NVF

D e NVF, Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie, is niet een vereniging van fytotherapeuten maar een wetenschappelijke vereniging voor al die verschillende beroepen die zich met geneesplanten bezighouden. Dat zijn apothekers, artsen, biologen, scheikundigen, maar ook acupuncturisten (in Nederland worden veel Chinese kruiden voorgeschreven).

De NVF is in 1988 opgericht door professor Labadie, die toen nog hoogleraar farmacognosie was te Utrecht. Het gezamenlijk doel van al onze leden is het verhogen van de kwaliteit en de wetenschappelijke onderbouwing van het vak. Sinds vorig jaar is de NVF aangesloten bij de FMWV (Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen). Hierin zitten alle reguliere medisch wetenschappelijke verenigingen, zoals de Nederlandse Vereniging voor Immunologie, Nederlandse Vereniging voor Farmacologie, enz.

Op Europees niveau is de NVF één van de medeoprichters van ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). De monografieën (medicinale plantenbeschrijvingen) van ESCOP worden door verschillende Europese regeringen als betrouwbare bronnen over medicinale planten gezien. Zo wordt er bijvoorbeeld naar verwezen in het in 2001 in Nederland ingevoerde warenwetbesluit kruidenpreparaten. In dit besluit wordt bepaald dat een aantal planten, omdat ze sterk werkzaam of giftig zijn, niet meer mogen worden verkocht als voedingsmiddel (dus wel nog als geneesmiddel, als ze tenminste geregistreerd zijn).

NVF Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie