Griffonia

  • Griffonia (griffonia simplicifolia) / Slaapmutsjeskruid Inwendig gebruik: Depressie: in het bijzonder het type van depressie met onrust en irritatie; vaak al binnen enkele dagen à 2 weken duidelijke klinische verbetering, significante respons na 2 à 4 weken

  • Seizoensgebonden depressies (SAD), negatieve stemming, bipolaire stoornissen/manisch depressiviteit

  • Angststoornissen, paniekaanvallen (meer effect bij vrouwen)

  • Fibromyalgie: gaat gepaard met verminderde serotoninespiegel en lage pijndrempel): vermindert pijn, ochtendstijfheid, onrust, slaapstoornissen, moeheid

  • Chronische hoofdpijn, spanningshoofdpijn, hoofdpijn bij kinderen (gaan vaak gepaard met lage spiegels van serotonine): vermindert de nood aan pijnstillers

  • Migraine: vermindert de ernst en frequentie van de aanvallen

  • Obesitas (overgewicht): bevordert het afslanken, eetstoornissen (zoals anorexia, boulimie), overeten, suikerverslaving

  • Pijnbestrijding (serotonine verhoogt de pijndrempel), lage pijndrempel

  • Obsessief gedrag

  • Agressiviteit, impulsiviteit, twistziek gedrag, overdreven emotionaliteit, gebrek aan rationeel nadenken, stress, verminderde stresstolerantie, spanning, rusteloosheid

  • Slapeloosheid, slaapstoornissen, jet lag

Gebruikte delen: Het zaad

Waarschuwingen:

  • Niet tijdens de zwangerschap en zogen, wegens gebrek aan studies daaromtrent (tenzij op voorschrift)

  • Niet bij overgevoeligheid aan 5-hydroxytryptofaan

  • Niet bij ischemische hartziekten (voorgeschiedenis van hartinfarct, angina pectoris, coronaire spasmen)

  • Niet bij oncontroleerbare hypertensie

  • Niet bij carcinoïde tumoren

5-HTP (5-Hydroxytryptophan) is a chemical by-product of the protein building block L-tryptophan. It is also produced commercially from the seeds of an African plant (Griffonia simplicifolia).

Don’t use 5-HTP until more is known. 5-HTP might be UNSAFE. Some people who have taken it have come down with eosinophilia-myalgia syndrome (EMS), a serious condition involving extreme muscle tenderness (myalgia) and blood abnormalities (eosinophilia). Some people think the EMS might be caused by an accidental ingredient (contaminant) in some 5-HTP products. But there is not enough scientific evidence to know if EMS is caused by 5-HTP, a contaminant, or some other factor. Until more is known, avoid taking 5-HTP.

5-HTP is used for sleep disorders, depression, anxiety, migraine and tension-type headaches, fibromyalgia, binge eating associated with obesity, premenstrual syndrome (PMS), premenstrual dysphoric disorder (PMDD), attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD), and along with prescription drugs to treat seizure disorder and Parkinson's disease.

How effective is it?

Natural Medicines Comprehensive Database rates effectiveness based on scientific evidence according to the following scale: Effective, Likely Effective, Possibly Effective, Possibly Ineffective, Likely Ineffective, Ineffective, and Insufficient Evidence to Rate.

The effectiveness ratings for 5-HTP are as follows:

Possibly effective for...

Depression. There is some evidence that 5-HTP might be about as effective as some prescription drugs for depression.

Fibromyalgia. Taking 5-HTP by mouth appears to improve symptoms of fibromyalgia including pain severity, morning stiffness, and sleeplessness.

Possibly ineffective for...

Tension headaches. Taking 5-HTP doesn’t seem to reduce pain or the number of headaches suffered by people with chronic tension-type headaches.

Insufficient evidence to rate effectiveness for...

Alzheimer's disease. Early studies suggest that 5-HTP doesn’t help symptoms of Alzheimer’s disease.

Anxiety. There is some evidence suggesting that 5-HTP might reduce symptoms of anxiety disorders.

Weight loss and obesity. Preliminary evidence suggests that taking 5-HTP might help reduce appetite, caloric intake, and weight in obese people.

Premenstrual syndrome (PMS).

Premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

Attention deficit-hyperactivity disorder (ADHD).

Sleep disorders.

Other conditions.

More evidence is needed to rate the effectiveness of 5-HTP for these uses.

How does it work?

