Artsenijgewassen

Het boek Afbeeldingen der Artsenij-gewassen met derzelver Neder-Duitsche en Latijnsche Beschrijvingen was een voor Nederland bewerkte vertaling van Abbildungen der Arzney-Gewachsen, destijds uitgekomen in Neurenberg. Lees verderArtsenij-gewassen, Oskamp - Houttuyn - Krauss | Kunst en cultuur: GeschiedenisPlantaardigheden.nl - Leesmaar.nl Alfabetisch moderne botanische namen Afbeeldingen der artsenij-gewassen 1796 - 1813Hiernaast een blad uit het boek met informatie over Ferula asa foetida, de befaamde Duivelsdrek uit het verleden, die veel als specerij in gebruik geweest is