Tijdschriften / Ned. Tijdschrift Fytotherapie

Het blad van de Nederlandse vereniging voor Fytotherapie

NVF leden zijn: Universitair of HBO opgeleid en Hebben een professionele relatie tot de fytotherapie.

V

an de ruim 330 leden (2010) is ongeveer een kwart (officine) apotheker, een kwart arts, herbalist, fytotherapeut of diëtist; de overige leden zijn farmacognosten, biologen en academici uit diverse sectoren. De leden kiezen het NVF-bestuur. Toetreding loopt via een toetredingscommissie. De contributie bedraagt € 73,04 per jaar (2010)(inclusief 19% BTW, contributie FMWV, abonnement Mediator en abonnement Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie). Aan studenten en senioren kan desgevraagd 50% reductie op de geldende contributiebedragen worden verleend. lid worden.....Inhoud jaargang 23, nummer 2, april 2010.

  • Ten geleide, een gast-redactioneel commentaar –reguliere geneeskunde en fytotherapie. P.F.J. Schulte

  • Mucuna pruriens bij de ziekte van Parkinson; een patiëntenperspectief. “Is Mucunapruriens effectiever dan synthetische levodopa?” S.R. Poort, C.J. van Kan, M. Hölzenspies, M. van de Vijver

  • Antioxidant-activiteit van Mucuna pruriens. S.B.A. Halkes, A. Niedziela, E. van den Worm, H.C. Quarles van Ufford, C.J. Beukelman, A.J.J. van den Berg

  • Kunnen fytotherapeutica een rol spelen bij de behandeling van angststoornissen? S. Halkes-Pos

  • Eerste sint-janskruidextract geregistreerd voor de behandeling van depressie. P.F.J. Schulte

Inhoud jaargang 23 (2010), nummer 1.

  • Ten geleide Johan van Meer

  • Onderzoek naar mechanismen van synergie in fytotherapeutica; een multifactoriële benadering J.H. van Meer

  • De rol van vrije radicalen en antioxidanten in de handhaving van het redox-evenwicht en de cellulaire communicatie E. van den Worm

  • Provided by nature, approved by science - Natural Products Research als onderdeel van de FIGON geneesmiddelendagen A.G.M. van Asseldonk

  • Van vis naar endocannabinoïden – hoe “visvetzuren” worden omgezet naar biologisch actieve moleculen.M.G.J. Balvers en R.F. Witkamp

  • Onderzoek naar de immunomodulerende en bloedsuikerverlagende eigenschappen van Moringa oleifera bladextracten. E. Keuben

  • Activiteitsgeleide isolatie van een complementremmende stof uit Prunella vulgaris. Y. Liu

  • Het kwantificeren van de effecten van kruidenpreparaten die de darmgezondheid verbeteren. W. E. den Hertog

  • Van bewezen effectiviteit naar bewijs van werkzaamheid voor complexe geneesmiddelen. A.-M. Beer

  • Fytotherapie in Honduras. M. Donaire

Abonneren/Bestellen