Herman Schaepman

De strijdlustige katholieke emancipator van de negentiende eeuw

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In het Biografisch Woordenboek van Nederland – deel 3 (s-Gravenhage, 1989) staat een compacte biografische schets van Herman Schaepman van de hand van één van de meest deskundige schrijvers over katholiek Nederland in de negentiende eeuw, prof. Dr. J.A. Bornewasser. Deze schets is ook online te vinden.

  • Het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland heeft over Schaepman ook een bondig, maar degelijk artikel opgenomen.

  • De meest uitputtende monografie over Schaepman is van de hand van Jos. van Wely O.P.: Schaepman, levensverhaal (Bussum, 1952).

  • Een gemakkelijker toegankelijke biografie is geschreven door W. van de Pas: Herman Schaepman, De pionier van onze sociale emancipatie (Utrecht, z.j.).

  • Het opstel ‘Herman Schaepman, ’s pausen Zwitser’ van Jan en Annie Romein is opgenomen in Erflaters van onze beschaving, Nederlandse gestalten uit zes eeuwen (Amsterdam, 1976).

  • Maarten van den Bos geeft in zijn boek Verlangen naar vernieuwing, Nederlands katholicisme 1953-2003 (Amsterdam, 2012) in het eerste hoofdstuk onder de titel Evenals hun voorouders een kernachtige analyse van de negentiende-eeuwse ontwikkelingen in katholiek Nederland.

  • Ton Crijnen en Ina Herbers hebben mede op basis van nieuw beschikbare bronnen in de Vaticaanse archieven een vuistdikke biografie over Schaepman geschreven: Een groot emancipator, Mgr. dr. Herman Schaepman, politicus en dichter, Nijmegen, 2022. In dit boek wordt de belangrijkste katholieke voorman van de negentiende eeuw beschreven tegen de achtergrond van een halve eeuw Nederlandse staatkundige en maatschappelijke ontwikkeling, met uiteraard bijzondere aandacht voor de katholieke cultuur van die tijd.

Opdrachten

  • Schrijf een biografisch essay over Herman Schaepman waarin je duidelijk laat uitkomen dat hij als katholieke Twentenaar een moeizame strijd voerde voor de emancipatie van de katholieken in Nederland.

  • Herman Schaepman en Abraham Kuyper rekenen we tot de grote confessionele leiders van Nederland in de negentiende eeuw. Maak tussen hen een historische vergelijking, waarbij je o.a. de cartoons die over hen getekend zijn betrekt. Geef je bevindingen vorm in een Powerpoint-presentatie.

  • Herman Schaepman en Alfons Ariëns hebben zich veel ingespannen voor de organisatie van de katholieke arbeiders in Twente. Door hun inspiratie en leiding zijn de textielarbeiders in verzet gekomen tegen hun droevige arbeidsomstandigheden. Beschrijf in een opstel de betekenis van beide priesters bij de Twentse textielstakingen in de negentiende eeuw.

Boek W. van der Pas over Schaepman

Omslag van het boek over Schaepman door W. van der Pas.

In zijn geboorteplaats Tubbergem is dit grote monument van Herman Schaepman geplaatst.

Tips voor verdieping en verwerking