Virusinfecties

Vlier / Sambucus nigra

Het zou zomaar kunnen dat vlierbessen ook beschermen tegen agressieve influenzavirussen, ontdekten Australische moleculaire wetenschappers van de University of Sydney.

Studie

De onderzoekers experimenteerden met cellen in reageerbuizen, niet met proefdieren of mensen. Ze maakten hun extracten van vlierbessen zelf, op basis van Tasmaanse vlierbessen.

De onderzoekers werden gesponsord door het Australische Pharmacare Laboratories. [pharmacare.com.au] Pharmacare produceert supplementen, en daar zitten ook supplementen bij met extracten van Sambuca nigra. De Sambucollijn [hierboven] is een product van Pharmacare.

Resultaten

De onderzoekers brachten verdund vlierbessensap, samen met een influenza-A-virus (H1N1) in contact met laagjes niercellen [MDCK]. Als de virussen de cellen konden besmetten, verkleurden ze wit. Hoe sterker de concentratie vlierbessensap, hoe geringer was het aantal besmette cellen.

Op deze twee manieren beschermen vlierbessen tegen griepvirussen

De bescherming tegen virussen was het werk van polyfenolen in vlierbessensap. Vooral cyanidin-3-glucoside [structuurformule hiernaast] was actief, ontdekten de onderzoekers. Waarschijnlijk blokkeren die polyfenolen de werking van eiwitten waarmee het virus cellen binnendringt en zich reproduceert.De stof vergroot de gevoeligheid voor insuline in spiercellen, en verklaart waarschijnlijk waarom vlierbesextract in in vitro-studies de insulinegevoeligheid vergroot. Geen wonder dat je cyanidin-3-glucoside wel eens tegenkomt in zwaar gedoseerde supplementen die de lichaamssamenstelling zouden moeten verbeteren.

In een ander experiment brachten de onderzoekers vlierbessenextract in contact met A549-longkankercellen, en bepaalden de aanmaak van ontstekingsfactoren door de cellen. Ze ontdekten dat vl ierbessensap de aanmaak van interleukine-6 verhoogde met een factor 207, die van interleukine-8 met een factor 28 en die van TNF-alfa met een factor 60.

Dat zou wel eens kunnen betekenen dat vlierbessensap niet alleen de kans vermindert dat het influenzavirus cellen binnendringt, maar ook het immuunsysteem activeert om met virussen besmette cellen aan te vallen.

Dit immunologische effect van vlierbes was niet het werk van polyfenolen als cyanidin-3-glucoside, ontdekten de onderzoekers. Op basis van eerder gepubliceerd onderzoek vermoeden ze dat de afgifte van ontstekingsfactoren vooral wordt veroorzaakt door polysachariden in vlierbes.

Conclusie

"Elderberry showed potent antiviral activity [...] against influenza infection", schijven de onderzoekers. "These data support the use of Sambucus nigra berries as nutraceutical ingredients for the management of influenza infection."

Bron:

Journal of Functional Foods 54 (2019) 353-60.

Helpt AHCC tegen het coronavirus?

Ialiaanse onderzoekers vermoeden dat AHCC, een glucaan uit de eetbare paddenstoel shiitake, misschien interessant is.

De onderzoekers zijn verbonden aan het Italiaanse bedrijf Velleja Research. [vellejaresearch.com] Velleja Research ontwikkelt grondstoffen voor voedingssupplementen, en specialiseert zich in methoden om extracten van groene thee, probiotica en curcumine beter opneembaar te maken. Voor zover we weten doet Velleja Research niets met AHCC.

In hun artikel, dat binnenkort verschijnt in Minerva Gastroenterologica e Dietologica, zetten de onderzoekers op een rijtje wat er tot nu toe is verschenen over AHCC en virusinfecties. Het artikel is dus geen verslag van experimenten, maar een wetenschappelijk onderbouwd opiniestuk.

Coronabesmetting

Het coronavirus nestelt zich in de longen, waarna het immuunsysteem - andere term: de natuurlijke afweer - de besmette longcellen agressief aanvalt. Daardoor ontstaat schade in de longen. Er komen gaten in het epitheel en dode cellen hopen zich op.

Vooral bij oudere en verzwakte mensen veranderen de longen in een biotoop waarin andere ziektekiemen, zoals bacteriën, zich vermenigvuldigen. Die lokken op hun beurt ook weer immuunreacties uit. Zo ontstaan er acute lung injury [ALI] en ademhalingsproblemen [acute respiratory distress syndrome of ARDS], die potentieel dodelijk kunnen zijn.

