Willibrord

Een geloofsverkondiger van overzee

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Jaap ter Haar, De opmars van het christendom, in: Geschiedenis van de Lage Landen, deel 1, p. 175-193, Bussum 1972.

  • Entoen.nu De site van de Canon van Nederland: geeft informatie over de figuur Willibrord voor de doelgroepen iedereen, leerlingen en docenten. Er zijn tal van verwijzingen naar websites van bijv. musea.

  • Heiligen-3es. Website gemaakt door pater Dries van den Akker sj die gegevens over meer dan 5000 heiligen, waaronder Willibrord, heeft bijeengebracht.

  • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW). Onder Willibrord 658-739 staat een aantal feitelijke gegevens over zijn levensloop.

  • Bureau voor Publiciteit. Een site samengesteld door A.C. Maas die een aantal kritische kanttekeningen plaats bij geschiedschrijving over personen en gebeurtenissen in het eerste millennium.

Opdrachten

  • Er zijn in ons land verschillende plaatsen waar nog sprake is van een herinnering aan Willibrord. Zo kent men in Heiloo de St.-Willibrordput. Waarom is deze put naar Willibrord genoemd? Zoek via een zoekmachine naar andere plaatsen waar je herinneringen aan Willibrord kunt vinden. Maak van je bevindingen een verslag.

  • Op de site Heiligenlevens 3es worden maar liefst twaalf legendes die rond Willibrord zijn ontstaan beschreven. Onderzoek bij een vijftal legendes waarom zij de mensen zo aanspreken of aangesproken hebben.

  • Het verleden van Nederland. Aflevering 6: Hoe God verscheen in de Lage Landen (documentaire uit 2009). Maak na het kijken van deze aflevering een verslag over de omstandigheden waarin Willibrord en (later) Bonifatius het christelijk geloof verkondigden.

Een mozaïek vervaardigd door Daan Wildschut voor een wand van het voormalige Sint-Willibrordusziekenhuis in Tegelen (1962-63).

Op het Janskerkhof in Utrecht staat dit ruiterstandbeeld van Willibrord, ontworpen door Albert Termote.

Tips voor verdieping en verwerking