Phacelia

Phacelia is een mooie eenjarige bijenplant, goede groenbemester. Behoort niet tot de koolachtigen en vlinderbloemigen; is daarom gemakkelijk in te passen in de vruchtwisseling. Phacelia zaaien is mogelijk van maart tot half augustus, op rijen met een afstand van 35 à 50 cm, in augustus verminderen tot 20 cm, omdat de plant dan minder uitgroeit. Hoogte ongeveer 70 cm. Vriest 's winters dood. 1 gram per m².

Groenbemesters zijn gewassen die gedurende of na de groeiperiode van het hoofdgewas worden gezaaid en voor het zaaien van het volgende hoofdgewas worden ondergewerkt. Ze worden traditioneel gezaaid om hun gunstige bijdrage aan de organische stofvoorziening in de bodem en om erosie en stikstofuitspoeling in de winter te voorkomen.In de biologische landbouw hebben groenbemesters daarenboven een aanzienlijke impact op de opbouw van de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening voor de volgteelt.

Phacelia tanacetifolia is a ANNUAL growing to 0.6 m (2ft) by 0.3 m (1ft in).

It is not frost tender. It is in leaf 9-May It is in flower from Jul to September, and the seeds ripen from Aug to September. The flowers are hermaphrodite (have both male and female organs) and are pollinated by Bees.It is noted for attracting wildlife.

Suitable for: light (sandy), medium (loamy) and heavy (clay) soils and prefers well-drained soil. Suitable pH: acid, neutral and basic (alkaline) soils. It cannot grow in the shade. It prefers moist soil.

http://www.amjbot.org/content/93/6/868.full