Epilepsie

Epilepsie en Cannabis

Epilepsie en Cannabis: het klinkt misschien bizar. Maar Cannabis wordt in enkele studies genoemd als een mogelijke additionele behandeling van epilepsie. Het eigen Cannabissysteem in de hersenen speelt duidelijk een rol bij sommige vormen van epilepsie.

Er wordt gesproken over een subtiele balans in de hersenen tussen activiteit en remming in het zogenaamde endocannabinoid systeem. Cannabis wordt door meerdere experts dan ook genoemd als een mogelijk zinvol middel bij de behandeling van epilepsie. En wat boeiend is, het lichaam blijkt zelf bij epilepsie meer endogene (inwendige) Cannabis aan te maken als een natuurlijke reactie om het epileptische proces te remmen:

When excessive neuronal activity occurs, endocannabinoids are generated on demand and activate cannabinoid type 1 (CB1) receptors.

Numerous diseases, such as anorexia, emesis, pain, inflammation, multiple sclerosis, neurodegenerative disorders (Parkinson's disease, Huntington's disease, Tourette's syndrome, Alzheimer's disease), epilepsy, glaucoma, osteoporosis, schizophrenia, cardiovascular disorders, cancer, obesity, and metabolic syndrome-related disorders, to name just a few, are being treated or have the potential to be treated by cannabinoid agonists/antagonists/cannabinoid-related compounds.

Vanuit de neurobiologische hoek wordt het eigen Cannabissysteem dat we in de hersenen hebben, gezien als een systeem dat een duidelijke remmende werking kan uitoefenen op een overmaat van activiteit in bepaalde hersendelen, zoals dat het geval is bij epilepsie.

...endocannabinoid signaling is a key regulator of synaptic communication throughout the central nervous system. Its underlying molecular architecture is highly conserved in synapses from the spinal cord to the neocortex, and as a negative feed-back signal, it provides protection against excess presynaptic activity. (6)

En uiteindelijk het belangrijkste: er zijn een heel aantal epilepsie patienten, die positieve resultaten melden bij het gebruiken van Cannabis. Ook kinderen met epilepsie reageren positief op het actieve bestanddeel THC. (8)

Let op: nooit zelf experimenteren met Cannabis zonder je neuroloog te raadplegen en in te lichten. En er zijn ook minder rooskleurige berichten, Cannabis kan ook epileptische insulten oproepen, het is een zeer subtiel evenwicht!

Referenties

[1]: Bernard C, Milh M, Morozov YM, Ben-Ari Y, Freund TF, Gozlan H. | Altering cannabinoid signaling during development disrupts neuronal activity. | Proc Natl Acad Sci U S A. | 2005 Jun 28;102(26):9388-93. Epub 2005 Jun 17.

[2]: Ben Amar M. | Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential. | J Ethnopharmacol. | 2006 Apr 21;105(1-2):1-25. Epub 2006 Mar 15.

[3]: Sirven JI. | Alternative therapies for seizures: promises and dangers. | Semin Neurol. | 2007 Sep;27(4):325-30.

[4]: Lutz B. | On-demand activation of the endocannabinoid system in the control of neuronal excitability and epileptiform seizures. | Biochem Pharmacol. | 2004 Nov 1;68(9):1691-8.

[5]: Kogan NM, Mechoulam R. | Cannabinoids in health and disease. | Dialogues Clin Neurosci. | 2007;9(4):413-30.

[6]: Katona I, Freund TF. | Endocannabinoid signaling as a synaptic circuit breaker in neurological disease. | Nat Med. | 2008 Sep;14(9):923-30. Epub 2008 Sep 5.

[7]: Gross DW, Hamm J, Ashworth NL, Quigley D. | Marijuana use and epilepsy: prevalence in patients of a tertiary care epilepsy center. | Neurology. | 2004 Jun 8;62(11):2095-7.

[8]: Lorenz R. | On the application of cannabis in paediatrics and epileptology. | Neuro Endocrinol Lett. | 2004 Feb-Apr;25(1-2):40-4.

[9]: Tilelli JA, Spack LD. | Marijuana intoxication presenting as seizure--comment. | Pediatr Emerg Care. | 2006 Feb;22(2):141.