Brugmansia

Brugmansia is een geslacht van planten uit de giftige en hallucinogene nachtschadenfamilie (waartoe ook de aardappel en tomaat behoren) en is nauw verwant aan de kleinere Daturaplant (doornappel), ook een telg uit dezelfde familie. Niet zo vreemd dus dat de verschillende Brugmansia-soorten vroeger onder het geslacht Datura (en vandaar de bijnaam Tree Datura) ingedeeld waren.

De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, waar veel verschillende soorten voorkomen. Van de kustgebieden tot aan hoogtes van meer dan 2000 meter overal is de plant te vinden. Bij ons is de engelentrompet een zeer geliefde potplant voor de tuin en het terras. Vanwege de vorstgevoeligheid is het verstandig de plant elk jaar een veilig plekje in de winter te geven, bijvoorbeeld in een plantenkas.

Brugmansias zijn vernoemd naar Sebald Justinus Brugmans (Franeker 1763- Leiden 1819), een bekend hoogleraar in verschillende natuurwetenschappen aan de Leidse universiteit

Beschrijving

De plant kan een hoogte van meer dan 4 meter bereiken. De bladeren zijn eivormig en hebben een golvende rand. De bloesems bereiken een lengte van 20 tot 30 cm en zijn meestal wit. Er bestaan echter ook rode en gele kleurvarianten. Typisch is de vorm van de bloesems, die op een trompettrechter lijken en schuin naar beneden hangen. Veel soorten hebben een aangename geur, er zijn echter ook varianten die een zeer nare geur hebben.

Bloeitijd

Van augustus tot oktober.

Farmaceutisch werkzame delen

De gehele plant.

Giftige delen

De gehele plant – ook de wortelen.

Belangrijkste werkzame stoffen

De belangrijkste werkzame stoffen zijn scopolamine, hyoscyamine en atropine.

De plant bevat het hoogste alkaloïde-gehalte gedurende de bloeitijd.

Historie

In de homeopathie worden sommige soorten bij astma en kinkhoest gebruikt. Natuurlijke genezers in Zuid-Amerika gebruiken de plant ook als hallucinogeen bij verschillende rituelen. Daarvoor worden verpulverde zaden, bladeren en wortels tot thee bereid. Typerend daarbij is dat, na de roes, een diepe slaap van meerdere uren voorkomt.

Waarschijnlijk worden de zaden en de bladeren van deze plant (die de krachtige tropane hallucinogene alkaloïden scopolamine, hyoscyamine en atropine bevatten) daar al duizenden jaren ingenomen voor recreatieve of sjamanistische rituelen. Om in contact te komen met voorvaderen en om in de toekomst te kunnen kijken bijvoorbeeld.

Enkele indianenstammen staan echter bekend om het toedienen van de Arborea aan hun lastige en drukke kinderen.

Als niets meer hielp, bracht het drankje met de gemalen zaden en bladeren hun kroost altijd wel tot bedaren. Een luguber gebruik tenslotte: Soms werden vijanden gedrogeerd met de Brugmansia, waarna ze levend begraven werden.

Vergiftingsverschijnselen

Het eerste symptoom kan sterke hoofdpijn zijn, die door de narcotiserende geur van de bloesems opgewekt kan worden. Daarna volgen zichtstoring, misselijkheid en hartklachten. Typisch is ook de pupillenverwijding (mydriasis), die bij vergiftiging met engelentrompet uitzonderlijk lang, tot meerdere dagen, kan aanhouden.

De Brugmansia, engelentrompet of trompetplant behoort tot de familie van de nachtschade, net als de aardappel en de tomaat, en is dus giftig.

Zowel de bladeren als de stam en de zaden worden als eco-drug gebruikt. Uit de stam wordt sap geperst. De bladeren worden gedroogd en gerookt. En de zaden worden verpulverd. Dat laatste wordt trouwens sterk afgeraden, omdat het zeer giftig is. De drug wordt burundanga genoemd en bevat de hallucinogenen: scopolamine, hyoscyamine en atropine. Burundanga wordt al sinds eeuwen gebruikt in rituelen door priesters in India en Pakistan, door Sjamanen in de bergen in Noord-Azië en door medicijnmannen in Midden- en Zuid-Amerika, vooral in Peru, Colombia, Ecuador en Mexico.