5-HTP works in the brain and central nervous system by increasing the production of the chemical serotonin. Serotonin can affect sleep, appetite, temperature, sexual behavior, and pain sensation. Since 5-HTP increases the synthesis of serotonin, it is used for several diseases where serotonin is believed to play an important role including depression, insomnia, obesity, and many other conditions.

Are there safety concerns?

5-HTP is POSSIBLY UNSAFE for use. There is concern that it can cause a serious side effect called eosinophilia myalgia syndrome. Some people think this side effect is only caused by a contaminant in some 5-HTP products; but there is not enough scientific evidence to know if it is caused by 5-HTP, a contaminant, or some other factor. Until more is known, 5-HTP should be avoided.

Other potential side effects of 5-HTP include heartburn, stomach pain, nausea, vomiting, diarrhea, drowsiness, sexual problems, and muscle problems.

Special precautions & warnings:

Pregnancy and breast-feeding: 5-HTP is POSSIBLY UNSAFE in pregnancy and breast-feeding. Avoid using it.

Down syndrome: There are reports of 5-HTP causing seizures in some people with Down syndrome. In one group studied, 15% of people with Down syndrome receiving long-term 5-HTP treatment experienced seizures.

References

  1. Preshaw RM, Leavitt D, Hoag G. The dietary supplement 5-hydroxytryptophan and urinary 5-hydroxyindole acetic acid. CMAJ 2008;178:993.

  2. Byerley WF, Judd LL, Reimherr FW, Grosser BI. 5-Hydroxytryptophan: a review of its antidepressant efficacy and adverse effects. J Clin Psychopharmacol 1987;7:127-37.

  3. Shaw K, Turner J, Del Mar C. Tryptophan and 5-hydroxytryptophan for depression. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD003198.

  4. Caruso I, Sarzi Puttini P, Cazzola M, Azzolini V. Double-blind study of 5-hydroxytryptophan versus placebo in the treatment of primary fibromyalgia syndrome. J Int Med Res 1990;18:201-9.

  5. Nicolodi M, Sicuteri F. Fibromyalgia and migraine, two faces of the same mechanism. Serotonin as the common clue for pathogenesis and therapy. Adv Exp Med Biol 1996;398:373-9.

  6. Johnson KL, Klarskov K, Benson LM, et al. Presence of peak X and related compounds: the reported contaminant in case related 5-hydroxy-L-tryptophan associated with eosinophilia-myalgia syndrome. J Rheumatol 1999;26:2714-7.

  7. Singhal AB, Caviness VS, Begleiter AF, et al. Cerebral vasoconstriction and stroke after use of serotonergic drugs. Neurology 2002;58:130-3.

  8. FDA. Information paper on L-tryptophan and 5-hydroxy-L-tryptophan. Office of Nutritional Products, Labeling, Dietary Supplements. Center for Food Safety and Applied Nutrition. February 2001.

  9. Coleman M. Infantile spasms associated with 5-hydroxytryptophan administration in patients with Down's syndrome. Neurology 1971;21:911-9.

  10. Ribeiro CA. L-5-Hydroxytryptophan in the prophylaxis of chronic tension-type headache: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Headache 2000;40:451-6.

Griffonia simplicifolia: natuurlijke bron van 5-HTP

Griffonia simplicifolia is een ongeveer drie meter hoge houtachtige klimstruik uit West-Afrikaanse landen, vooral Ghana, Ivoorkust en Togo.

Traditioneel hebben de zaden een reputatie als lustopwekkend middel (afrodisiacum), antibioticum en als een middel tegen diarree. De

bladeren van deze plant worden gebruikt voor wondgenezing. De struik heeft echter ook de aandacht getrokken van westerse onderzoekers,

omdat de zaden rijk zijn aan 5-HTP, dat in het lichaam snel de hersenen bereikt en daar in serotonine wordt omgezet. Serotonine is de

sleutel voor diverse hersenfuncties. Een tekort aan serotonine kan depressie veroorzaken, evenals slapeloosheid, obsessief gedrag, en

vreetbuien die tot zwaarlijvigheid leiden. Diverse reguliere medicijnen zijn gericht op het verhogen van de beschikbare hoeveelheid

serotonine in de hersenen: ofwel via het intensiveren van het gebruik van de beschikbare serotonine (serotonine-heropnameremmers, SSRI’s)

ofwel via remming van de afbraak ervan (MAO-remmers). 5-HTP verhoogt, als directe precursor van serotonine, de hoeveelheid serotonine

in de hersenen. In tegenstelling tot veel van de genoemde medicijnen gaat dat vrijwel zonder bijwerkingen. Griffoniazaadextract wordt onder

meer gebruikt bij de behandeling van depressie, slapeloosheid, eetstoornissen, fibromyalgie en chronische hoofdpijn.

