Abraham Kuyper

De organisator van de kleine luyden

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In het boek Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen, van Jan en Annie Romein, staat een uitvoerig artikel over het belang van Abraham Kuyper voor de Nederlandse politieke-maatschappelijke verhoudingen.

  • Wikipedia, de vrije encyclopedie, biedt ook allerlei wetenswaardigs over Kuyper.

  • Op www.parlement.com vind je naast een biografie ook veel wetenswaardigheden, alsmede een lijst van Kuypers publicaties. Ook voor verdere bronnen kun je daar terecht.

Opdrachten

  • Abraham Kuyper wordt ook wel “Abraham de geweldige” genoemd. Zo’n groot man heeft natuurlijk naast bewonderaars ook tegenstanders. Er zijn van hem dan ook veel cartoons (spotprenten) gemaakt. Bij 'Achtergronden' zie je daar een voorbeeld van. Probeer door middel van een aantal cartoons een beeld te geven van de politieke loopbaan van Kuyper.

  • De verandering/uitbreiding van het kiesrecht maakte eind 19de eeuw een coalitieregering van katholieken en gereformeerden mogelijk. Ga na hoe het kiesrecht zich heeft ontwikkeld sinds 1815 (Koninkrijk der Nederlanden) tot het algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht (1917).

  • Zoek uit waarom precies het in 1834 tot een Afscheiding en in 1886 tot de Doleantie kwam in de Nederlandse Hervormde Kerk. Maak van de oorzaken en redenen een beknopt overzicht op een blad A4.

In zijn geboorteplaats Maassluis is in 2008 een standbeeld van Kuyper door minister-president Balkenende onthuld.

In mei/juni 2015 werd de tv-serie Om de Oude Wereldzee uitgezonden. De acht afleveringen laten een reconstructie van een reis zien. Kuyper trad in 1905 af als minister-president en maakte kort daarna een reis langs verschillende gebieden en plaatsen rond de Middellandse Zee. De afleveringen zijn terug te zien op NPO Start.

Abraham Kuyper

1837-1920

Stichter Vrije Universiteit 1880

Eerste Rector Magnificus

Luchtfoto van gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze door Kuyper gestichte hogere onderwijsinstelling op religieuze basis bevond zich aanvankelijk op verschillende plekken in de hoofdstad. Vanaf de jaren '70 bevindt de universiteit zich in dit moderne complex in de wijk Buitenveldert.

Tips voor verdieping en verwerking