1ste jaar na aanplant is onkruidbestrijding noodzakelijk. Voor de overige 19 jarige levensduur is dit niet langer nodig door bodembedekking als gevolg van bladval en de snelle groei van olifantsgras.

Vrijwel geen bemesting

De bemestingsbehoefte van Olifantengras is zeer beperkt (vanaf 3de jaar na aanplant jaarlijks 30 – 60 kg. N/ha.), dit is allereerst een gevolg van het feit dat het een C4 gewas is. Daarnaast komt dit doordat het olifantsgras indroogt waarbij de nutriënten terugzakken naar de rhizomen. Verder worden na bladval en compostering van de bladval de nutriënten weer opgenomen door het Olifantengras.

Non – invasief

In tegenstelling tot diverse andere meerjarige gewassen geeft olifantsgras geen problemen bij verwijdering van het gewas.

Biodiversiteit

Door de lengte en dichtheid van het gewas biedt Olifanengras beschutting aan fauna. In het bijzonder in de wintertijd waarin Miscanthus een van de weinige gewassen is die nog op het land staat. Daarnaast is het bij de teelt van Olifantengras niet nodig om tijdens de teeltperiode in de grond te “roeren” wat ten goede komt aan de bodembiodiversiteit.

Grondkwaliteit

Met de diepe beworteling en door de beperkte operationele activiteiten bij Olifantengras in de winterperiode, is de kans op erosie kleiner dan bij de teelt van de traditionele akkerbouwgewassen. Daarnaast is er doordat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast in het olifantsgras geen gevaar voor uitspoeling van de middelen.