Coffea / Koffie

Koffie verlaagt risico op baarmoederkanker

Vrouwen die met meerdere kopjes koffie per dag drinken lijken een kleinere kans te hebben op het ontwikkelen van baarmoederkanker dan vrouwen die dat niet doen.

Dat concluderen onderzoekers van de Harvard University.

Het onderzoeksteam bestudeerde 67.470 vrouwen tussen de 34 en 59 jaar gedurende 26 jaar. Daarbij vergeleken ze de vrouwen die weinig tot geen koffie dronken met de vrouwen die meer dan vier koppen koffie per dag dronken.

Deze laatste groep had een 25 procent lagere kans op het ontwikkelen van baarmoederkanker. Vrouwen die gemiddeld twee koppen koffie per dag dronken hadden een 7 procent lagere kans.

Hoewel het onderzoek geen direct effect laat zien tussen de koffie en de kanker, sluiten de onderzoekers een oorzakelijke verband niet uit. Uit eerdere onderzoeken bleek al dat koffie de levels van insuline en oestrogeen in het lichaam verlaagde. Een te veel van deze hormonen wordt in verband gebracht met baarmoederkanker.

Wetenschappers concluderen steeds vaker dat koffie meer voordelen dan nadelen heeft voor de gezondheid. Wel benadrukken de onderzoekers dat koffieliefhebbers hun koffie zwart moeten nuttigen. Het positieve effect van koffie op insuline wordt namelijk teniet gedaan als je calorieën en vet toevoegt.

De onderzoekers keken ook naar het verband tussen thee en baarmoederkanker, maar zij vonden geen effect.

Koffie voorkomt en vertraagt Alzheimer'

De cafeïne in koffie kan mogelijk het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer voorkomen en vertragen. Dit blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van South Florida en Miami.

De onderzoekers volgden 124 mensen van 65-88 jaar. De studie richtte zich met name op deelnemers die al last hadden van Mild Cognitive Impairment (MCI), een stoornis die een voorbode kan zijn van de ziekte van Alzheimer. Mensen met MCI hebben moeite met het herinneren van recente gebeurtenissen en informatie.

Deelnemers met MCI die twee tot vier jaar later Alzheimer kregen, bleken aan het begin van de studie een lager cafeïneniveau in het bloed te hebben gehad dan deelnemers waarbij de MCI zich niet verder ontwikkelde.

Van de Alzheimerpatiënten had niemand bij aanvang van de studie een cafeïnegehalte boven de kritische grens van 1200 ng/ml, wat overeenkomt met een paar koppen koffie. Degenen die geen Alzheimer kregen, hadden juist een hoger cafeïneniveau dan de kritische grens in hun bloed.

"We ontdekten dat 100 procent van de MCI-patiënten die aan het begin van het onderzoek een cafeïneniveau in het bloed hadden boven de kritische grens, geen Alzheimer ontwikkelden in de twee tot vier jaar daarna", zegt Gary Arendash.

Regelmatig koffie

De onderzoekers denken dat het hogere cafeïnegehalte in het bloed aangeeft dat deze mensen meer cafeïne binnenkrijgen, waarschijnlijk door regelmatig koffie te drinken.

"Dit resultaat suggereert dat ouderen met MCI die zo’n drie koppen koffie per dag drinken de ontwikkeling van Alzheimer kunnen voorkomen of in ieder geval vertragen", aldus hoofdauteur Chuanhai Cao.

Cafeïne verkleint kans op huidkanker

Hoe meer kopjes koffie iemand drinkt, hoe lager de kans op de meest voorkomende vorm van huidkanker.

Deze bevinding publiceren Amerikaanse onderzoekers van onder meer Harvard University maandag in Cancer Research, na het bestuderen van ruim 110.000 mensen.

Het enorme aantal proefpersonen komt uit de Nurse’s Health Study, een van de grootste en langst lopende gezondheidsstudies ter wereld. De onderzoekers bekeken het dieet van al die mensen, en relateerden dat aan verschillende vormen van huidkanker.

Bij de meest voorkomende vorm van huidkanker, basaalcelcarcinoom, bleek cafeïne - ingenomen via koffie, cola, chocola en/of thee - een verlagend effect te hebben. 22.786 van de 112.897 proefpersonen ontwikkelden deze vorm van kanker. Cafeïnevrije koffie valt buiten deze relatie, wat aangeeft dat het echt de cafeïne is die het effect veroorzaakt.

"Ik zou op basis van deze data niet besluiten meer koffie te gaan drinken", zegt Dr. Jiali Han, hoofdonderzoeker. "Maar onze resultaten zetten basaalcelcarcinoom wel op een lijst met aandoeningen waar cafeïne een negatief effect op heeft. Een lijst waartoe ook diabetes type 2 en Parkinson toe behoren."

Er is bewijs dat cafeïne de groei van tumoren in muizen tegenwerkt. Met meer studies in mensen en onderzoek naar het werkingsmechanisme hopen de onderzoekers meer van deze relatie bloot te gaan leggen.

Koffie verlaagt risico op darmkanker

Koffie drinken kan het risico op darmkanker verkleinen. Dat melden onderzoekers van het Amerikaanse National Cancer Institute.

De onderzoekers bekeken de gegevens van bijna 490.000 mannen en vrouwen die vanaf de jaren negentig zo’n tien jaar lang deelnamen aan een gezondheidsonderzoek.

Ze vulden vragenlijsten in over hun eetgewoontes en leefstijl, waaronder hun koffieconsumptie.

Van de deelnemers kregen er 6730 een vorm van darmkanker. Koffiedrinkers bleken een lager risico te lopen: vier kopjes koffie per dag verlaagde het risico op een tumor in de darmen met 15 procent.

Het grootste effect was te zien bij echte koffieliefhebbers. Deelnemers die dagelijks zes koppen koffie dronken, hadden 40 procent minder kans op darmkanker. Thee bleek geen invloed te hebben. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het American Journal of Clinical Nutrition.

'Koffie voorkomt depressie'

Vrouwen die elke dag minstens twee kopjes koffie drinken, krijgen minder vaak een depressie.

Onderzoekers van Harvard volgden tien jaar lang de gezondheid van 50.000 Amerikaanse verpleegsters. De vrouwen gaven in enquêtes aan hoeveel koffie en andere dranken ze dronken.

Tussen 1996 en 2006 ontwikkelden ruim 2600 van deze verpleegsters een depressie. De meerderheid van de depressieve vrouwen dronk weinig of geen koffie.

Bij vrouwen die 2 á 3 koppen koffie per dag drinken kwam 15 procent minder vaak een depressie voor dan bij vrouwen die nauwelijks koffie drinken. Vrouwen die dagelijks vier of meer koppen dronken, liepen 20 procent minder kans op een depressie.

Minder zelfdoding

Eerder werd al aangetoond dat er onder koffiedrinkers minder zelfdoding voorkomt. Het is niet duidelijk waarom koffie dit effect heeft. De onderzoekers denken dat cafeïne het brein beïnvloedt: het geeft energie en een goed gevoel. Caffeïnevrije koffie had namelijk niet hetzelfde effect.

Een ander verband kan zijn dat mensen met een minder goede stemming weinig koffie drinken. Een van de symptomen van een depressie is slecht slapen en koffie houd je juist wakker en kan angstgevoelens versterken. Wellicht drinken mensen met een depressie daarom minder koffie.

Deze resultaten zijn geruststellend voor koffieliefhebbers: matige koffieconsumptie is zeker niet ongezond. Er is meer onderzoek nodig om te ontdekken wat precies het verband tussen koffie en depressie is. Het is nog te vroeg om vrouwen aan te bevelen om meer koffie te drinken om hun humeur te verbeteren.

Coffea

It possesses antidiabetic, anti-inflammatory, antioxidant, cholagogue, hepatoprotective, neuroprotective, and antidepressant effects. Regular

consumption reduces the incidence of cardiac-related and all-cause mortality in a dose-dependent manner. It is the only herbal remedy shown consistently to extend life in ep i de mi o log i cal stud ies. It has been pro posed as a ‘functional food’ by the prestigious British Journal of

Nutrition (Dórea). This panacea would undoubtedly benamed ‘Herb of the Cen tury’ but for its name: Coffee.

Research over the last ten years has seen the emergence of scientific consensus on the broad health benefits of Coffea arabica, one of the world’s most frequently consumed herbal decoctions.

Aldus BERGNER IN MEDICAL HERBALISM http://medherb.com/eletter/Caffea-Review-Bergner.pdf

"Caffeine Synergizes with Another Coffee Component to Increase Plasma GCSF: Linkage to Cognitive Benefits in Alzheimer's Mice."Chuanhai Cao, Li Wang, Xiaoyang Lin, Malgorzata Mamcarz, Chi Zhang, Ge Bai, Jasson Nong, Sam Sussman, Gary Arendash.JAD, Vol 25, No 2, IN PRESS Abstract published online 28 June 2011.

Researchers publishing in theJournal of Alzheimer`s Diseasehave discovered that a natural chemical compound found in coffee combines with caffeine to create a protective shield against the development and progression of Alzheimer`s disease. Blood levels of a protective protein complex known as GCSF, short for granulocyte-colony stimulating factor, are stimulated by coffee consumption and are shown to thwart disease progress. Health-conscious individuals will want to consider drinking several cups of java each day to dramatically lower theriskof developing Alzheimer`s disease and to preserve precious memories that can be stolen as the disease progresses.

Researchers used mice that are genetically altered to develop Alzheimer`s disease to demonstrate naturally occurring compounds incoffee are able to fight off the disease process. Prior studies confirm thatcaffeinealone does not protect against the memory-robbing condition, yet observationalstudiesin humans reported that daily coffee/caffeine intake during mid-life decreases the risk of Alzheimer`s disease.

The study demonstrated that caffeineconsumptionis an important part of the protective nature of coffee, but another yet unidentified chemical is required to maximize the effect. No protection against Alzheimer`s disease was found with consumption of decaffeinated coffee. Lead study author, neuroscientist Dr. Chuanhai Cao commented,"Caffeinated coffee provides anaturalincrease in blood GCSF levels".

Mice that were fed a regular diet of caffeinated coffee (equivalent to 4 or 5 cups of coffee each day) showed a significant increase in GCSF compared to control animals fed decaffeinated coffee or water only. Dr. Cao found:"The exact way that this occurs is not understood. There is a synergistic interaction between caffeine and some mystery component of coffee that provides this beneficial increase inbloodGCSF levels."

The study authors identified three critical ways that increased levels of the protective protein GCSF improve memory performance. GCSF encourages stem cells from the bone marrow to enterthe brainand remove harmful beta-amyloid clusters that are the hallmark of disease progression. Further, GCSF helps to create new connections between braincells and increases the number of new neurons in the brain. Any natural compound that promotes the release of thisprotein complex will protect against the development of Alzheimer`s disease.

Caffeinated coffee consumption is safe for the vast majority of adults. The study authors concluded:"We see no reason why an inherently natural product such as coffee cannot be more beneficial and safer than medications, especially to protect against a disease that takes decades to become apparent after it starts in the brain."Five cups of coffee each day may provide a protective shield against this devastating form of dementia.