Salvestrolen

Salvestrolen zijn fytoalexinen, verbindingen die planten maken om zich tegen schimmels en andere stressoren te beschermen. Het contact met schimmels prikkelt de plant om deze - meestal bitter smakende - fytoalexinen in grote hoeveelheden aan te maken. Door het gebruik van bestrijdingsmiddelen komen 'conventioneel' geteelde gewassen nauwelijks in contact met schimmels met als gevolg dat deze dertig keer minder salvestrolen bevatten dan biologisch geteelde gewassen. Sommige bestrijdingsmiddelen remmen bovendien het CYP1B1 enzym. Mensen die deze gifstoffen met de voeding binnenkrijgen, hebben minder profijt van salvestrolen; een goede reden om mensen met kanker aan te raden alleen biologische producten te eten. Bij het maken van vruchtensappen (bijvoorbeeld cranberrysap) worden de bittere salvestrolen verwijderd om de gewenste zoete smaak te krijgen zonder de noodzaak suiker of chemische zoetstoffen aan het product toe te voegen. Veel moderne variëteiten van groenten en fruit zijn geselecteerd om de milde smaak en bevatten minder salvestrolen omdat mensen nu eenmaal niet zo van bitter houden. Salvestrolen zijn bestand tegen hitte, maar verdwijnen met het kookwater.

  • Potter GA, Burke MD. Salvestrols - natural products with tumour selective activity. Journal of Orthomol. Medicine 2006;21(1):34-36.

  • Tan, HL, Butler PC, Burke MD et al. Salvestrols: A New Perspective in Nutritional Research. Journal of Orthomolecular Medicine, 2007; 22(1): 39-47.

  • www.naturesdefence.com.my

  • Schaefer BA, Tan HL Burke D et al. Nutrition and Cancer: Salvestrol Case Studies. J Orthomol Med. 2007;22(4):177-182. http://www.salvestrolen.nl/ResearchItem.asp?IDResearch=42 www.salvestrolen.nl

Dr. Brian Schaefer is directeur van Acquired Intelligence Inc, de Noord-Amerikaanse distributeur van salvestrolen. Professor Dan Burke is aandeelhouder van Salvestrol Natural Products, de ontwikkelaar van de salvestroltechnologie in het Verenigd Koninkrijk. Professor Gerry Potter is aandeelhouder van Salvestrol Natural Products, de ontwikkelaar van de salvestroltechnologie in het Verenigd Koninkrijk.

'Op pubmed, daar vind je geen enkel artikel over salvestrolen; de enigen die die term alsmaar rondstrooien in para-wetenschappelijke literatuur zijn de mensen die deze ''stoffen'' in een potje verkopen. Fyto-alexinen zijn een naar hun functie gedefinieerde groep secundaire plantenstoffen waarvan sommigen bitter smaken en anderen niet, en het zijn daarom zeker niet per definitie gezonde stoffen. Ik blijf erbij dat wetenschappelijk gezien de term salvestrolen volkomen leeg is zolang men weigert de betrokken stoffen te definiëren onder het mom van patent in aanvraag (ik heb een van de ''ontdekkers'' daarover zelf uitgebreid gesproken). Het verhaal erachter dat we micronutriënten missen door veredeling en andere landbouwtechnieken, klopt grotendeels wel'. Citaat Tedje Van Asseldonck

Beïnvloeden supplementen met salvestrolen de tumorgroei?

Voedingenkankerinfo - Wijn salvestrolen. Er zijn geen goede wetenschappelijke studies gedaan bij mensen waarin gekeken is naar het effect van salvestrolen op tumorgroei. Op dit moment is er dan ook onvoldoende bewijs om een supplement met salvestrolen te adviseren bij de behandeling van kanker. Uit onderzoek met dieren en in reageerbuisjes zijn er summiere aanwijzingen dat salvestrolen een effect hebben bij kanker, maar er bestaat nog veel onduidelijkheid. Er is nog veel onderzoek bij mensen nodig om duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp.

