Onvruchtbaarheid

Infertiliteit en Mucuna pruriens?

Mucuna pruriens is een plantaardig preparaat uit de ayurvedische kruidengeneeskunde. Het middel wordt al lang voorgeschreven aan Parkinsonpatienten. Nieuw onderzoek uit 2008 laat zien dat dit preparaat ook de spermakwaliteit bij onvruchtbare mannen verbetert. Of dit uiteindelijk effect heeft op de kans van de vrouw om zwanger te worden, is niet onderzocht. We citeren de conclusie van het onderzoek, dat augustus 2008 gepubliceerd werd in het tijdschrift Contraception. The results demonstrated decreased sperm count and motility in infertile subjects. Moreover, serum testosterone and luteinizing hormone level were decreased. This was accompanied by increased serum follicle stimulating hormone and prolactin hormone and also seminal plasma levels of lipid peroxide and nitric oxide. Treatment with M. pruriens significantly increased testosterone and luteinizing hormone. This also decreased follicle-stimulating hormone and prolactin along with seminal plasma lipid peroxide and nitric oxide. Moreover, sperm count and motility were improved in infertile men.

Conclusion: On the basis of results of the present study, it may be concluded that M. pruriens regulates the steridogenesis and improves semen quality.

Eerder werden deze resultaten ook al gemeld.(2) Mucuna pruriens blijkt wel een duidelijke biologische werking te hebben. Zo werd recent duidelijk dat het ook beschermend werkt in de hersenen bij degeneraties die lijken op wat bij de ziekte van Parkinson plaatsvindt.

Beoordeling

Er is alleen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het sperma. Er is niet gekeken of daadwerkelijk de kans op vruchtbaarheid stijgt wanneer de man dit preparaat inneemt. Klinische studies zijn nodig om de waarde van Mucuna pruriens te wegen.

Referenties

[1]: Shukla, K.K., Mahdi, A.A., Shankwar, S.N., Ahmad, M.K. | Effect of Mucuna pruriens on hormonal status and semen quality in infertile males | Contraception | Volume: 78 Issue: 2 (August 2008), pp: 194.

[2]: Ahmad MK, Mahdi AA, Shukla KK, Islam N, Jaiswar SP, Ahmad S. | Effect of Mucuna pruriens on semen profile and biochemical parameters in seminal plasma of infertile men. | Fertil Steril. | 2008 Sep;90(3):627-35. Epub 2007 Nov 14.

[3]: Tharakan B, Dhanasekaran M, Mize-Berge J, Manyam BV. | Anti-Parkinson botanical Mucuna pruriens prevents levodopa induced plasmid and genomic DNA damage. | Phytother Res. | 2007 Dec;21(12):1124-6.

Dr. Lev-Ari, a cellular biologist and head of the integrative medicine unit, works with both medical doctors and TCM practitioners at Tel Aviv Medical Center's Fertility Research Institute. He and Sela, a TCM practitioner specializing in women's health, have long been interested in how Chinese herbal and acupuncture therapies could work to boost Western-style fertility treatments, contributing to an increase in conception and take-home baby rates.

In a retrospective study, Dr. Lev-Ari and Sela followed the progress of 29 women between the ages of 30 and 45 who were receiving IUI treatment combined with TCM therapy, and compared their results to a control group of 94 women between the ages of 28 and 46 who were undergoing IUI treatment alone. In addition to their IUI treatments, the 29 women in the first group received weekly sessions of acupuncture and a regime of Chinese medicinals, which consisted of powdered or raw Chinese herbs such as Peonia Albae and Chuanxiong, designed to meet each woman's specific needs. All herbal preparations were approved by the Israeli Health Ministry.

Witte pioenroos. De Chinese naam voor de Paeonia alba luidt 'Bai Shao Yao'. De wortel ofwel Radix Paeoniae albae wordt toegepast. Men drenkt de wortels eerst in kokend water. Na het drogen worden ze vervolgens in schijfjes gesneden en al dan niet geroosterd gebruikt. Als andere naam voor de Paeonia alba zie je ook Paeonia lactiflora... Bai Shao Yao herstelt het Yin-Yang evenwicht van de Lever, heft een blokkade van Lever-Qi op (o.a. buikkrampen, frustratie, spanning en pijn in zij (zijde) en onderbuik. Matigt het stijgen van Lever-Yang (o.a. algemeen warmtegevoel, rood gezicht, hoofdpijn, hartkloppingen en nervositeit. Harmoniseert de bloedcirculatie, voedt het bloed, trekt het Yin samen en herstelt het evenwicht tussen de defensieve Wei en voedende Ying. Verder bezit Bai Shao Yao krampwerende en ontsmettende eigenschappen, weert het kruid ontstekingen en bevordert de productie van urine (diuretisch of diureticum). Het kruid wordt tevens in nog al wat kruidenformule's, met een aantal andere kruiden tezamen, toegepast. Bai Shao Yao wordt ingedeeld onder de toniserende kruiden, dit zijn middelen met een versterkende werking ofwel tonica, het onderscheidt zich als tonicum voor het bloed.

Chuan Xiong, Ligustici root of Ligusticum wallichii

Lavose, Levistici radix, Love Parsley, Maggi Plant, Sea Parsley, Smallage, Smellage. Levisticum officinale, synonyms Angelica levisticum, Hipposelinum levisticum, Ligusticum levisticum. Family: Apiaceae or Umbelliferae.

Chinese maggi. Van deze plant gebruikt men in China de wortelstok ofwel Rhizoma Ligustici Chuanxiong. De naam die de Chinezen aan het kruid hebben gegeven is 'Chuan Xiong' of Lavaswortel van Sichuan. De eerst gedroogde knolwortels worden puur dan wel gebakken met wijn of zemelen toegepast. Men noteert een pikante of scherpe smaak. Als eigenschappen van Chuan Xiong worden genoemd: verdrijft Wind, activeert de omloop van bloed en energie, verzacht pijn die veroorzaakt wordt door externe wind of stagnatie van bloed. Verzachting van pijn in het bijzonder bij hoofdpijn, pijnlijke maandstonden en pijn die van reumatische aard is. Het kruid bezit tevens een kalmerende en krampwerende werking.

Chuan Xiong wordt tezamen met een aantal andere kruiden, in een kruidenformule, toegepast tegen allerlei oorzaken van pijn in de lage rug. Deze rugpijn kan acuut of chronisch zijn en een externe of interne oorsprong hebben. Daarnaast blijken deze kruiden de bloedsomloop te activeren, een pijnstillende werking op lokaal niveau te bezitten, spierkramp zowel als spierpijn te verlichten, de spieren te verstevigen, de stagnatie van bloed en energie op te heffen en de meridianen in het lichaam vrij te maken. Chuan Xiong kan een onderdeel zijn van verschillende kruidenformule's en wordt ingedeeld onder de kruiden die het bloed reguleren. Deze bloedregulatoren hebben een bevorderende en harmoniserende werking op de bloedcirculatie, gaan bloedingen tegen en houden de bloedvaten in een gezonde staat.