Nasturtium officinale / Waterkers

Waterkers geschiedenis en gebruik

Waterkers is een moerasplant die stromend water nodig heeft. Hij komt in het wild voor in gematigde streken in en nabij bronnen, beken en rivieroevers, vijvers en moerassige plaatsen met onbezoedeld stromend water. Gezien het grote aantal soorten en rassen en het zeer verspreide voorkomen in alle streken met een gematigd klimaat, vooral op het Noordelijk halfrond., is het moeilijk na te gaan waar de oorsprong van waterkers ligt.

De eerste waterkers-soorten dateren echter ongetwijfeld uit de oertijd, ruim 250 miljoen jaar geleden, toen de planten langzamerhand vanuit het water het land begonnen te veroveren. We kunnen dus aannemen dat waterkers deel uitmaakte van de voeding van onze voorouders; waarschijnlijk was het een van de eerste groenten die de prehistorische mens gebruikte.

Een beetje geschiedenis

Waterkers is terug te vinden in de oudste geschiedenisbronnen: Perzen, Egyptenaren, Grieken en Romeinen gebruikten waterkers ruim als groente. Enkele indicaties: voor een goede groei bij kinderen, sterkte en uithoudingsvermogen voor soldaten, voor zieken en geestesgestoorden...

  • Hippokrates (460-400 VC) liet waterkers kweken voor de zieken die hij behandelde: “Laat voeding uw medicijn zijn...”

  • Dioscorides (1e eeuw NC), de befaamde arts en plantkundige geeft in zijn ‘Materia Medica’ een beschrijving en indicaties van waterkers. Dioscorides in het kapittel senacion zegt dat het zaad van waterkers rauw gegeten beneemt de steen die je komt van hitte en maakt ook erg zeer plassen, waterkers brengt ook de vrouwen hun tijd, waterkers gekookt met wijn en dan gedronken beneemt ook de lendenziekte en dient ook erg goed voor de koude plas. Plinius de oudere gebruikt in ‘Historia Naturalis’ al de naam ‘Nasturtium’ of neuskweller, omwille van de prikkelende geur.

  • Galenus (2e eeuw NC) omschrijft waterkers als ‘mals en gezond meimaandkruid’

  • Na een donkere periode in de Middeleeuwen duikt waterkers weer op in de eerste flora’s, kruiden- en medicijnboeken, waarbij telkens de geneeskracht geroemd wordt voor zéér vele indicaties: Clusius, De Lobel, Dodoens, Gerard, M. Mességué... Er is nauwelijks een kwaal te noemen die niet voorkomt in deze en ook veel latere vermeldingen!

Recent is er zeer veel onderzoek naar de geneeskrachtige werking van waterkers, onderzoeken die de lang geroemde geneeskracht van waterkers ondersteunen.

  • Hoge voedingswaarde, vooral veel vitamine C

  • Verder beta-caroteen, vitamine A, B1, B6, E, K, foliumzuur, calcium, jodium, ijzer, magnesium, fosfor, kalium, zink,

  • Flavonoïden: luteine en zeaxanthine

  • hoge anti-oxidantwaarde:

  • beschermt tegen kanker: scherpsmakende inhoudsstoffen (PEITC) kankercellen aanzet tot gecontroleerde zelfdoding van de cel. De actieve stof doet dit door de celomgeving zo te beïnvloeden dat het DNA van de kankercel beschadigd wordt. Hierop reageren deze cellen door de cyclus van zelfdoding in te zetten.

Watercress

Scientific Names: Nasturtium officinale R. Br. [Fam. Brassicaceae]

Forms: Dried herb used as infusion and decoction.

Traditional Usage:

- Antioxidant

- Blood Purifier

- Bone and Joint Problems

- Breathing Problems

- Bronchitis

- Cellular Regeneration

- Cleansing

- Colds

- Coughs

- Detoxifying

- Digestive Disorders

- Diuretic

- Gastrointestinal Disorders

- Gingivitis

- Goiter

- Lethargy

- Respiratory Congestion

- Scurvy

- Vascular Deficiencies

- Vitamin Deficiencies

Overview:

Watercress (Nasturtium officinale R. Br.) and other plants of the Brassicaceae family including cabbage, broccoli, cauliflower, Brussels sprouts, kale, mustard greens, collard greens, bok choy and turnips contain specific indoles that activate enzymes in the body that deactivate and dispose of excess estrogen thereby reducing the risk of several serious diseases. Indole-3-carbinol accelerates estrogen deactivation by about 50% at 500mg per day. Heavy cooking destroys indoles and is not recommended for medicinal purposes. The German Commission E recognizes watercress for treating respiratory congestions, especially cold-related runny nose and coughs. In China, watercress is known for treating gingivitis. Watercress was also traditionally used for treating lethargy, joint problems, vascular deficiencies, bronchitis, scurvy and goiter. In Europe, watercress is popular as a blood cleanser and is contained in several phytopharmaceutical choleretic preparations (a choleretic increases the flow of bile into the intestines). The fresh leaves are a superior food medicine containing high levels of vitamins A, C, and iodine. Its calcium is also well assimilated by the human body, and the herb has been traditionally used as a remedy for vitamin and mineral deficiency. Watercress is now well recognized for helping to prevent lung disease in smokers. In a study of smokers who consumed a diet rich in watercress, the levels of toxic compounds were reduced. Other compounds in watercress, including mustard oil glycosides (glucosinolates), specifically gluconasturtiin, which can be hydrolyzed to 2- phenethyl isothiocyanate (PEITC) are known to have cytotoxic activity and activate detoxification enzymes in abnormal cells, thereby reducing their growth. Animal studies with PEITC demonstrate clear inhibition of abnormal cells. One chemoprevention study of lung disease with animals using isothiocyanates found that both PEITC and benzyl isothiocyanates (BITC) are effective inhibitors of chemicals that induce disease. Only BITC were seen to inhibit the benzo[a]pyrene (BaP) metabolites from tobacco smoke.