Brugmansia wordt ook wel ‘dievenplant’ genoemd, omdat hij gebruikt zou worden om mensen te bedwelmen en dan te bestelen. Ook zegt me dat het middel als date-rape drug gebruikt wordt. Soms wordt dit afgedaan als een broodje aap, maar uit een recent onderzoek op de EHBO afdeling van een ziekenhuis in Bogotá, Colombia bleek dat 70% van de mensen die gedrogeerd werden met burundanga beroofd waren en 3% seksueel misbruikt.

Na het gebruik van burundanga zijn mensen versuft, gedesoriënteerd en lijden ze aan geheugenverlies. Er blijkt echter dat nog een ander, meer sinister effect te zijn: het spul schakelt de vrije wil uit en maakt de slachtoffers tot gewillige levende poppen. ‘Geef me je adres’ Geen probleem. ‘En je huissleutel’. Geen probleem. ‘Geef me je creditcard’. Geen probleem.

Van scopolamine is bekend dat het van invloed is op het geheugen. Neurowetenschapper Renate Thienel van de Universiteit van Newcastle in Australië onderzocht door middel van hersenscans wat de effecten ervan zijn op het oplossen van problemen en op geheugentaken. Hij vond dat scopolamine een selectief effect op het geheugen heeft, terwijl andere mentale functies, zoals planning en omgaan met informatie, ongemoeid worden gelaten. Dit suggereert dat slachtoffers cognitief vaardig blijven, maar niet meer in staat zijn om informatie achter te houden. Scopolamine blokkeert acetylcholine, een neurotransmitter die van essentieel belang is voor het geheugen. Scans tonen ook aan dat het middel van invloed is op de amygdala, een hersengebied dat emoties als agressie en angst reguleert. Dit zou kunnen verklaren waarom het middel de slachtoffers zo passief maakt.

Biol Res Nurs. 2007 Jan;8(3):234-9.Antinociceptive effects of the aqueous extract of Brugmansia suaveolens flowers in mice.Parker AG1, Peraza GG, Sena J, Silva ES, Soares MC, Vaz MR, Furlong EB, Muccillo-Baisch AL.

The infusion of Brugmansia suaveolens, popularly known as trombeteira or cartucheira, has been used to treat pain in Brazil. The present study was conducted to test for its antinociceptive effects using the abdominal-writhing, formalin, tail-flick, and hot-plate tests in mice. The aqueous extract from B. suaveolens flowers administered intraperitoneally at doses of 100 and 300 mg/kg body weight significantly inhibited acetic acid-induced abdominal constrictions. An increase in hot-plate latency was also observed in animals receiving both doses (100 and 300 mg/kg). In the formalin test, both doses from the aqueous extract inhibited the first (0-5 min) and second phase (20-25 min). Tail-flick assays demonstrated that treatment of animals with plant extract induced attenuation of the response. These results suggest that the aqueous extract from B. suaveolens flowers produced antinociceptive effects, as demonstrated in the experimental models of nociception in mice. This supports popular medicinal uses of this plant as an analgesic.

Angel's trumpet (Brugmansia and Datura species)

While some complementary and alternative techniques have been studied scientifically, high-quality data regarding safety, effectiveness, and mechanism of action are limited or controversial for most therapies. Whenever possible, it is recommended that practitioners be licensed by a recognized professional organization that adheres to clearly published standards. In addition, before starting a new technique or engaging a practitioner, it is recommended that patients speak with their primary healthcare provider(s). Potential benefits, risks (including financial costs), and alternatives should be carefully considered. The below monograph is designed to provide historical background and an overview of clinically-oriented research, and neither advocates for or against the use of a particular therapy.

Background

Angel's trumpet is a common name for two closely related genera in the family Solanaceae: Brugmansia, comprising woody plants with pendulous flowers and Datura, comprising herbaceous plants with erect flowers. Some species formerly included in Datura are now classified in the separate genus Brugmansia.

Angel's trumpet has a long history of use in native Central and South American cultures. There is archaeological evidence of the use of this herb for medicinal purposes in pre-Colombian times in northern Peru as far back as 1500 B.C. Use of angel's trumpet continues into contemporary times as Andean shamans ritually use the herb in healing rites and in order to diagnose disease.