Serotoninetekort maakt dik

Het transport van L-tryptofaan over de bloed-hersenbarrière is een moeilijk proces. Er is een transportmolecuul voor nodig dat tryptofaan

deelt met vijf andere aminozuren (tyrosine, fenylalanine, valine, leucine en isoleucine). Daardoor delft tryptofaan regelmatig het onderspit bij

het transport naar de hersenen. Het eten van een eiwitrijke maaltijd verergert de situatie nog doordat de inname van de vijf concurrerende

aminozuren ook toeneemt. De enige manier om de aanvoer van tryptofaan naar de hersenen te verbeteren, is het eten van een koolhydraatrijke

maaltijd. Daarbij wordt een grote hoeveelheid insuline aangemaakt die de meeste van de vijf concurrerende aminozuren uit de bloedbaan

verwijdert. Tryptofaan heeft dan het transportmechanisme voor zich alleen, waardoor er meer tryptofaan de hersenen in kan komen. Deze

strategie past het lichaam instinctief toe en is bekend bij veel mensen die grote hoeveelheden koolhydraten eten wanneer ze zich onrustig,

gespannen of depressief voelen. De hoge insulineniveaus hebben echter ook een keerzijde: de suikers, vetzuren en aminozuren die ze uit het

bloed hebben verwijderd, worden in de lichaamsweefsels omgezet in lichaamsvet wat aanleiding kan zijn voor zwaarlijvigheid.

Serotoninetekort hangt samen met een moeizame omzetting van tryptofaan. Om tryptofaan in serotonine om te zetten, moet het eerst worden

omgezet in 5-HTP. Er zijn veel factoren die serotoninetekort kunnen veroorzaken. Voorbeelden zijn stress, insulineresistentie, vitamine

B6-deficiëntie, hoge cortisolspiegels, onvoldoende magnesium en zelfs ook hoge doseringen L-tryptofaan (meer dan 2000 mg). Deze factoren

blijken een remmende werking te hebben op het enzym tryptofaan-hydroxylase, dat de omzetting van tryptofaan naar 5-HTP stimuleert.

Deze zelfde factoren stimuleren ook de omzetting van tryptofaan naar kynurenine (en uiteindelijk niacine, een vorm van vitamine B3),

waardoor het niet meer gebruikt kan worden voor de aanmaak van serotonine. Verhoogde serumspiegels van kynurenine remmen bovendien

het transport van tryptofaan naar de hersenen, waardoor de serotonineniveaus verder dalen. Kynurenine wordt vervolgens omgezet in

vitamine B3 en picolinezuur. Het ogenschijnlijke teveel wordt als xanthureenzuur via de urine uitgescheiden. Daarnaast wordt tryptofaan

voor de proteïnesynthese gebruikt. Al met al wordt gemiddeld slechts één procent van de tryptofaan in de voeding omgezet in serotonine.

5-HTP veel voordelen boven tryptofaan

Gebruik van 5-HTP in plaats van tryptofaan, omzeilt de snelheidsbeperkende stap in de serotoninevorming: de omzetting van L-tryptofaan

in 5-HTP. Bovendien wordt 5-HTP goed geabsorbeerd: na inname komt ongeveer 70% in de bloedbaan terecht. De absorptie van 5-HTP

vanuit de darm wordt niet geremd door andere aminozuren. Het is daarom ook niet nodig 5-HTP apart van de maaltijd in te nemen, zoals

bij tryptofaan wel het geval is. In tegenstelling tot tryptofaan wordt 5-HTP uitsluitend gebruikt voor de synthese van serotonine. Het kan

niet worden gebruikt voor de productie van eiwitten of worden omgezet in kynurenine en vitamine B3. Er is ook geen transportmolecuul

nodig om de bloed-hersenbarrière te passeren, waardoor geen competitie kan optreden met andere aminozuren. 5-HTP blijkt zodoende geen

moeite te hebben de hersenen te bereiken en wordt daar snel omgezet in serotonine. Om al deze redenen is 5-HTP veel effectiever dan

L-tryptofaan en zijn veel lagere doseringen nodig (tot tien keer minder).

INDICATIES

Depressie

Veel van het onderzoek met betrekking tot 5-HTP heeft te maken met de toepassing bij depressie. Uit onderzoek bij patiënten met depressie

(zowel unipolair als bipolair), blijkt dat in twee tot vier weken duidelijke klinische verbetering van klachten op te treden bij doses van

driemaal daags 50-300 mg. De meest gebruikte reguliere antidepressiva werken via het verhogen van de beschikbaarheid van serotonine bij

de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen (in de synaptische spleet). 5-HTP blijkt vergelijkbaar effectief als reguliere antidepressiva, met name

bij diegenen met een type depressie die gepaard gaat met onrustgevoelens en geïrriteerdheid. 5-HTP heeft echter niet de bijwerkingen die

reguliere antidepressiva vaak hebben. Bovendien werkt 5-HTP een stuk sneller. Wanneer de therapie aanslaat, is binnen enkele dagen tot

twee weken een significante verbetering te bespeuren.

Angststoornissen en paniekaanvallen

In vergelijking met onderzoek naar de rol van serotoninedeficiëntie bij depressie, heeft de relatie van 5-HTP en serotonine bij angsten en

paniekaanvallen minder aandacht gekregen. Toch is er goede reden om dit te onderzoeken. Cholecystokinine (CCK) is een verzameling van

peptidehormonen die in het maagdarmkanaal wordt aangemaakt om verteringsprocessen in gang te zetten en een verzadigingssignaal naar de

hersenen te sturen. Cholecystokinine-tetrapeptide (CCK-4) is het kleinste lid van deze familie. Wanneer deze stof bij gezonde mensen wordt

geïnjecteerd, kan het een paniekaanval veroorzaken. Mensen met paniekaanvallen zijn ongebruikelijk gevoelig voor CCK-4, wat

waarschijnlijk samenhangt met een tekort aan serotonine in de hersenen. Uit onderzoek blijkt dat 5-HTP de intensiteit van de

paniekaanvallen kan verminderen, waarbij vrouwen meer baat hebben bij 5-HTP dan mannen.

Slaapstoornissen

Melatonine, dat onder invloed van duisternis uit serotonine wordt aangemaakt, is een belangrijke regulator van de slaap-waakcyclus. Uit

verschillende studies blijkt dat 5-HTP de slaap bevordert via verbetering van de synthese van melatonine. Melatoninevorming is een

methyleringsreactie en SAMe is een belangrijke cofactor. 5-HTP blijkt vooral de hoeveelheid REM-slaap te verhogen. De ervaring leert dat

hoge doses (600 mg of meer) zeer levensechte dromen tot zelfs nachtmerries kunnen veroorzaken.

Gewichtsafname

Serotonine heeft een grote invloed op het gevoel van verzadiging. Serotoninetekort hangt samen met een hang naar koolhydraten en daarmee

gepaard gaande vreetbuien. Om deze reden is onderzoek gedaan naar het gebruik van 5-HTP om het verzadigingsgevoel eerder te laten

intreden en zo overmatig eten te voorkomen. 5-HTP blijkt inderdaad in staat om patiënten met obesitas minder te laten eten en zo een

gewichtsafname te bewerkstelligen.

Fibromyalgie

Patiënten met fibromyalgie blijken lage serotonine- en tryptofaanniveaus te hebben. Antidepressiva die de beschikbaarheid van serotonine

vergroten blijken de symptomen van fibromyalgie te kunnen verminderen.

5-HTP als directe precursor van serotonine is dan een voor de hand liggend alternatief. Tenminste drie klinische onderzoeken hebben een

gunstige invloed van 5-HTP op de symptomen van fibromyalgie laten zien. Zowel de pijn als de ochtendstijfheid, onrust en moeheid

namen af.

Chronische hoofdpijn en migraine

Chronische hoofdpijn, en migraine in het bijzonder, wordt door sommige wetenschappers beschouwd als het resultaat van lage

serotonineniveaus in de hersenen. Lage serotoninespiegels verlagen de pijndrempel, waardoor andere triggers gemakkelijker een

hoofdpijnaanval kunnen veroorzaken. 5-HTP blijkt in staat verschillende soorten hoofdpijn te kunnen verminderen, waaronder

migrainehoofdpijn, spanningshoofdpijn en hoofdpijn bij kinderen.

