Bonifatius

Brenger en hervormer van het christendom

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Ben Speet, 5 juni 754 Bonifatius te Dokkum vermoord, in: De 25 dagen van Nederland. Beslissende momenten uit de vaderlandse geschiedenis, deel 2, Waanders Uitgevers Zwolle 2005 (losbladige serie). Hierin staat eerst de moord op Bonifatius beschreven, vervolgens een achtergrondverhaal over de kerstening van de Lage Landen (400-925)

  • Marco Mostert, Dokkum 754, Bonifatius vermoord, in: Wim Blockmans en Herman Pleij, Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm, deel 1, Amsterdam 2007. Een bruikbaar beknopt historisch overzicht met verwijzingen naar primaire bronnen.

  • Koninklijke Bibliotheek. Op deze site bevindt zich onder ‘Exposities en collecties’ een Dossier Bonifatius (672-754): hierin een uitgebreid overzicht van beschikbare literatuur, die via de KB kan worden aangevraagd.

  • Katholiek Nederland. Op deze site vinden wij niet alleen een levensbeschrijving, maar staan ook verwijzingen naar online video-uitzendingen uit 2004 naar aanleiding van de 1250e sterfdag van Bonifatius en zijn gezellen.

  • H. Bonifatiusparochie, Dokkum en Bonifatiuskapel. Deze site geeft informatie over de huidige herdenkingsplaatsen van Bonifatius in Dokkum.

  • Hans Mol, De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie? Uit: Fryslân 10;4 (2004), pp. 16-20. In dit artikel wordt niet gesproken over ‘moord‘, maar ‘doodslag’ op Bonifatius: het falen van zijn bekeringsstrategie heeft ermee te maken.

  • Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der letteren. Deze site bevat allerlei tips voor het maken van werkstukken door scholieren.

Opdrachten

  • Verleden van Nederland. Aflevering: Hoe God verscheen in de Lage Landen, is een documentaire op de site van NPO Start. Bekijk de eerste 15 minuten van deze aflevering en maak een verslag over de omstandigheden waaronder geloofsverkondigers als Bonifatius in de Lage Landen moesten missioneren.

  • Nederland in 12 moorden. Aflevering 7: De moord op Bonifatius, is een documentaire op de site van Teleac. Welke visie op de moord op Bonifatius hebben de programma-makers? Bekijk de aflevering en maak er een verslag over.

  • Het tijdperk waarin Bonifatius leefde wordt gerekend tot de Vroege Middeleeuwen. Probeer aan de hand van enkele kritische bronnen na te gaan welke problemen historisch onderzoek over personen in deze tijd oplevert. Zie bijv. Bureau voor Publiciteit en de site van Albert Delanaye. Vind je dat zij met hun meningen afbreuk doen aan de historische betekenis van Bonifatius? Wat is je eigen oordeel?

Omslag van het boek door Marco Mostert (2007)

In de Dom van Fulda bevindt zich dit grafmonument van Bonifatius.

Van Rossem Vertelt: De Heilige Bonifatius in Utrecht

Dit jaar (2016) is het 1300 jaar geleden dat de Engelse monnik Bonifatius voor het eerst voet zet op het Europese vasteland, en nog wel in onze regio. Doel: zoveel mogelijk bewoners bekeren tot het christendom.

Velen zullen de naam Bonifatius associëren met het jaar 754, de moord op Bonifatius bij Dokkum. Maar wanneer de heilige sterft in Friesland is hij al op leeftijd en heeft hij er al een lange carrière opzitten, waaronder in Utrecht. Samen met collega Willibrord treedt hij in de 8de eeuw vanuit Utrecht de heidense bevolking tegemoet.

Maarten van Rossem volgt de voetsporen van Bonifatius in onze provincie en praat in Wijk bij Duurstede met dominee Piet de Jong. De dominee verhaalt over de schijnbaar onvermoeibare Bonifatius en wat hij betekend heeft voor Utrecht.

Toelichting door TV Utrecht - donderdag 15 september 2016

'Een boek als schild' is een van de sculpturen van de Bonifatiusroute, een toeristische wandelroute door de binnenstad van Dokkum (Friesland). De route gaat langs 10 kunstobjecten die elk staan voor een verhaal rondom Bonifatius.

Meer informatie.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking