Balthasar Bekker

Een dominee die durfde denken

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

Bij het beeld van Balthasar Bekker in zijn geboorteplaats Metslawier staat Annemarie Nooijen. Zij promoveerde in 2009 op een Duitstalig proefschrift over de doorwerking van het gedachtegoed van Bekker in het Duitsland van de achttiende eeuw. De volledige titel: ”Unserm grossen Bekker ein Denkmal? Balthasar Bekkers Betoverde Weereld in den deutschen Landen zwischen Orthodoxie und Aufklärung”

Reformatorisch Dagblad

De heksenwaag in Oudewater. Bezoekers gaan daar op de weegschaal staan en ontvangen een certificaat. Al in de 16e eeuw kon je je er laten wegen.  Keizer Karel V gaf Oudewater als enige plaats in Europa het privilege voor een eerlijk weegproces. Niemand werd er ooit tot heks veroordeeld.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking