Astma

Ayurvedische kruiden voor astma Herbal treatments of asthma: a systematic review. | J Asthma. | 2007 Nov;44(9):685-98.

De ayurveda heeft vele duizenden kruiden preparaten, meestal van samengestelde origine, die lang gebruikt zijn bij uiteenlopende aandoeningen. Helaas is er vrijwel geen onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en de veiligheid van dit soort kruiden, omdat niemand dat gaat betalen...

daarom zijn overzichten zoals deze erg belangrijk om een indruk te krijgen van de mogelijkheden van de auyrveda. De onderzoekers keken naar kruiden die zinvol zouden kunnen zijn bij de behandeling van astma. [1] De onderzoekers concludeerden:

Herbs may be useful in treatment of asthma. There is insufficient evidence to make recommendations for or against the use of these herbals. Established effectiveness must be balanced with study quality and safety profile for the herb.

In gewone taal: het kan vriezen en het kan dooien. Nou moeten we meteen vertellen dat de analyse uitgevoerd werd volgens strenge wetenschappelijke maatstaven, met het hanteren van o.a. de zogenaamde JADAD schaal om studies te selecteren. Dat is op zich prima, maar leidt wel meestal tot dit soort conclusies. Het kan zinvol zijn, maar we weten het niet zeker en er moeten meer studies gedaan worden...

Traditioneel zijn er in India ruim 80 kruiden bekend voor de behandeling van astma. [2] Ook zijn er bepaalde voedselpreparaten, Amrita Bindu, waar men in open studies met succes astmatische kinderen mee behandelde. [3] Ook zijn er open studies die de resultaten van dier experiment bevestigen, er zijn kruiden die de samentrekking van de gladde spieren in de luchtwegen tegengaan, zoalsDevadaru. [4] Andere preparaten remmen weer de ontstekingsreactie. [5]

We kunnen voor enkele chronische aandoeningen, zoals astma, en ook bijvoorbeeld suikerziekte, wel verwachten dat uit de Ayurvedische geneeskunde en kruidenkunde enkele boeiende preparaten gaan komen.

Referenties

[1]: Singh BB, Khorsan R, Vinjamury SP, Der-Martirosian C, Kizhakkeveettil A, Anderson TM. | Herbal treatments of asthma: a systematic review. | J Asthma. | 2007 Nov;44(9):685-98.

[2]: Savithramma N, Sulochana Ch, Rao KN. | Ethnobotanical survey of plants used to treat asthma in Andhra Pradesh, India. | J Ethnopharmacol. | 2007 Aug 15;113(1):54-61. Epub 2007 Apr 24.

[3]: | | |

[4]: Sekhar AV, Gandhi DN, Rao NM, Rawal UD. | An experimental and clinical evaluation of anti-asthmatic potentialities of Devadaru compound (DC). | Indian J Physiol Pharmacol. | 2003 Jan;47(1):101-7.

[5]: Lakshmana M, Rafiq M, Sridhar BY. | Evaluation of E-721B, an indigenous herbal combination in experimental models of immediate hypersensitivity. | Indian J Physiol Pharmacol. | 2001 Jul;45(3):319-28.

Boswellia serrata (Wierookhars) bij Astma

Het gebruik van wierook bij astma? Dit lijkt onzin, echter wanneer de boomhars van de boswellia serrataboom wordt ingenomen in de vorm van een pil, dan lijkt deze stof wat te doen bij de klachten van astma.

Het gebruik van wierookhars als therapie stamt uit de ayurvedische geneeskunde en werd vroeger al ingezet tegen allerlei ontstekingsziekten, zoals reumatoïde artritis en darmontstekingen. Als men een langere tijd dit middel inneemt, dan kunnen sommige patienten duidelijk bespeuren dat de klachten verbeteren en dit zonder de bijwerkingen van steroiden. [1]

In een review naar Boswellia Serata bleek dat deze stof mogelijk zinvol zou kunnen zijn bij astma.[2]

In de dubbelblind opgezette studie zijn 40 astmapatienten verdeeld over 2 groepen: de eerste groep kreeg 3 maal per dag 300 mg Boswellia Serrata en de andere groep kreeg 3 maal daags neppillen. Na 6 weken bleek 70% van de Boswellia groep verbeteringen te ervaren ten opzichte van de 27% in de andere groep.[3]

De auteurs schreven: 70% of patients showed improvement of disease as evident by disappearance of physical symptoms and signs such as dyspnoea, rhonchi, number of attacks, increase in FEV subset1, FVC and PEFR as well as decrease in eosinophilic count and ESR.

Het werkingsmechanisme van Boswellia zou kunnen liggen in het feit dat deze stof het enzym 5-lipo-oxygenase remt.[4] Met deze remming worden minder leucotrienen aangemaakt, die verantwoordelijk zijn voor de vernauwing van de luchtpijp en ontstekingreactie.[5]

Beoordeling

Er is bewijs dat Boswellia veilig is. Ook is het werkingsmechanisme van Boswellia te verklaren bij astma. Er is echter maar 1 kleine studie gedaan naar astmabehandeling met Boswellia. Op dit moment geeft IOCOB daarom ook een orange stoplicht.

Referenties

[1]: Basch E, Boon H, Davies-Heerema T, Foppo I, Hashmi S, Hasskarl J, Sollars D, Ulbricht C. | Boswellia: an evidence-based systematic review by the Natural Standard Research Collaboration. | J Herb Pharmacother. | 2004;4(3):63-83.

[2]: Ernst E. | Frankincense: systematic review. | BMJ. | 2008 Dec 17;337:a2813. doi: 10.1136/bmj.a2813.

[3]: Gupta I, Gupta V, Parihar A, Gupta S, Lüdtke R, Safayhi H, Ammon HP. | Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. | Eur J Med Res. | 1998 Nov 17;3(11):511-4.

[4]: Ammon HP, Safayhi H, Mack T, Sabieraj J. | Mechanism of antiinflammatory actions of curcumine and boswellic acids. | J Ethnopharmacol. | 1993 Mar;38(2-3):113-9.

[5]: Miller AL. | The etiologies, pathophysiology, and alternative/complementary treatment of asthma. | Altern Med Rev. | 2001 Feb;6(1):20-47.

Monografie van Boswellia serrata

Ui tegen astma en diabetes | Mens en gezondheid: Ziekten