Registre de marina

Informació sobre vaixells de vela matriculats a Barcelona, agrupat per tipus de vaixell.

Transcripció del Registro de Matrícula de la Provincia Marítima de Barcelona. Es reprodueix el text exacte,amb els noms propis,topònims i ortografia de l'època. Només es corregeixen errors de teclat evidents.

El Registro de Marina va ser creat a totes les comandàncies militars de marina per mandat de les Ordenanzas generales de la Armada y Ordenanzas de Matrículas de 1802