Solidago species / Guldenroede

SOLIDAGO VIRGA AUREA L.

Echte guldenroede

Algemene En Botanische Informatie

Familie: Asteraceae - Samengesteldbloemigen.

Naam: Verge d'or (Fr.), Goldrute (D.), Golden rod (E.).

Volksnamen: Heidens wondkruid.

Andere soorten: Solidago gigantea AIT. - Late guldenroede, syn. S. serotina AIT.,

Solidago canadensis L. - Canadese guldenroede.

Diverse andere soorten, cultivars van de hier boven beschreven soorten; verder ook hybriden van S. Canadensis met o.a. S. rugosa MILLER die als sierplant gekweekt worden.

Solidago virgaurea L. var minúta (L.) DC,

Solidago virgaurea L. var. alpina Bigel,

Solidáster (Solidago x Aster)

Etymologie: Solidago = solidum agare (Lat.) = gezond maken, vastmaken. Virga = roede of tak van goud (aurea)

Teelt, ecologie: Hemikrypt van open bossen, bosranden heide en graslanden. Vermeerderen door zaaien, is ook gemakkelijk te scheuren.

Materia Medica, gebruikte delen van de plant

Solidaginis herba, Virgaureae herba, Het bovengrondse bloeiende gedeelte van Solidago virga aurea L., Solidago gigantea AIT. en Solidago canadensis L.

Oogst: Bij het begin van de bloei (bloeitijd augustus tot oktober) afhankelijk van soort

Drogen: Bloeitoppen onderste boven in bosjes samengebonden

Beschrijving: Goudgele bloeitoppen met witglimmende zaad pluisjes. Bladstukjes met bruingroene, donkere bovenkant en lichtere netnervige onderkant. Stengelstukken met wit merg. Smaak: licht samentrekkend (looistoffen)

Geur: vreemde, wat weeïge geur

Samenstelling, inhoudsstoffen

** Flavonoïden (1,40 %) o.a.: rutine ,quercetine (1)

** Saponosiden met virgaureasaponinen (1, 2)

** Looistoffen (10-15 %)

* Etherische olie (0,5 %)

* Fenolcarbonzuren o.a.: koffiezuur, chlorogeenzuur

* Fenolglucosiden: leicocarposide,virgaureoside (5, 6, 7)

Nota: S. gigantea en S. canadensis bevatten meer flavonoïden en saponinen (van andere samenstelling), maar geen fenolglucosiden (leicocarposide).

Farmacologie, algemene fysiologische werking

** Ontstekingswerend diureticum (saponinen, flavonoïden)

** Drainagemiddel (ureum, urinezuren)

* Licht spasmolyticum

* Immuunstimulerend (saponine) (9)

* Adstringentium, wondhelend

* Bloedvatenversterkend, flavonoïden verminderen doorlaatbaarheid en verbeteren vaatweerstand

De monografie van Solidago virgaurea van de ESCOP beschrijft dat toepassing van extracten geïndiceerd zijn voor doorspoeling van de urinewegen en voor eliminatie van toxinen, in het bijzonder bij aandoeningen die gekenmerkt worden door ontstekingen en steenvorming. Daarnaast beveelt de ESCOP extracten aan als adjuvans bij de behandeling van bacteriële ontstekingen aan de urinewegen.

Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat gestandaardiseerde plantenextracten de diurese bevorderen. In zowel dier- als humane studies gebruikten onderzoekers extracten bereid uit luchtgedroogde, bovengrondse plantendelen die men tijdens de bloeiperiode verzamelt en standaardiseert op minimaal 0.3% flavonoïden.

In een dubbelblind placebo gecontroleerd onderzoek waar gezonde vrijwilligers aan deelnamen bleek de diurese bij de groep die een alcohol extract van guldenroede kreeg toegediend, aanzienlijk toe te nemen. Men constateerde een verhoging van de geproduceerde urine van 27%. In een open studie namen 53 patiënten aan deel die leden aan ontstekingen van de urinewegen. Zij werden behandeld met een gestandaardiseerd plantenextract. Bij 76% van de patiënten verdwenen alle symptomen na de behandeling met het extract.

Dierstudies bewezen dat de leiocarposiden (een saponine-derivaat) vermoedelijk zowel ontstekingsremmend als pijnstillend werken. De flavonoïden verminderen vooral de permeabiliteit van de bloedvaten en vermeerderen de vaatweerstand (Van Hellemont). Sommige auteurs stellen dat guldenroede ook spasmolytische, bloeddrukverlagende en sedatieve eigenschappen bezit.

Indicaties

Urinewegen

** Acute nefritis met anurie + diureticum

** Chronische nefritis (5) nefrose met albuminurie. + Echinacea purpurea Ø

* Blaasontsteking acuut + Berendruif en chronisch + Equisetum arvense

** Oedeem van renale oorsprong (5)

* Lithiasis (niergruis) + Rubia tinctorum (meekrap)

Stofwisseling - Drainage

** Reumatische aandoeningen. Zie ook Urtica, Betula, Taraxacum

* Eczeem

* Oogaandoeningen. (relatie met nieren?)

Darmen

* Diarree zie looistoffen, dec. 10', 60 g/1 l

Receptuur en Bereidingswijzen

Infuus: Solidaginis hb. (1 theel. = 2 g.) 10', 5 g per kop, 3-5 koppen daags

Maceraat: In witte wijn: 1 g poeder in 1 glas gedurende 8 u (?)trekken

Vinum:

R./ Solidaginis hb. 60 g Ber.: mac. 10 dagen

Vinum album 1 l Dos.: 1 wijnglas 'smorgens nuchter

Ind.: cystitis / blaasontsteking

vers gekneusde bladeren: als wondmiddel, warm kompres van vers blad bij bvb zweren

Solidagowijn: 60 g kruid gedurende 10 dagen laten macereren in 1liter witte wijn, zeven, 1 glas s'morgens op nuchtere maag

Species (kruidenmengsel):

R./ Asparagi rad. 0,050 g Ber.: dos. 1 capsule

Solidaginis hb. 0,100 g Dos.: 2 caps. 3 x daags

Uva ursi fol. 0,150 g Ind.: cystitis

R./ (Künzle/Treben)

Guldenroede

Geel walstro

Gele dovenetel Ind.: nierproblemen?

R./

Solidago virgaurea

Fraxinus excelsior

Populus tremula goed onderzocht mengsel bij reumaklachten

Solidago is goed te combineren met andere planten

  • met Epilobium species (wilgenroosje): bij benigne prostaathypertrofie

  • met Betula pubescens / pendula (berkenblad) en Filipendula ulmaria (moerasspirea): bij reumatische aandoeningen

  • met Juniperis communis (jeneverbes) bij oedemen (die niet te wijten zijn aan chronisch nierlijden, anders oppassen bij het gebruik van jeneverbes)

  • met Arctostaphylos Uva Ursi (berendruifblad) bij acute blaasontsteking

Geschiedenis En Wetenschappelijk Onderzoek

  • De Serres Olivier: Théatre d'agriculture.

  • De Villeneuve Arnold - 16de eeuw: Beschreef een guldenroede-wijn tegen nier- en blaasste nen. Een man werd van zijn blaasstenen verlost door het eten van Guldenroede met ei gedurende 9 dagen.

  • Dodonaeus: 'Voor verse en oude wonden en fistels' (Druipt het sap of stopt het poeder in de kwetsuren of de lopende gaten.) 'Voor vuile zweringen van het tandvlees en van de keel'. (Gorgelen.) 'Voor verstoptheid van de lever en de milt, geelzucht en waterzucht '. (Solidago sarraceni ca.)

  • Durantus: 'Voor 't graveel en de steen'. Aftreksel in wijn. 'Warm en droog van aard, zuiverende, samentrekkende en urijn afdrijvend van krachten'.

  • Schroderus: 'Voor losse tanden en bedorven tandvlees'.

  • Duche: Note sur l'emploie d'une rudigène dans certaines affections de la vessie. Bull. de la Soc. Méd. de L'Yonne - 1886.

  • Fuchs: Le Solidago dans les néphritis hemorragi ques. Scien tia. Pharm. 17/128-131 - 1949.

  • Knekow: La Verge d'or. Hamburg - 1942.

  • Leclerc: Le Solidago. Journ. des Practiciens - 1914.