Een factor die volgens dierstudies bij infectie met het coronavirus beschermt tegen acute lung injury en acute respiratory distress syndrome is interferon-gamma. [Semin Immunopathol. 2017;39(5):529-39.] Interferon-gamma is een ontstekingseiwit, dat het immuunsysteem activeert, blijkbaar op een manier die wel virusinfectie afremt, maar het longweefsel spaart.

Suppletie met AHCC vergroot de aanmaak van interferon-gamma, schrijven de onderzoekers. AHCC activeert Natural Killer Cells, Natural Killer T-cells en gamma-delta-T-cells.

Het effect van AHCC op cellen, proefdieren of mensen die zijn besmet met een coronavirus is nooit onderzocht, maar de Italianen vonden in de medische literatuur studies waarin suppletie met AHCC positief uitpakt bij besmetting met een breed spectrum aan virussen - inclusief virussen die lijken op het coronavirus.

Een aantal studies zijn gepresenteerd op congressen, maar niet gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften, haasten de Italianen zich te zeggen. Omdat wij onverbeterlijke azijnpissers zijn, voegen wij daar nog aan toe dat veel van het AHCC-onderzoek gesponsord is.

Bron:

Minerva Gastroenterol Dietol. 2020;10.23736/S1121-421X.20.02697-5.

Spirulina virusremmer

De aloude blauwalg spirulina - strikt genomen een cyanobacterie die Arthrospira platensis heet - is misschien een virusremmer. Dat suggereert een dierstudie die Taiwanese virologen van Chang Gung University in 2016 publiceerden in Scientific Reports. Uiteraard is het extrapoleren van een dierstudie naar mensen dubieus en riskant, maar desondanks lazen we het ding met rode konen.

In vitro-studie

De onderzoekers stopten diverse influenzavirussen bij cellen in een reageerbuis. De cellen waren ook behandeld met verschillende concentraties van een extract van spirulina. Vervolgens bepaalden de onderzoekers de mate waarin de cellen en virussen plaques konden vormen.

Virussen kunnen cellen aan elkaar vastplakken. Hoe beter dat lukt, en hoe groter de plaques, hoe meer virussen zitten er in je reageerbuis. Je ziet hieronder dat spirulina de grootte van de plaques verminderde.

De onderzoekers vermoeden dat spirulinabestanddelen als phycocyanobilin de vermenigvuldiging van virussen in de cellen afremde.

Dierstudie

Vervolgens brachten de onderzoekers een dodelijk influenzavirus in de neus van vrouwelijke labmuizen. Sommige muizen kregen 6 uur voor de blootstelling, en enkele dagen daarna, spirulina-extract toegediend.

De doses die de onderzoekers gebruikten varieerden. Als de muizen mensen waren geweest, hadden ze dagelijks 80-400 milligram extract gekregen. Afgaande op wat de Taiwanezen schrijven over het extract, komt dat neer op 400-2000 milligram gedroogde spirulina.

Hoe hoger de doses spirulina-extract, hoe groter was de overlevingskans van de muizen.

Conclusie

"A cold water extract of spirulina [...] significantly inhibited virus infection and replication in a broad range of influenza viruses", schrijven de onderzoekers. "Survival was also improved in influenza-infected mice treated with Spirulina extract."

"With a long history of food use, high tolerated dose, and broad spectrum of anti-influenza activities, spirulina extract may serve not only as a viable therapy for the treatment of influenza, but also as a potential prophylaxis for the prevention of disease."

Bron:

Sci Rep. 2016;6:24253.

Glucanen uit paddenstoelen beschermen tegen virusinfectie

Als je dagelijks meerdere soorten paddenstoelen eet, ben je misschien beter beschermd tegen potentieel dodelijke griepvirussen. Dat suggereert een dierstudie, die Amerikaanse onderzoekers, verbonden aan de University of Louisville, een paar jaar geleden publiceerden in de Annals of Translational Medicine. Volgens het onderzoek maken de glucanen niet alleen het aangeboren immuunsysteem agressiever, maar versnellen ze ook de aanmaak van antilichamen door het lerende deel van het immuunsysteem.

Studie

De onderzoekers gaven een groep muizen gedurende 2 weken elke dag glucanen uit medicinale paddenstoelen.

De onderzoekers hadden het extract zelf samengesteld. De glucanen kwamen uit de Siberische chaga, Agaricus blazei [een paddenstoel die nauw verwant is aan de ordinaire champignon], shiitake, reishi en maitake.

In een eerder gepubliceerde dierstudie toonden de onderzoekers aan dat een combinatie van glucanen uit verschillende paddenstoelen het immuunsysteem sterker kan prikkelen dan suppletie met glucanen uit één specifieke paddenstoel. [Ann Transl Med. 2014;2(2):14.]

Als de muizen mensen waren geweest, hadden ze dagelijks grofweg 200 milligram glucanen gekregen. Die hoeveelheid zou je ook kunnen binnenkrijgen als je dagelijks een normale portie eetbare paddenstoelen eet.

Een controlegroep kreeg geen glucanen.

Na 14 dagen besmetten de onderzoekers de muizen via de neus met het influenzavirus H5N1 A/HK/483.

Resultaten

12 dagen na de besmetting met het virus waren alle muizen in de controlegroep [Influenza] dood, maar was 80 procent van de dieren in de suppletiegroep [Glucan] nog in leven.

Ook in de thymus en het hart verminderde suppletie met paddenstoelenglucanen het aantal virussen.

Suppletie vergrootte de aanmaak van antilichamen. Dat suggereert dat de paddenstoelenglucanen niet alleen het immuunsysteem, maar ook het verworven immuunsysteem stimuleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de onderzoekers minder virussen vonden in de longen van de dieren in de suppletiegroep dan in de longen van de muizen in de controlegroep.

Conclusie

"In summary, the current study showed that dietary glucan can significantly reduce the effects of influenza infection", resumeren de onderzoekers. "Lower mortality and overall effects of infection are most probably affected by stimulation of both cellular and humoral responses leading to the lower viral load in many organs."

"These results suggest that consumption of dietary glucan might be potentially useful as a complementary or alternative approach to treatment of influenza infection."

Bron:

Ann Transl Med 2015;3(2):22.

Verkoudheid bestrijden met knoflook

Volgens de WHO zijn er geen aanwijzingen dat knoflook het coronavirus kan bestrijden. Het is nooit onderzocht. Waar komen die verhalen over de virusremmende werking van knoflook dan vandaan? Wel - ze zijn gebaseerd op een onderzoek dat in 2001 verscheen in Advances In Therapy. In dat onderzoek, uitgevoerd door de Britse biochemicus Peter Josling, beschermde een supplement met een stof in knoflook mensen tegen verkoudheid.

Fighting colds with garlic

Peter Josling is een knoflookexpert. Hij schreef een boek over de positieve gezondheidseffecten van knoflook, The Heart of Garlic. [amazon.com] Hij richtte in de jaren negentig het Garlic Centre op, van waaruit hij het onderzoek verrichtte waarover dit webbericht gaat.

Studie

Josling experimenteerde met 2 groepen van elk 73 proefpersonen. Gedurende 12 weken slikten de proefpersonen in de ene groep elke dag een placebocapsule, terwijl de proefpersonen in de andere groep elke dag een capsule met allicine slikten.

Allicine is een zwavelhoudende verbinding in knoflook, die in lagere concentraties trouwens ook in uien, prei en bieslook zit. De afbraakproducten van allicine veroorzaken de typische geur van knoflook. Allicine en zijn metabolieten zijn waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de vermoede positieve gezondheidseffecten van knoflook.

Het supplement dat Josling gebruikte, heet Allimax. Het is nog steeds op de markt.

Resultaten

De proefpersonen die het knoflooksupplement slikten, rapporteerden tijdens het experiment 24 gevallen van verkoudheid. In de andere groep waren dat er 65.

In de knoflookgroep waren de proefpersonen, als ze verkouden werden, gemiddeld 1.52 dagen ziek. In de placebogroep waren de verkouden proefpersonen gemiddeld 5.01 dagen ziek.

Conclusie

"This study is the first to use a double-blind, placebo-controlled design to investigate prevention of viral disease with a garlic supplement", schrijft Josling.

"The results overwhelmingly favored the supplement as a preventive measure, demonstrating accelerated relief, reduction in the severity of troublesome symptoms such as sneezing, cough and runny nose, and recovery to full fitness. A reduced likelihood of becoming reinfected with other viral strains indicated general improvement in the immune system with the active supplement."

