Anna Maria van Schurman

Een begaafd en kunstzinnig gelovige

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Pieta van Beek, De eerste studente: Anna Maria van Schurman (1636).Utrecht, 2004. In drie delen wordt hier het leven en werk van Anna Maria beschreven in de periode voor de stichting van de Universiteit, haar relatie met de Universiteit tot 1669 en de periode na haar vertrek uit Utrecht.

  • Verleden van Nederland, ed. Geert Mak e.a. Amsterdam/Antwerpen, 2008. Hierin is een prima overzicht te vinden van de geschiedenis van de republiek in de zeventiende eeuw (Hoofdstuk 4).

Opdrachten

  • In Franeker is een christelijke scholengemeenschap, die naar Anna Maria van Schurman is vernoemd. Bezoek de website van deze school en probeer via deze site te achterhalen waarom deze school zo heet. Hoe heet je eigen school ? Waarom heeft die haar naam gekregen?

  • Jacob Cats schreef in het voorwoord bij zijn Trou-ringh (‘sWeerelts begin, midden eynde, besloten in de Trou-ringh, met den proefsteen van den selven, 1637) een uitvoerige lofrede op Anna Maria van Schurman. Zoek een editie van de Trou-ringh op en ga daarin na of er een bepaalde reden is geweest dat Cats juist haar zo prees in dit werk van hem.

  • Vrouwen en mannen hebben tegenwoordig gelijke mogelijkheden om te studeren. Dat is niet altijd zo geweest. Vergelijk leven en werk van Anna Maria van Schurman met dat van een andere beroemde vrouwelijke studente, Aletta Jacobs, en houd een spreekbeurt over je resultaten. Let op zowel overeenkomsten als verschillen tussen hen beiden.

  • Het is interessant na te gaan waarom de welgestelde kooplieden en regenten pleitten voor soepele omgang met kerkelijke regels, terwijl de gewone mensen de predikanten steunden in hun pleidooi voor handhaving van de streng-calvinistische geloofsleer. Kun je een vergelijking trekken met de tegenwoordige situatie in kerkelijk Nederland?

  • Een bekend Nederlands volksliedje is: “Daar kwam een boer uit Zwitserland” , met in het refrein de op het eerste gezicht onbegrijpelijke woorden “Labadie, labada, labadonia…” te maken zou hebben met Jean de Labadie, en dus wellicht oorspronkelijk een oud spotliedje zou zijn. Doe daarnaar onderzoek via internet en kies een voor jou geloofwaardige uitleg van dit liedje. Ga daarbij uit van de complete tekst.

Voorzijde van het boek over Anna Maria van Schurman door Pieta van Beek, verschenen in 2004.

Spoor terug: Anna Maria van Schurman (1607-1678)

OVT 04 november 2007 uur 2 (31 min)

In het programma OVT op 4 november 2007 werd aandacht aan Anna Maria van Schurman besteed. De aanleiding: het was vierhonderd jaar geleden dat zij op 5 november 1607 werd geboren. Er worden verschillende plaatsen bezocht. Zo geeft In de stad Utrecht historica Pieta van Beek een rondleiding langs de plekken die een rol in Anna Maria's leven hebben gespeeld.

Deze aflevering over het Verleden van Utrecht door RTV Utrecht gaat over Anna Maria van Schurman en de stichting van de Universiteit van Utrecht.

In Franeker is de Christelijke Scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs naar Anna Maria van Schurman genoemd.

djdrawings.nl

Tips voor verdieping en verwerking