Nel Benschop

Een pastoraal dichteres met een enorm bereik

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Nel Benschop is nr. 957 in 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, ed. Els Kloek (Nijmegen, 2013). In dit mooi uitgegeven, omvangrijke boek (1555 pagina’s) komen ruim duizend vrouwen ter sprake, verdeeld over zeventien eeuwen. Het betreft vrouwen die ooit beroemd of berucht waren, maar nu vaak vergeten zijn. Via de website www.vrouwenlexicon.nl zijn overigens meer vrouwen en meer details over gepubliceerde vrouwen te vinden.
  • Op de website van het Biografisch Woordenboek van Gelderland kun je ook gegevens over Nel Benschop achterhalen.


Opdrachten

  • In 2006 was er een plan om de ongepubliceerde liefdesgedichten van Nel Benschop op CD uit te geven. Haar pleegzoon, Dick Smits, wist dit via een rechtszaak te voorkomen. In 2011 verscheen wel een bloemlezing van deze gedichten onder de titel Echte liefde kan niet sterven. Probeer een exemplaar van deze uitgave in handen te krijgen en lees (een aantal van) deze gedichten.

Lees vervolgens een aantal gedichten uit Gouddraad uit vlas.

Zie je overeenkomsten tussen de gedichten in beide bundels?

Vind je het terecht dat na iemands overlijden persoonlijke gedichten als deze alsnog worden gepubliceerd?

Bevatten de gedichten een boodschap waar je zelf iets aan hebt?

  • Het werk van Nel Benschop wordt zeer verschillend beoordeeld. Kennelijk raakt ze bij velen een gevoelige snaar met haar gedichten, gezien de vele citaten uit en de enorme oplagen van haar dichtbundels. Haar eenvoudige, traditionele poëzie spreekt velen aan, maar is kennelijk voor veel (literaire) critici te simpel.

Verzamel een tiental gedichten van Nel Benschop. Kijk eens goed naar de vorm. Wat valt je op? Kijk vervolgens naar de inhoud. Wat wil het gedicht zeggen ?

Passen vorm en inhoud volgens jou bij elkaar?

Zou je (enkele van) deze gedichten in je leesdossier willen opnemen? Waarom wel of niet?

In memoriam voor een vriend

Jesaja 40:31

Rust nu maar uit – je hebt je strijd gestreden;

je hebt het als een moedig man gedaan.

Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?

En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?

Rust nu maar uit – je taak is af gekomen;

vandaag heeft God de kroon op ’t werk gezet

dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen.

De zin was af. God heeft een punt gezet.

Maar ’t valt ons moeilijk om de zin te vatten

van ’t zwijgen van je laatste harteklop.

Misschien alleen maar dit: De afgematten

en moeden varen als met arendsvleuglen op…

Nel Benschops eerste publicatie was Gouddraad uit vlas. In 2001 verscheen de 64e druk, dit keer in een luxe gebonden uitgave (met CD).

Zes jaar na haar overlijden verscheen in 2011 een bundel met een aantal tot nu toe ongepubliceerde liefdesgedichten door Nel Benschop.

Tips voor verdieping en verwerking