Wormdrijvend: Knoflook en andere kruiden

Knoflook is de natuurlijke bron van selenium, allicine en alliine. Alliine is de werkzame stof(virusremmend) welke in de bloedbaan terecht komt en een vernietigende werking heeft opbacteriën waar insecten, zoals vlooien, luizen, wormen en teken van leven. Goede knoflookpreparaten

bevatten alliine, dat in de ingewanden en elders in het lichaam wordt omgezet inmetabolieten met een sterke gezondheidsbevorderende invloed. Knoflook met alliine heeft o.a. een antiparasitair (anti-vlo, teek, mijt en worm) en antivirale (virusremmend) werking en kan hierdoor ter ondersteuning gebruikt worden als vlooien- en ontwormingsmiddel bij hond en kat.

Historie

- In 1858 constateerde Louis Pasteur al, nadat hij knoflook een petrischaaltje had gedaan dat de omringende bacteriën werden verwoest.

- In de jaren zeventig heeft een dierenartsbacterioloog, dr. Jos Cornelisse, wetenschappelijk aangetoond dat rauwe knoflook een bactericide werking heeft.

- De antibacteriële werking van look: De antibacteriële werking van look komt hoofdzakelijk door de aanwezigheid van organische zwavelverbindingen. Een antimicrobiële werking werd waargenomen tegen Clostridium, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Staphylococcus en Vibrio.

Samengevat kan look zowel gram-positieve als gram-negatieve bacteriën afremmen. Look is eveneens actiever tegen bacteriën die diarree veroorzaken bij de mens dan tegen de normale intestinale flora. Er zijn eveneens gevallen beschreven waar look actief was tegen bacteriën die

resistent waren voor antibiotica. Een bepaalde bacterie, Heliobacter pylori, zou een rol spelen in het ontstaan van maagkanker. Maagkanker komt veel minder voor bij bevolkingen die op regelmatige wijze look benutten. Twee onderzoeken toonden aan dat minimale concentraties aan look de groeivan Heliobacter pylori sterk kunnen afremmen.

Parasieten

Parasieten zijn "levende organismen die andere levende organismen, gastheren genoemd, nodig hebben om te overleven". Er bestaan 2 soorten parasieten: uitwendige- en inwendige parasieten.

Uitwendige parasieten zijn kleine diertjes, zoals vlooien, luizen, mijten en teken, die op en in de huid leven en daaruit voedsel halen om zich te vermeerderen.

Inwendige parasieten zoals wormen bevinden zich in het maagdarmkanaal en doen daar hetzelfde, eten en eieren produceren. Deze diertjes zorgen meestal voor vreselijke jeuk, maar ook voor kale plekken, huidontstekingen en soms zelfs bloedarmoede. Behalve huid- en vacht-irritatie en kans op een huis vol ongedierte kunnen veel parasieten ook nog veel schadelijkere ziektes overbrengen zoals maagdarmziektes (wormen), lyme (teek), allergie en bloedverlies (vlooien).

Knoflook met alliine heeft een antiparasitair (anti-vlo, teek, mijt en worm) en antivirale (virusremmend) werking en kan hierdoor ter ondersteuning gebruikt worden als vlooien- en ontwormingsmiddel. Er is een groot verschil in de kwaliteit van de verschillende knoflookpreparaten. Bepalend is de hoeveelheid alliïne in het knoflookproduct. Biofood heeft tegen deze parasieten als vlooien, luizen, teken en

wormen speciale natuurlijke anti-vlo snoepjes en schapenvetbonbons met knoflook en alliine ontwikkelt om dit ongedierte te bestrijden volgens de natuurlijke methode.

Alliine is de reukloze en werkzame stof uit knoflook, die door oraal gebruik van de natuurlijke antivlo snoepjes en bonbons in de bloedbaan terecht komt en een vernietigende werking heeft op bacteriën waar insecten, zoals vlooien, luizen, wormen, mijten en teken van leven.

Tip: Het is van groot belang om uw hond en/of kat minimaal 1 keer per jaar te ontwormen en te ontvlooien en daarnaast een natuurlijke stof als knoflook (met alliine) met anti-parasitaire werking te gebruiken omdat ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. (Bron: Garlic, the Facts/Lisa S.Newman, ND, Ph.D.)