Active Ingredients:

Watercress contains: Mustard oil glycosides (glucosinolates), specifically gluconasturtiin, which can be hydrolyzed to 2- phenethyl isothiocyanate (PEITC; Vitamins A and C; Minerals including sulphur, iodine, calcium, and manganese. Fresh watercress contains: Water 95.1%; Protein 2.3%; Total lipid (fat) 0.1%; Carbohydrate, by difference 1.3%; Fiber, total dietary 1.5%; Ash 1.2%. Minerals: Calcium, 120mg/100g; Iron, .20mg/100g; Magnesium, 21 mg/100g; Phosphorus, 60 mg/100g; Potassium, 330 mg/100g; Sodium, 41 mg/100g; Zinc, 0.11 mg/100g; Copper, 0.077 mg/100g; Manganese, 0.244 mg/100g; Selenium, Se 0.9 mcg/100g; Vitamin C, 43.0 mg/100g; Thiamin 0.09 mg/100g; Riboflavin 0.12 mg/100g; Niacin 0.2 mg/100g; Pantothenic acid 0.3 mg/100g;

Vitamin B-6 0.13 mg/100g; Folate, 9 mcg/100g; Vitamin A, 4700 IU; Vitamin A, RE 470mcg; fatty acids; and amino acids.

Suggested Amount:

The daily dose of watercress is 4-6 g of dried herbal drug or 20-30 g fresh herb or 60–150g freshly pressed juice, or as required according to nutritional requirements.

Drug Interactions:

None known.

Contraindications:

Watercress, a peppery herb, is contraindicated in cases of gastrointestinal ulcers and inflammatory disorders of the kidneys. Watercress is also contraindicated as a medicine for children less than 4 years of age.

Side Effects:

In rare cases, gastrointestinal upsets.

References:

  • Bresnick E, Birt DF, Woterman K, Wheeler M, and Markin RS. 1990. Reduction in mammary tumorigenesis in the rat by cabbage and cabbage residue. Carcinogenesis 11 (7): 1159-1163.

  • Duke, J. 1997: The Green Pharmacy, The Ultimate Compendium of Natural Remedies from the World's Foremost Authority on Healing and Herbs. pp. 342; 424. Rodale Press.

  • Chung FL, Morse MA, Eklind KI, and Lewis J. 1992b. Quantitation of human uptake of the anticarcinogen phenethyl isothiocyanate after a watercress meal. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1 (5): 383-388.

  • Foster S, and Duke JA. 1990. Watercress in Medicinal Plants. Houghton Mifflin Co., New York, NY, p. 214.

  • Hecht SS, Chung FL, Richie JPJr, Akerkar SA, Borukhova A, Skowronski L, and Carmella SG. 1995. Effects of watercress consumption on metabolism of a tobacco-specific lung carcinogen in smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 4 (8): 877-884.

Links wetenschappelijk onderzoek

Broccoli and watercress suppress matrix metalloproteinase-9 activity and invasiveness of human MDA-MB-231 breast cancer cells.Rose P, Huang Q, Ong CN, Whiteman M.Toxicol Appl Pharmacol. 2005 Dec 1;209(2):105-13. Epub 2005 Jun 13.

Beta-phenylethyl and 8-methylsulphinyloctyl isothiocyanates, constituents of watercress, suppress LPS induced production of nitric oxide and prostaglandin E2 in RAW 264.7 macrophages.Rose P, Won YK, Ong CN, Whiteman M.Nitric Oxide. 2005 Jun;12(4):237-43.

Nasturtium officinale reduces oxidative stress and enhances antioxidant capacity in hypercholesterolaemic rats. Yazdanparast R, Bahramikia S, Ardestani A.Chem Biol Interact. 2008 Apr 15;172(3):176-84. Epub 2008 Jan 26.

Watercress supplementation in diet reduces lymphocyte DNA damage and alters blood antioxidant status in healthy adults.Gill CI, Haldar S, Boyd LA, Bennett R, Whiteford J, Butler M, Pearson JR, Bradbury I, Rowland IR. Am J Clin Nutr. 2007 Feb;85(2):504-10.

Assessment of the anti-genotoxic, anti-proliferative, and anti-metastatic potential of crude watercress extract in human colon cancer cells.Boyd LA, McCann MJ, Hashim Y, Bennett RN, Gill CI, Rowland IR. Nutr Cancer. 2006;55(2):232-41.

[Watercress and other dangerous foods].Barcat JA. Medicina (B Aires). 2005;65(3):277-9. Spanish. No abstract available.

The activities of several detoxication enzymes are differentially induced by juices of garden cress, water cress and mustard in human HepG2 cells.Lhoste EF, Gloux K, De Waziers I, Garrido S, Lory S, Philippe C, Rabot S, Knasmüller S.Chem Biol Interact. 2004 Dec 7;150(3):211-9.

[An antibiotic from the Indian cress nasturtium in urinary tract infections].Bergmann M, Lipsky H, Glawogger F.Med Klin. 1966 Sep 16;61(37):1469-72. German. No abstract available.