Parts of the angel's trumpet contain the poisonous belladonna alkaloids atropine, scopolamine, and hyoscyamine. In the 1990s and 2000s, the U.S. media reported stories of adolescents and young adults dying or becoming seriously ill from intentionally ingesting angel's trumpet. Because of the high potential for overdose and accounts indicating the rising rates of this herb as a hallucinogen by teenagers in the United States, medicinal uses are often discouraged. Angel's trumpet is considered poisonous and it is on the U.S. Food and Drug Administration's (FDA) Poisonous Plants List.

Scientific Evidence

Uses

These uses have been tested in humans or animals. Safety and effectiveness have not always been proven. Some of these conditions are potentially serious, and should be evaluated by a qualified healthcare provider.

Grade*

No available studies qualify for inclusion in the evidence table.

*Key to grades:

A: Strong scientific evidence for this use;

B: Good scientific evidence for this use;

C: Unclear scientific evidence for this use;

D: Fair scientific evidence against this use (it may not work);

F: Strong scientific evidence against this use (it likely does not work).

Tradition

The below uses are based on tradition or scientific theories. They often have not been thoroughly tested in humans, and safety and effectiveness have not always been proven. Some of these conditions are potentially serious and should be evaluated by a qualified health care professional.

Anesthesia, antispasmodic, aphrodisiac, arthritis, asthma, autonomic dysfunction, bone fractures, bruises, curative, euphoric, hallucinations, hemorrhoids, improved mental clarity, musculoskeletal injuries (feet), narcotic, pain, psychoactive, rheumatic diseases, sedation, skin conditions (pustules), swelling, ulcers, wound healing.

Dosing

The below doses are based on scientific research, publications, traditional use, or expert opinion. Many herbs and supplements have not been thoroughly tested, and safety and effectiveness may not be proven. Brands may be made differently, with variable ingredients, even within the same brand. The below doses may not apply to all products. You should read product labels, and discuss doses with a qualified healthcare provider before starting therapy.

Adults (18 years and older)

Based on cases of poisoning and potential dangerous constituents, angel's trumpet is not recommended. Traditionally, angel's trumpet has been used as an enema, tea, or inhalant to induce visions.

Children (under 18 years old)

Based on cases of poisoning and potentially dangerous constituents, angel's trumpet is not recommended for children.

Safety

The U.S. Food and Drug Administration does not strictly regulate herbs and supplements. There is no guarantee of strength, purity or safety of products, and effects may vary. You should always read product labels. If you have a medical condition, or are taking other drugs, herbs, or supplements, you should speak with a qualified healthcare provider before starting a new therapy. Consult a healthcare provider immediately if you experience side effects.

Side Effects and Warnings

Parts of the angel's trumpet contain the poisonous belladonna alkaloids atropine, scopolamine, and hyoscyamine. Angel's trumpet is considered poisonous, and it is on the U.S. Food and Drug Administration's (FDA) Poisonous Plants List. Because of the high risk for overdose and reports of increasing rates of this herb as a hallucinogen by teenagers in the United States, medicinal uses are often discouraged.

Fever, flushing, intense thirst, disorientation, hyperactivity, ataxia, delirium, motor restlessness, over-talkativeness, convulsive sobbing, sexual excitement, changes in blood pressure, dry skin, vomiting, acute anticholinergic syndrome, excessive muscular tone, muscular weakness, muscular paralysis, clonus, disorientation, incoherent thought, fever, tangential thinking, illusions, seizures, convulsions, coma, alternating levels of consciousness, and audio-visual disassociation, mydriasis, anisocoria, anxiety, amnesia, psychosis, respiratory distress and weakness, constipation, delayed gastric emptying, suppression of gastrointestinal motility, decreased lower esophageal pressure, increase ocular tension in patients with narrow-angle glaucoma, increased urinary retention, and aggressive and autoaggressive behavior, have been reported after ingestion.

Angel's trumpet may worsen obstructive gastrointestinal tract diseases (including atony, paralytic ileus, and stenosis).

Angel's trumpet may cause increased heartbeat (tachycardia) and worsen congestive heart failure.

Avoid in individuals with toxic megacolon, as angel's trumpet might worsen the condition by suppressing intestinal motility.

Individuals with Down syndrome may be hypersensitive to the antimuscarinic effects of angel's trumpet.

Angel's trumpet may increase the risk of hypothermia in patients with fever.

Pregnancy and Breastfeeding

Based on case reports and epidemiological study, the entire plant is considered poisonous and is unsafe when taken by mouth during pregnancy and breastfeeding.