"The results also suggest that infection and reinfection may be effectively prevented by its daily use throughout the year, with an enormous potential savings to national industry in terms of reduced sick days. This product clearly exhibits excellent antiviral activity and warrants further investigation to determine the nature and method of its viral destruction."

Ja maar... Als je allicine of knoflook gebruikt, merk je dat. Daardoor is de placebogroep eigenlijk niet een echte placebogroep. Da's puntje 1.

Daarnaast is Peter Josling niet alleen een expert op het gebied van knoflook, maar ook een ondernemer. Volgens zijn LinkedIn-pagina brengt Josling het door hem bestudeerde knoflooksupplement ook op de markt. Daarom beschouwen we dit onderzoek, hoe interessant het ook is, als een gesponsorde studie.Maar toch.

Aged Garlic en griep

De onderzoekers gaven 120 gezonde proefpersonen van 21-50 jaar 90 dagen achtereen elke dag een placebo of 2.56 gr Aged Garlic Extract. In Aged Garlic zijn door een fermentatieproces veel zwavelhoudende stoffen met een doordringende lucht omgezet in reukloze stoffen als S-allyl-L-cysteïne en S-allyl-mercaptocysteïne. Daarom zouden gebruikers van Aged Garlic minder snel een knoflooklucht om zich heen hebben hangen dan gebruikers van reguliere knoflookpillen.

De suppletie begon in februari en eindigde in mei. In de VS is dat het seizoen waarin griep en verkoudheid het hardste toeslaan.

Effect op immuuncellen

De suppletie verhoogde in het bloed de concentratie S-allyl-L-cysteïne. In de immuuncellen in het bloed nam de concentratie glutathion toe [Lymphocyte GSH levels]. Glutathion helpt enzymen bij ontgiftingsprocessen en maakt cellen vitaler.

De verhoogde concentratie van glutathion in de immuuncellen stimuleerde misschien hun ontwikkeling. Volwassen en actieve immuuncellen van het aangeboren immuunsysteem - de natural killer cells die zich meteen na besmetting op pathogenen storten - hebben meer receptoren waarmee ze indringers kunnen opsporen dan jonge en nog inactieve immuuncellen. Hoe meer receptoren, des te hoger is hun proliferation index. De onderzoekers ontdekten dat suppletie met Aged Garlic killercellen bij wijze van spreken op scherp zette. De cellen kregen meer receptoren.

Gamma-delta-T-cellen. Dat is een bijzonder type immuuncel. Hij hoort bij de killercellen en het aangeboren immuunsysteem, maar stuurt ook de immuuncellen aan van het lerende adaptive immune system. Dat zijn de immuuncellen die zijn uitgerust om een specifieke ziektekiem uit te schakelen. Het lichaam maakt ze pas aan als een ziektekiem erin slaagt het aangeboren immuunsysteem te passeren.

Effect op ziekte

De suppletie met Aged Garlic kon niet voorkomen dat mensen ziek werd. Wel zorgde het supplement ervoor dat het aantal ziekdagen meer dan halveerde en de symptomen minder ernstig werden.

Sponsor

De gebruikte Aged Garlic was afkomstig van het Japanse Wakanuga. [wakunaga.co.jp] Wakanuga betaalde het onderzoek.

Bron Clin Nutr. 2012 Jun;31(3):337-44.

Etherische olie uit naald- en andere bomen

De Natural Killer Cells zijn de commando's van je immuunsysteem. Snel, en als dat moet agressief, rekenen ze af met virussen, bacteriën en kankercellen. In een bomenrijke omgeving zitten er allerlei essentiële oliën en andere stoffen in de lucht die Natural Killer Cells effectiever en agressiever maken. In 2006 publiceerden Japanse onderzoekers van Nippon Medical School een onderzoek dat laat zien hoe.

Studie

De onderzoekers experimenteerden met menselijke Natural Killer Cells. In reageerbuizen stelden de Japanners die cellen bloot aan hele kleine concentraties hinoki-olie [de vluchtige olie van de naaldboom Chamaecyparis taiwanensis], witte ceder-olie, alpha-pinene en 1,8-cineole.

Alpha-pinene zit in vluchtige olie van coniferen, maar ook in rozemarijn. 1,8-cineole zit in de vluchtige olie van de kamferboom, maar ook in kruiden als munt, tijm, basilicum, en salie.

De concentraties die de Japanners gebruikten zouden in theorie ook kunnen voorkomen in het lichaam van mensen die deze essentiële olieën en stoffen inademen. De Japanners noemen al dit soort stoffen trouwens phytoncides. Bomen maken ze aan om zichzelf te beschermen tegen ziekten en plagen, maar ons immuunsysteem reageert er volgens de Japanners ook op.

Resultaten

Toen de Japanners Natural Killer Cells in reageerbuizen in contact brachten met kankercellen, zagen ze dat de Natural Killer Cells meer kankercellen doodden als er ook essentiële olieën, alpha-pinene en 1,8-cineole in de reageerbuizen zaten.

Hoe essentiële olieën, alpha-pinene en 1,8-cineole de Natural Killer Cells effectiever maakten, zie je hieronder. Door de blootstelling maakten de Natural Killer Cells meer perforin, granulysin en granzyme-A aan.

Met die stoffen vallen Natural Killer Cells kankercellen en met virussen besmette cellen aan. Het zijn een soort bestrijdingsmiddelen, die de celmembranen van foute cellen letterlijk kunnen oplossen.

Conclusie

"Phytoncides significantly enhance human Natural Killer Cell activity, and this effect at least partially is the result of increased expression of intracellular cytolytic molecules as perforin, granzyme A, and granulysin", schrijven de onderzoekers. "Although the underlying mechanism of phytoncide-induced increases in intracellular perforin, granzyme A, and granulysin requires further study, the present findings strongly suggest that forest bathing may have beneficial effects on human immune function."

Bron:

Immunopharmacol Immunotoxicol. 2006;28(2):319-33.

Bèta-glucanen

Immuuncellen herkennen veel ziektekiemen aan de bèta-glucanen ln hun membranen. Bèta-glucanen zijn suikerketens die niet menselijke cellen zitten, maar wel in paddenstoelen, havermout, algen of biergist. Als je die producten binnenkrijgt - zo wil de theorie - dan schud je je immuuncellen bij wijze van spreken wakker. Je zet ze op scherp, en daardoor blijf je makkelijker ziektevrij als er daadwerkelijk een ziektekiem in je lichaam komt.

Je vindt bèta-glucanen in immunomodulerende supplementen, meestal in concentraties van enkele honderden milligrammen per capsule. Suppletie met bèta-glucanen is eigenlijk onnodig, want je vindt ze in overvloed in de havermout die je koopt in de supermarkt. In een halve kop havermout van Quaker Oatmeal zit al 2-3 gram bèta-glucanen.

Immunostimulerende producten met bèta-glucanen zijn vooral interessant voor sporters - en dan vooral voor duursporters. Hun lange trainingssessies remmen hun immuunsysteem. Krachttrainingen verminderen de werking van het immuunsysteem ook, maar in mindere mate.

Studie

In 2004 deden onderzoekers van de University of South Carolina een dierstudie, waarin ze mannelijke muizen lieten rennen op een treadmill totdat de dieren niet meer konden. Daarna stelden ze de muizen bloot aan het Herpes simplex virus Type 1.

Op de dag van de sessie, en twee dagen daarvoor, kreeg de helft van de muizen bèta-glucanen uit havermout [OBG] door hun drinkwater. Hoeveel bèta-glucanen de muizen binnenkregen vertelt de studie niet, maar als we gaan rekenen en schatten, en de doses vervolgens vertalen naar een volwassen mens van 80 kg, dan komen we ongeveer op 600-700 mg per dag. De andere helft van de muizen kreeg drinkwater zonder toevoegingen [H2O].

De onderzoekers herhaalden hun proeven met muizen die niet renden [Con].

Resultaten

Bij zowel de dieren in de sedentaire Con-groep als in de actieve Ex-groep beschermden de bèta-glucanen tegen virusbesmetting. Hadden de muizen gerend, maar waren ze niet behandeld met bèta-glucanen, dan was na 3 weken 40 procent van hen nog gezond en was 60 procent nog in leven. Waren de dieren wel behandeld met bèta-glucanen, dan waren die percentages respectievelijk 60 en 80 procent.

De figuur hierboven verklapt iets over het werkingsmechanisme van bèta-glucanen. Je ziet dat de levensvatbaarheid van immuuncellen uit de darmen van de muizen, 3 dagen na de uitputtende sessie en de toediening van het herpesvirus, statistisch significant verminderde. Suppletie met bèta-glucanen hief dat effect op.

Sponsor

Het onderzoek is betaald door de Quaker Oats Company en Gatorade.

Bron:

Med Sci Sports Exerc. 2004 Aug;36(8):1321-7.