Algehele pijnbestrijding

5-HTP heeft een algeheel verminderend effect op de pijnsensatie. Ten eerste dempt serotonine het effect van de pijnmediator ‘substance P’.

Serotonine verhoogt de pijndrempel. Bij lage serotonine-spiegels kunnen normale hoeveelheden substance P al pijn veroorzaken. Dit

gegeven is één van de meest gangbare verklaringen voor de pijnsensaties bij een moderne ziekte als fibromyalgie. 5-HTP verbetert tevens de

slaapkwaliteit, wat natuurlijk ook effect heeft op de perceptie van pijn door de patiënt.

CONTRA-INDICATIES

Hoewel er nog geen gevallen bekend zijn, bestaat in theorie de mogelijkheid dat de combinatie van 5-HTP met reguliere antidepressiva die

de beschikbaarheid van serotonine vergroten (SSRI’s of MAO-remmers), het zogenaamde ‘serotoninesyndroom’ veroorzaakt. Dit is een

gevaarlijke aandoening die gepaard gaat met agitatie, verwarring, delirium, tachycardie en bloeddrukvariatie. Bij gebruik van hoge doses

tryptofaan is dit syndroom wel geconstateerd, maar bij combinatie van 200 mg/dag 5-HTP met een MAO-remmer is er gedurende 12

maanden geen geval van serotoninesyndroom opgetreden. Niettemin wordt de combinatie van MAO-remmers of SSRI’s met 5-HTP

afgeraden.

Sommige patiënten kunnen een lichte misselijkheid ervaren na het gebruik van 5-HTP. Dit is een snel voorbijgaand verschijnsel en kan

worden voorkomen door de dosering langzaam op te bouwen. Over het gebruik van 5-HTP tijdens de zwangerschap of de lactatieperiode

zijn geen gegevens bekend.

DOSERING

Uit onderzoek bij patiënten met depressie (zowel unipolair als bipolair), blijkt dat in twee tot vier weken duidelijke klinische verbetering

van klachten op te treden bij doses van driemaal daags 50-300 mg.

REFERENTIES

1. Birdsall TC. 5-Hydroxytryptophan: a clinically-effective serotonin precursor. Altern Med Rev. 1998;3(4):271-80

2. Juhl JH. Fibromyalgia and the serotonin pathway. Altern Med Rev. 1998;3(5):367-75

3. Pruimboom L. Seminarsyllabus “Pijn, depressie en het algemeen welbevinden”. Uitgeverij Van Nature; 2006

4. Ciccocioppo R. The role of serotonin in craving: from basic research to human studies. Alcohol Alcohol. 1999;34(2):244-53

5. Meguid MM, Fetissov SO, Varma M, Sato T, Zhang L, et al. Hypothalamic dopamine and serotonin in the regulation of food intake.

Nutrition. 2000;16(10):843-57

6. Steiger H. Eating disorders and the serotonin connection: state, trait and developmental effects. J Psychiatry Neurosci.

2004;29(1):20-9

7. Das YT, Bagchi M, Bagchi D, Preuss HG. Safety of 5-hydroxy-L-tryptophan. Toxicol Lett. 2004;150(1):111-22

8. 5-hydroxytryptophan. Altern Med Rev. 1998;3(3):224-6

9. Natural Standard. 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) Natural Standard Monograph. 2006

10. Meyers S. Use of neurotransmitter precursors for treatment of depression. Altern Med Rev. 2000;5(1):64-71

11. Shaw K, Turner J, Del Mar C. Are tryptophan and 5-hydroxytryptophan effective treatments for depression? A meta-analysis. Aust N

Z J Psychiatry. 2002;36(4):488-91

12. Shaw K, Turner J, Del Mar C. Tryptophan and 5-hydroxytryptophan for depression. Cochrane Database Syst Rev.

2002;(1):CD003198

13. Shaw K, Turner J, Del Mar C. Tryptophan and 5-hydroxytryptophan for depression. Cochrane Database Syst Rev.

2001;(3):CD003198

14. Maron E, Shlik J. Serotonin function in panic disorder: important, but why? Neuropsychopharmacology. 2006;31(1):1-11

15. Davis JM, Alderson NL, Welsh RS. Serotonin and central nervous system fatigue: nutritional considerations. Am J Clin Nutr.

2000;72(2 Suppl):573S-8S