Interactions

Most herbs and supplements have not been thoroughly tested for interactions with other herbs, supplements, drugs, or foods. The interactions listed below are based on reports in scientific publications, laboratory experiments, or traditional use. You should always read product labels. If you have a medical condition, or are taking other drugs, herbs, or supplements, you should speak with a qualified healthcare provider before starting a new therapy.

Interactions with Drugs

Angel's trumpet may have additive effects when taken with alcohol, anticholinergic agents (such as amantadine, atropine, belladonna alkaloids, phenothiazines, scopolamine, and tricyclic antidepressants), anesthesia, and anticoagulants.

Angel's trumpet may also interact with monoamine oxidase inhibitors, blood pressure-lowering agents, antipsychotic agents, salicylic acid (aspirin), and opiates.

Interactions with Herbs and Dietary Supplements

Angel's trumpet may have additive effects when taken with alcohol, anticholinergic agents (such as amantadine, atropine, belladonna, phenothiazines, scopolamine, and tricyclic antidepressants), anesthesia, and anticoagulants.

Angel's trumpet may also interact with monoamine oxidase inhibitors, blood pressure-lowering agents, antipsychotic agents, willow bark, and opiates/poppy.

References

Natural Standard developed the above evidence-based information based on a thorough systematic review of the available scientific articles. For comprehensive information about alternative and complementary therapies on the professional level, go to www.naturalstandard.com. Selected references are listed below.

Carod-Artal, FJ and Vazquez-Cabrera, CB. [Mescaline and the San Pedro cactus ritual: archaeological and ethnographic evidence in northern Peru]. Rev Neurol 4-16-2006;42(8):489-498.View Abstract

De, Feo, V. Ethnomedical field study in northern Peruvian Andes with particular reference to divination practices. J Ethnopharmacol 2003;85(2-3):243-256. View Abstract

Francis, PD and Clarke, CF. Angel trumpet lily poisoning in five adolescents: clinical findings and management. J Paediatr Child Health 1999;35(1):93-95. View Abstract

Gopel, C, Laufer, C, and Marcus, A. Three cases of angel's trumpet tea-induced psychosis in adolescent substance abusers. Nord.J.Psychiatry 2002;56(1):49-52. View Abstract

Hall, RC, Popkin, MK, and McHenry, LE. Angel's Trumpet psychosis: a central nervous system anticholinergic syndrome. Am J Psychiatry 1977;134(3):312-314. View Abstract

Havelius, U and Asman, P. Accidental mydriasis from exposure to Angel's trumpet (Datura suaveolens). Acta Ophthalmol Scand 2002;80(3):332-335. View Abstract

Isbister, GK, Oakley, P, Dawson, AH, et al. Presumed Angel's trumpet (Brugmansia) poisoning: clinical effects and epidemiology. Emerg Med (Fremantle.) 2003;15(4):376-382. View Abstract

Marneros, A, Gutmann, P, and Uhlmann, F. Self-amputation of penis and tongue after use of Angel's Trumpet. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256(7):458-459. View Abstract

McHenry, LE and Hall, RC. Angel's trumpet. Lethal and psychogenic aspects. J Fla Med Assoc 1978;65(3):192-196. View Abstract

Mobus, U, Demmler, G, and Schulz, K. [Accidental drowning due to tropane alkaloid abuse]. Arch Kriminol 2002;210(1-2):16-21. View Abstract

Nencini, C, Cavallo, F, Bruni, G, et al. Affinity of Iresine herbstii and Brugmansia arborea extracts on different cerebral receptors. J Ethnopharmacol 5-24-2006;105(3):352-357. View Abstract

Niess, C, Schnabel, A, and Kauert, G. [Angel trumpet: a poisonous garden plant as a new addictive drug?]. Dtsch Med Wochenschr 12-3-1999;124(48):1444-1447. View Abstract

Paetzold, W, Schneider, U, Emrich, HM, et al. [Angel trumpets: case report of drug-induced psychosis caused by Brugmansia insigniis]. Psychiatr Prax 1999;26(3):147-148. View Abstract

Van, der Donck, I, Mulliez, E, and Blanckaert, J. Angel's trumpet (Brugmansia arborea) and mydriasis in a child--a case report. Bull Soc Belge Ophtalmol 2004;(292):53-56. View Abstract