  • Leclerc: Le Solidago. Rev. de Phytoth. 6/69-71 - 1942.

  • Zickgraf: La Verge d'or dans les phlébites. Zentralbl. Inn. Med. 26 - 1929.

Referenties

  • Batyul V.S. en Kovaleva S.N.: Khim. Prir. Soedin 4/566 - 1985; C.A. 104/165-406 - 1986.

  • Hiller K. e.a.: Pharmazie 30/188 - 1975.

  • Hiller K. e.a.: Pharmazie 42/541 - 1987.

  • Hiller K. e.a.: Pharmazie 42/744 - 1987.

  • Meyer A. en Meyer M.: Onderzoek toonde dat Sol. diuretisch werkzaam was bij acute en chronische nefritis en bij renaal oedeem. Pharmazie 5/82 - 1950.

  • Metzner J., Hirschelmann R. en Hiller K.: Onderzoek naar antiflogis tische en analgetische ac tiviteit. Pharmazie 39/869 - 1984.

  • H. Wagner: Beschrijving dieronder zoek met solidago-extract: bescher mend effect tegen röntgen be schadi ging door vermindering van de capillairpermeabili teit. Arzneimittelforsch. 16/859 - 1966.

Nieuwer onderzoek

  • Leuschner, J. 1995. Anti-inflammatory, spasmolytic and diuretic effects of a commercially available Solidago gigantea Herb. extract. Arzneimforsch 45(2):165–168.

  • Meyer, B., W. Schneider, E.F. Elstner. 1995. Antioxidative properties of alcoholic extracts from Fraxinus excelsior, Populus tremula and Solidago virgaurea. Arzneimforsch 45(2):174–176.

  • von Kruedener, S., W. Schneider, E.F. Elstner. 1995. A combination of Populus tremula, Solidago virgaurea and Fraxinus excelsior as an anti-inflammatory and antirheumatic drug. A short review. Arzneimforsch 45(2):169–171.

Internetlinks wetenschappelijk onderzoek

Typologie

Huibers: voor gevoelige en kwetsbare mensen die in stilte, de dupe zijn geworden van de 'gevoelsdeuken', die zij in hun relationele wereld hebben opgelopen (Anckertje)

Internetlinks

Verge d'or

Son nom

On dit que Linné, père de la terminologie binomiale latine, donna à la verge d'or le nom scientifique de Solidago (littéralement, « je rends entier », « je consolide ») en raison de sa réputation à favoriser la guérison des plaies. Quant à son nom populaire de « verge d'or », l'histoire ne dit pas s'il lui vient de ce que les riches aristocrates employaient ses tiges pour corriger leurs petits monstres ou s'il faisait plutôt référence à un ancien rituel mystico-érotique dont l'origine se serait perdue dans la nuit des temps...

Son rôle dans l'équilibre écologique

Il y a environ 125 espèces de verge d'or, dont la majorité est nord-américaine. Avec les asters, elles recouvrent à l'automne de vastes étendues de terre, faisant de la vallée du Saint-Laurent, écrit le frère Marie-Victorin, « un immense jardin noyé de pourpre et d'or ». C'est-y pas de la belle prose ça?

Quant aux auteurs de Plantes sauvages des villes et des champs (Groupe Fleurbec), ils écrivent : « Avez-vous déjà observé la succession des floraisons dans un champ à l'abandon? Selon un ordre vertical ascendant, le groupe printanier fraisiers-violettes-pissenlits, au ras du sol, est suivi par l'enchevêtrement multicolore des plantes un peu plus grandes à floraison estivale: graminées-trèfles-marguerites-chicorées-etc., et finalement par le bataillon dressé des grands asters-verges d'or ». Non, je n'avais jamais remarqué, mais maintenant que vous le dites, ça saute aux yeux. Ah! ces évidences qui ne cessent de nous échapper.

Et ça se mange?

On connaît peu d'emplois culinaires à la verge d'or, sa saveur fortement aromatique étant plutôt désagréable. La seule espèce vraiment intéressante à cet égard est le S. odora au parfum anisé que, sous le nom de Thé de la Montagne Bleue, les Hollandais de la Pennsylvanie boivent comme substitut du thé. Sauf qu'elle ne pousse pas chez nous.

Certains affirment que les Amérindiens consommaient les graines du S. canadensis, mais si c'est le cas, cet usage était certainement marginal et géographiquement restreint, peu d'experts en ethnobotanique en faisant mention.

Par contre, le miel de verge d'or est l'un des plus communs en Amérique du Nord. Son goût se situe à mi-chemin entre celui du miel de trèfle et celui du miel de sarrasin. Comme c'est le cas pour tous les types de miel, il ramasse une partie des principes actifs de la plante et peut donc jouer un rôle non négligeable dans l'organisme. La mode actuelle qui en pousse plusieurs à rechercher des miels exotiques - romarin, lavande, mélaleuque et que sais-je encore? - ne devrait pas nous faire oublier les vertus d'un des meilleurs représentants de cette catégorie alimentaire. Il fera merveille dans le traditionnel pain d'épices dont vous trouverez la recette dans Plus d’info.

Usage médicale

Considérée dans la tradition européenne comme stimulante, sudorifique, tonique, carminative, apéritive et pectorale, on a utilisé la verge d'or pour les rhumes, les affections pulmonaires, les nausées et les douleurs causées par les « vents ».

Toutefois, c'est dans les affections rénales (infections telles que colibacillose, cystite ou néphrite, calculs rénaux, albuminurie, oligurie) qu'on l'a surtout employée. Il s'agirait d'ailleurs d'une des meilleures plantes pour fortifier le système rénal. Elle a également servi à soigner la diarrhée, les entérocolites et les entérites, notamment celles dont souffrent les tout-petits lorsqu'ils percent leurs dents. On la leur administrait sous la forme de sirop.

Riche en flavonoïdes de type vitamine P, la verge d'or est également utile dans le traitement des varices. À ce titre, elle entre dans la composition de nombreuses spécialités pharmaceutiques allemandes.

On a longtemps prétendu que nos espèces ne possédaient que des propriétés astringentes, par comparaison à l'espèce européenne (Solidago virgo aurea ou virgaurea), censée être bien plus efficace. Mais voilà que des chercheurs allemands qui ont étudié deux de nos espèces indigènes, le S. canadensis et le S. serotina, d'abord importées en Europe comme plantes décoratives, affirment que non seulement elles possèdent les mêmes propriétés médicinales, mais qu'il y a de fortes chances qu'elles soient plus riches en principes diurétiques que l'espèce européenne. Elles sont d'ailleurs acceptées en Allemagne comme substituts de cette dernière en cas de pénurie dans l'approvisionnement. Au Québec, c'est le S. canadensis qu'on a essentiellement employé en médecine populaire.

Les Amérindiens l'utilisaient pour soigner divers maux. Ainsi, les Zunis soignaient le mal de gorge en mastiquant les fleurs et en avalant le jus. Les Alabamas employaient les racines en cataplasme contre le mal de dents. Dans de nombreuses tribus, l'infusion des fleurs et des feuilles a servi à soulager la fièvre et les « douleurs de poitrine ». Les Meskwakis préparaient une lotion qu'ils employaient contre les piqûres d'abeilles ainsi que contre d'autres types d'enflures douloureuses.

Comme bien d'autres plantes, la verge d'or pourrait s'avérer utile contre certains types de cancer. En effet, on a découvert dans l'espèce S. canadensis deux polysaccharides qui ont montré des propriétés antitumorales chez des souris de laboratoire. Naturellement, il faudra bien d'autres travaux encore avant qu'on puisse confirmer cette activité chez l'humain.

Pour préparer la tisane, verser un litre d'eau froide sur 1 ou 2 c. à soupe de plante séchée, faire bouillir deux minutes et laisser infuser une dizaine de minutes.

Note. En usage externe : utiliser la tisane en lotion ou compresse sur les plaies.

Pour préparer un sirop, faire d'abord bouillir pendant dix minutes 100 g de sommités fleuries dans un litre d'eau. Infuser 12 heures. Filtrer, ajouter 1,5 kilo de sucre et réchauffer jusqu'à complète dissolution du sucre. Refroidir et embouteiller. Garder au frais. Administrer au besoin, à raison de 1 ou 2 c. à soupe.