Natuurlijk ontwormen

Als u uw hond of kat ontwormt kan hij of zij na 3 weken gewoon weer wormen krijgen. Een ontwormingsmiddel helpt natuurlijk alleen als er wormen aanwezig zijn bij uw hond of kat. Een ontwormingsmiddel werkt dus niet preventief en kan een hond of kat dus niet een lange periode

bescherming bieden tegen wormen. Schapenvetbonbons en snoepjes met knoflook (alliine) kunnen uitkomst bieden en/of een goede aanvulling zijn op een ontwormingsmiddel. Alliine is de reukloze en werkzame stof (virusremmend, bacteriedodend) uit knoflook, die door oraal gebruik van de natuurlijke snoepjes en bonbons in de bloedbaan terecht komt en een vernietigende werking heeft op bacteriën waar insecten, zoals vlooien, luizen, teken en wormen van leven.

Wormbehandeling honden: Geef een reeks wormdrijvende kruiden, het liefst in tablet vorm, als die ook verkrijgbaar zijn. De wormen kunnen hierdoor worden uitgedreven, mits er ook een dieet van rauw voedsel op volgt om het lichaam te reinigen en te versterken. Een drachtige teef moet gedurende de gehele dracht knoflook te eten krijgen. De kruidenbehandeling moet na het werpen worden voortgezet. Als men gedurende de periode van het voeden van het nest genoemde tabletten en ook verse, fijn gesneden kruiden bij het eten geeft aan de teef, dan krijgen de pups al heel jong een wormbehandeling via de moedermelk. In geval van een werkelijke wormenplaag moet men een grondige behandeling geven, die ook zonder gevaar op de pups toe te passen is. Een zwaar geplaagde jonge hond, die ouder is dan zes maanden of een volwassen hond, kunnen twee dagen vasten. Bron: Juliette de Baïracli Levy – Kruidengeneeskunde voor dieren.

Knoflook = veilig

Knoflook met alliine is 100% veilig voor je hond of kat als je het met mate gebruikt (geld voor alle voedingsstoffen) en kan helpen bij tal van dingen zoals winderigheid, vlo preventie en het heeft natuurlijke antibiotische eigenschappen. (Bron: Dr. W. Wallner en Dr. Lisa S. Newman, schrijver van een essentieel artikel over knoflook voor de hond: "Garlic, the facts")

Meer informatie: http://www.azmira.com/PublicationGarlicTheFacts.htm

Referenties:

Dr. Lisa S. Newman (pioneer in the field of natural pet care and the formulator of Azmira Holistic Animal Care Products and Diets).

Dr. Wendy Wallner, DVM, veterinarian and acting chair of the American Boxer Club's Health and Research Committee.

Juliette de Baïracli Levy, kruidengeneeskundige, hondenfokker en schrijfster van "The Complete Herbal Book for the Dog" en "Puppy Rearing by Natural Methods and Medicinal Herbs: Their Use inCanine Ailments".

Herbal Remedies

Anthelmentic, Vermifuge, taenifuges, anti fungals, and parasiticides are names that refer to herbs that kill parasites.

PUMPKIN SEED (raw, organic). This has been used for hooks and tapeworms. If your pet is a rodent hunter or is always re-infesting with tapes or hooks, you may want to consider this as a preventative measure (it really works). The dose is 1 tsp of the ground seed per 10 lbs of the animal's body weight. Tip: Grind the seeds in an electric coffee grinder (to a loose powder) and store it in a glass jar in the freezer. Mix it into your pets food daily. This is a great dietary supplement whether your pet has worms or not! Their great for your pet but in the intestinal track, they act like ground glass to a worm, another one of natures great tricks! Raw pumpkin seeds are also a super source of zinc and vitamin A, and are higher in protein, 29%, than almost any other nut or seed.

GARLIC (Allium sativum). This has shown some activity against a parasite called Giardia. It is useful for boosting the immune system in recurrent infections. Dogs can become infected with Giardia by drinking from contaminated streams and waterways; or anything else contaminated with infected fecal matter.

