Ignatius van Loyola

Van vechtlustige ridder tot strijder 'ter meerdere eer en glorie van God'

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In Robrecht Doudens, Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk. Averbode-Kampen 1987 is in het derde hoofdstuk onder 9. De katholieke hervorming en onder 10. Ignatius en de Sociëteit van Jezus algemene en specifieke informatie over dit onderwerp te vinden.

  • Een uitvoerige levensbeschrijving van Ignatius is te vinden op Heiligen net.

  • Op de website van de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen is ook veel informatie over de stichter van de orde te vinden.

  • Een uitvoerig boek over Ignatius en de verdere ontwikkeling van de orde van de Jezuïeten is van de hand van Jonathan Wright: De Jezuïeten. Missie, mythen en methoden. Amsterdam 2004.

  • Het Stanislascollege in Delft is een scholengemeenschap, waarin de Ignatiaanse pedagogiek wordt gehanteerd als basis van pedagogisch en didactisch handelen. In de brochure Ignatiaanse Pedagogiek op het Stanislascollege, die is te downloaden, wordt dit uitvoerig uit de doeken gedaan. Achterin de brochure bevindt zich een uitvoerige lijst met literatuur. Zie ook de YouTube-film onderaan deze bladzijde.

Opdrachten

  • Het gebruik van de term ‘Jezuïeten’ roept zowel positieve als negatieve associaties op. Probeer na te gaan waardoor dit zo ontstaan is.

  • Er bestaan in Nederland verschillende scholengemeenschappen die ooit door de Jezuïeten zijn opgericht. Onderzoek welke scholengemeenschappen dit zijn. Ga ook na in hoeverre deze scholen in de hedendaagse praktijk nog van deze achtergrond laten merken.

  • De scholen van de Jezuïeten hebben een belangrijke invloed gehad op de vorming van een katholieke politieke elite. Maar ook buiten de confessionele partijen zijn er politici die ooit van onderwijs door de Jezuïeten hebben genoten. Onderzoek op welke bekende Nederlandse politici uit de 20e eeuw dit betrekking heeft. Zoek naar minstens drie namen en geef in een korte schets hoe de opleiding door de Jezuïeten een rol in hun leven heeft gespeeld.

  • De Jezuïeten bleken voor de bouw van hun kerken en gebouwen een voorliefde voor de barokstijl te hebben. Zoek naar een aantal voorbeelden in verschillende landen en maak daarover een presentatie voor het vak CKV.

In de Laurierstraat in Amsterdam bevindt zich bovenstaande gevelsteen in het geboortehuis van Jan Philip Roothaan, die de 'tweede stichter van de orde' wordt genoemd. Hij heeft veel gedaan aan het weer opbouwen van de orde na een periode, waarin die in verschillende landen was verboden.

Een van de meest bekende Jezuïeten in Nederland in de twintigste eeuw is pater Jan van Kilsdonk (1917-2008) geweest. Vele jaren verzorgde hij op geheel eigen wijze het studentenpastoraat in Amsterdam.

Wikimedia Commons

Ignatiaanse pedagogiek door Ilse Dekker en Bert ten Berge sj

Tips voor verdieping en verwerking