Salvosterolen zijn afweerstoffen van planten. Planten hebben net als dieren en mensen manieren om zich te verdedigen tegen gevaar. Voor een plant bestaat het gevaar uit aanvallen van bacteriën, schimmels, virussen en insecten. Wanneer een plant aangevallen wordt, maakt die afweerstoffen aan die salvestrolen worden genoemd. Deze komen in kleine hoeveelheden in onze voeding voor in groente, soja, knoflook, bonen, pinda’s, aardappelen, rode wijn en bessen. Salvestrolen hebben een bittere smaak. Er zijn supplementen te koop met een veelvoud van deze salvestrolen in geconcentreerde vorm. Daarbij wordt beweerd dat salvestrolen bij mensen de gezondheid zouden kunnen verbeteren, onder andere door te beschermen tegen kanker.

Er zijn veel verschillende stoffen die tot de salvestrolen behoren. Van de meeste weten we nog weinig. Het is niet altijd duidelijk welke salvestrolen een supplement bevat. Het meest onderzocht is resveratrol.

Resveratrol en kanker

Deze stof heeft bij proefdieren en in reageerbuisjes laten zien dat het afsterven van cellen erdoor wordt bevorderd. Dat zou interessant kunnen zijn bij de behandeling van tumorcellen.

Zowel onderzoek bij dieren als onderzoek in reageerbuisjes kunnen echter niet worden vertaald naar de mens, omdat stoffen in het menselijk lichaam zich anders gedragen en de reacties anders kunnen zijn dan bij proefdieren of in reageerbuisjes.

Goede studies met mensen ontbreken. Momenteel is er een aantal in uitvoering, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend. Op dit moment is er onvoldoende bewijs dat salvestrolen de tumorgroei bij mensen beïnvloedt. Dat maakt dat het slikken van supplementen met salvestrolen niet wordt aangeraden. Het is ook vaak onduidelijk welke salvestrolen er precies in supplementen zitten en hoeveel. Meer studies bij mensen zijn nodig om de effectiviteit en veiligheid vast te stellen.

Bronnen

  • Athar M, Back JH, Tang X, Kim KH, Kopelovich L, Bickers DR, Kim AL. Resveratrol: a review of preclinical studies for human cancer prevention. Toxicol Appl Pharmacol. 2007 Nov 1;224(3):274-83.

  • Carter LG, D’Orazio JA, Pearson KJ. Resveratrol and cancer: focus on in vivo evidence. Endocr Relat Cancer. 2014 May 6;21(3):R209-25

  • Vang O, Ahmad N, Baile CA, Baur JA, Brown K, Csiszar A, Das DK, Delmas D, Gottfried C, Lin HY, Ma QY, Mukhopadhyay P, Nalini N, Pezzuto JM, Richard T, Shukla Y, Surh YJ, Szekeres T, Szkudelski T, Walle T, Wu JM. What is new for an old molecule? Systematic review and recommendations on the use of resveratrol. PLoS One. 2011;6(6):e19881

Info van IOCOB

Fytoalexinen zijn plantaardige afweerstoffen die de plant beschermen tegen schimmels, virussen, bacteriën, UV-licht en insecten. De plant maakt ze in grotere hoeveelheden aan als de plant in contact komt met eenstressor. Echter, aangezien gangbaar geteelde groenten en fruit worden bespoten met fungiciden en andere bestrijdingsmiddelen, hebben deze meestal een laag gehalte aan fytoalexinen. Jammer, want wetenschappelijk onderzoek naar de fytoalexinen wijst erop dat ook de mens kan profiteren van deze stoffen.

Salvestrolen

Salvestrolen (salve is afgeleid van salvere dat redden betekent, strolis is afgeleid van resveratrol, de eerste salvestrol) behoren tot de fytoalexinen.[1][2] De afgelopen 10 jaar is de interesse in deze stoffen sterk gegroeid sinds de ontdekking dat deze moleculen een kanker- en ontstekingsremmende werking hebben. Salvestrolen kunnen het zogenaamde cytochroom P450-isoenzym (CYP1B1) remmen die alleen in kankercellen aanwezig is. Dit cytochroom P450-isoenzym CYP1B1 is ontdekt in de jaren negentig door de Britse farmacoloog D. Burke. Dit enzym zet aromatische moleculen om in kankerbevorderde stoffen. Dus door dit enzym te remmen, kunnen salverstrolen de verdere vorming van kankerbevorderde stoffen verminderen.[3][4] CYP1B1 kan uitsluitend kan worden aangetoond in (humane) kankercellen, terwijl het helemaal afwezig is in gezond weefsel. Dat zou kunnen betekenen dat salvestrolen specifiek ingezet zouden kunnen worden bij tumoren. Onderzoek bij kankerpatienten met deze stoffen is echter nog niet gedaan. Wel in dierstudies blijken salvestrolen een positief effect te hebben. Naast dit onderdrukkend effect van CYP1B1 door salvestrolen, hebben salvestrolen nog op meerdere plaatsen invloed, om het risico op het ontstaan van kanker te verminderen.[5]

Salvestrolen zijn voornamelijk te vinden in de schil van vruchten, in zaden, bladeren en de buitenzijde van wortels; delen van de plant die met bacterien en schimmels in aanraking komen. Afhankelijk of de plant in contact komt met micro-organismen, bevat het een kleine (basale) of grotere hoeveelheid salvestrolen. Significante hoeveelheden salvestrolen zijn te vinden in groenten (groene groenten, asperges, rucola,koolsoorten), fruit (rode vruchten, olijven, bessen, druiven, grapefruits) en kruiden (peterselie, tijm, basilicum, rozemarijn, salie). Resveratrol, waarschijnlijk het meest bekend als een bestanddeel van rode wijn (druiven), is de meest bestudeerde salvestrol.

Salvestrolen vormen een bonte groep van chemische stoffen. Ze zijn gedefinieerd op basis van hun antikanker-mechanisme – activatie tot celdoders in kankercellen door CYP1B1 enzym. Ook verschillen ze onderling in hun biologische activiteit, biologische beschikbaarheid,halfwaardetijd en wateroplosbaarheid. Inmiddels zijn er meer dan 25 verschillende salvestrolen geïdentificeerd en getest in humane tumorcellen.

Reservatrol de meest onderzochte salvestrol

De studies met resveratrol betreffen voornamelijk laboratoriumstudies(in vitro) en dierstudies. Het CYP1B1 eiwit is gevonden in verschillende typen humane kanker cellen (carcinoom, lymfoom, sarcoom,metastasen). Uit laboratoriumstudies is gebleken dat salvestrolen de ontspoorde cellen tot apoptose kunnen aanzetten en bescherming bieden (vanaf devroegste stadia van kankergroei tot het eindstadium) tegen kankercellen afkomstig van lever-, long-, nier-, huid-, ovarium-, prostaat-, borst-,darm-, lymfklier-, maag-, urineblaaskanker.[6] Het spectrum van farmacologische eigenschappen van salvestrolen, met name resveratrol, is in de loop van de laatste 10 jaar uitgebreid tot ontstekingsremmende, cholesterolverlagende, verouderingsvertragende en cardiovasculaire werking.

Dierstudies naar reservatrol

Vele laboratoriumstudies hebben geleid tot aantal dierstudies, die gericht waren op de evaluatie van de veiligheid en de mogelijke effectiviteit van deze moleculen bij kanker en als ondersteuning bij chemotherapie. Ondanks een lage biobeschikbaarheid na orale inname, leverde suppletie met resveratrol in studies met ratten en muizen significante resultaten op. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat resveratrol de progressie van meerdere leeftijdsgerelateerde ziektes kan voorkomen of vertragen, zoals kanker, diabetes, arthritis, cardiovasculaire-, neurodegeneratieve- en longziektes.[7][8] Kankerpreventie en therapiestudies in diermodellen laten zien dat resveratrol in staat is de vorming van kanker in een aantal organen te remmen, zoals huid, borst , prostaat, darm/maag, slokdarm, lever, longen.[9]

Een paar farmacokinetische studies met resveratrol in diermodellen zijn bekend [10] en onlangs is een epidemiologische studie afgerond over vrouwen die meer dan 50% vermindering van het risico op borstkanker liepen bij consumptie van die druiven met resveratrol. Fase I/II klinische trials (in uitvoering) met oraal toegediende resveratrol puur als stof of in resveratrol-rijk dieet (druiven, druivensap) zijn bedoeld om de chemopreventieve en chemotherapeutische effecten van resveratrol volledig te onderzoeken in patienten met darmkanker, nadat de tumor is verwijderd. Lange termijn epidemiologische studies, gecontroleerde klinische trials en formulering met betere orale biobeschikbaarheid zijn nodig om de waarde van resveratrol, voor de patient met kanker te bepalen.

Beoordeling

Aangezien nog geen studies bij mensen zijn gedaan om het effect van reservatrol of andere salverstrolen op kanker te bepalen, maar wel dierstudies zijn gedaan die een duidelijk biologisch effect laten zien op kanker, geeft IOCOB op dit moment voor salvestrolen en reservatrol een oranje licht.

Referenties

[1] Mezencev R, Mojzis J, Pilatova M, Kutschy P. | Antiproliferative and cancer chemopreventive activity of phytoalexins: focus on indole phytoalexins from crucifers. | Neoplasma. |2003;50(4):239-45.

[2] Pervaiz S. | Chemotherapeutic potential of the chemopreventive phytoalexin resveratrol. | Drug Resist Updat. | 2004 Dec;7(6):333-44. Epub 2004 Dec 19.

[3] Mikstacka R, Przybylska D, Rimando AM, Baer-Dubowska W. | Inhibition of human recombinant cytochromes P450 CYP1A1 and CYP1B1 by trans-resveratrol methyl ethers. | Mol Nutr Food Res. |2007 May;51(5):517-24.

[4] Leung HY, Yung LH, Shi G, Lu AL, Leung LK. | The red wine polyphenol resveratrol reduces polycyclic aromatic hydrocarbon-induced DNA damage in MCF-10A cells. | Br J Nutr. | 2009 Nov;102(10):1462-8. doi: 10.1017/S0007114509990481. Epub 2009 Oct 8.

[5] Lu F, Zahid M, Wang C, Saeed M, Cavalieri EL, Rogan EG. | Resveratrol prevents estrogen-DNA adduct formation and neoplastic transformation in MCF-10F cells. | Cancer Prev Res (Phila). | 2008 Jul;1(2):135-45. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-08-0037.

[6] Athar M, Back JH, Kopelovich L, Bickers DR, Kim AL. | Multiple molecular targets of resveratrol: Anti-carcinogenic mechanisms. | Arch Biochem Biophys. | 2009 Jun 15;486(2):95-102.

[7] Bishayee A. | Cancer prevention and treatment with resveratrol: from rodent studies to clinical trials. | Cancer Prev Res (Phila). | 2009 May;2(5):409-18. doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-08-0160. Epub 2009 Apr 28.

[8] Athar M, Back JH, Tang X, Kim KH, Kopelovich L, Bickers DR, Kim AL. | Resveratrol: a review of preclinical studies for human cancer prevention. | Toxicol Appl Pharmacol. | 2007 Nov 1;224(3):274-83. Epub 2007 Jan 3.

[9] Nunes T, Almeida L, Rocha JF, Falcão A, Fernandes-Lopes C, Loureiro AI, Wright L, Vaz-da-Silva M, Soares-da-Silva P. | Pharmacokinetics of trans-resveratrol following repeated administration in healthy elderly and young subjects. | J Clin Pharmacol. | 2009 Dec;49(12):1477-82. doi: 10.1177/0091270009339191. Epub 2009 Oct 1.

[10] Benzeno S, Lu F, Guo M, Barbash O, Zhang F, Herman JG, Klein PS, Rustgi A, Diehl JA. |Identification of mutations that disrupt phosphorylation-dependent nuclear export of cyclin D1. |Oncogene. | 2006 Oct 12;25(47):6291-303. Epub 2006 May 29.