Garlic has a well earned reputation of enhancing immunity and warding off all kinds of worms. It can be minced or pressed and added to your dog (1/2 to 2 cloves daily) or cat's (1/4 to 1/2 clove daily) food. For cats it can also be offered minced and added to a small amount of warm cream.

In a recent scientific study, garlic was tested against Ivermectin (drug) and proved to be a very useful as an alternative treatment against parasites in animals and humans. The article link below includes new research using the Allium sativum anthelmentic effect and has been patented (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18673129).

Common Drug Interactions

warfarin / blood-thinning medications - caution

Garlic has anti-platelet activity (preventing blood from clotting), it could increase the risk of bleeding. Tell your veterinarian that your pet is on this dietary supplement and discontinue its use before surgery or during treatment with blood-thinning medications.

PAPAYA. This was shown to be effective in eliminating roundworms in pigs, it may work for your pet. As a supplement mature green papaya is a great source for digestive enzymes and provides the protein digestion of old muco-protein and parasites. If you don't have access to fresh papaya it can be purchased in powder form in health food stores.

CARROT (Finely Grated). Added to your pets daily diet, a couple of teaspoons up to 2 Tablespoons depending on the size of your pet can help keep the digestive track clean and less prone to worm infestations.

BLACK WALNUT (Juglans nigra). This is a common anti-parasitic used in dogs and cats to treat tapeworms: most dosing schedules recommend 1 capsule of the ground herb per 20lbs of body weight. Black walnut should be used under professional supervision. DO NOT EXCEED DOSAGE. MORE IS NOT BETTER AND IT COULD BE HARMFUL (potential toxicity). Caution: Do Not Give Black Walnut to horses. Some horses are very sensitive to a fungal contaminate that can be found in walnut hulls. Due to safety issues (tannin and alkaloid levels that may lead to vomiting and diarrhea) we feel conventional dewormers (and other herbal deworming preparations) are much safer.

Beneficial Bacteria

Establishing a stable, healthy gut environment will aid in disease prevention. Probiotic therapy, along with good housekeeping and management practices, can help your pet be resistant to disease.

Probiotics will help keep disease causing microorganisms in check by producing antibacterial agents and enzymes that act on and kill many pathogenic bacteria and viruses, the exact place where worms like to live. Probiotics help neutralize toxins produced by pathogenic bacteria and produce a wide range of B-vitamins and beneficial enzymes (Schoen). They also provide the protein digestion of old muco-protein and parasites.

Lactobacillus sporogenes is a type of lactobacillus is in a spore form. Its unique spores are resistant to destruction. This type of spore stays closed until it encounters the optimal environment for growth. This gives lactobacillus sporogenes supplements a very long shelf life. Another big plus is, the bacterium requires no refrigeration. The spores will also pass through the stomach's acidic environment with no problem. Once it reaches your pet's small intestine, it will open up, multiply and replenish the intestinal tract with friendly flora.

Benefits of Using Lactobacillus Sporogenes Over Other Types of Probiotics

• They survive in gastric secretions and bile of the upper digestive tract and reach the intestine safely.

• Settle in the digestive tract and produce enough lactic acid and other antagonistic substances to inhibit the growth of pathogenic bacteria.

Turmeric (curcumin)

Research done on animals in a lab setting shows that the herb turmeric has the potential to reduce inflammation and the damage to the intestine caused by worm infestations. There is also evidence from animal and lab studies that curcumin might protect the liver from damaging chemicals. This would probably include protecting the liver from the side effects of prescription drug wormers.

Turmeric contains four compounds with antiparasitic action. Individually, each of these compounds is ineffective, but when they're mixed together, they have strong worm-killing properties.

Common Drug Interactions

warfarin / blood-thinning medications - caution

Turmeric (Curcuma longa) has anti-platelet activity (preventing blood from clotting), it could increase the risk of bleeding. Tell your veterinarian that your pet is on this dietary supplement and discontinue its use before surgery or during treatment with blood-thinning medications.

Recommendations:

For keeping pets healthy the natural way, we recommend using Pet Remedy Charts, a Step-by-Step Holistic Home Healthcare System that will enable you to naturally treat your pets at home (without drugs) using safe, side effect free healing methods for dogs and cats.