Henri Poels

De theoloog die actievoerder werd

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Compacte en gedegen informatie over Henri Poels is te vinden via de websites van het Biografisch Woordenboek van Nederland en het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Daar treft u ook uitgebreide literatuurverwijzingen aan.

  • In 2022 is een interessant boek over Poels verschenen in de historische reeks Parkstad Limburg. De titel van de bundel is 'Dr. Henri Poels, 1868-1948, leven en werk van een sociaal bewogen priester en pionier'. Harry van Dijck schrijft een bijdrage onder de titel: H.J. Poels als activist: de Noodkistrede. De integrale tekst van de Noodkistrede is ook in het boek opgenomen.

  • Bij SLO, specialisten in leerplanontwikkeling, is een lesbrief verschenen onder de titel ‘Om de ziel van de arbeider, sociale strijd van Nederlandse katholieken 1890-1970’. Deze lesbrief geeft bronnenmateriaal en opdrachten over de geschiedenis van de katholieke sociale actie. In dit didactisch goed bruikbare materiaal komt de priester Alphons Ariëns naar voren, die in Twente dezelfde rol gespeeld heeft als Poels in Limburg. Een vergelijking tussen deze twee sociale voorvechters is heel boeiend. De lesbrief is uitgegeven in de bundel:’Geschiedenis en identiteit in het Katholiek Voortgezet Onderwijs’ en is bedoeld voor de tweede fase havo en vwo.

De tekst van het leerlingenmateriaal is via deze link te downloaden.

Opdrachten

  • Maak een spreekbeurt over Henri Poels. Gebruik daarbij informatie over zijn persoon in een encyclopedie en op Wikipedia. Maak in de spreekbeurt duidelijk wie Poels was en waarom hij belangrijk was. Laat horen hoe hij sprak door een stukje uit zijn redevoering zelf voor te dragen.

  • Maak een werkstuk over Henri Poels. Gebruik daarbij biografische gegevens en zijn Noodkistrede. In je werkstuk moet goed duidelijk worden hoe slecht de woon- en werkomstandigheden van de arbeiders rond 1900 was en hoe de katholieke kerk daar iets aan probeerde te verbeteren.

  • Maak een thema voor het vak geschiedenis of een profielwerkstuk over het onderwerp: De katholieke kerk en het lot van de arbeiders. Bij dit onderwerp laat je zien hoe de katholieke kerk in de 19e en 20e eeuw de katholieke arbeiders steeds beter ging ondersteunen. Maak duidelijk dat Henri Poels hierbij een sleutelrol gespeeld heeft.

Bronzen beeld van Dr. H.A. Poels te Heerlen, vervaardigd door Wim van Hoorn (1954).

Wikimedia Commons

Standbeeld van Henri Poels in Venray.

Wikimedia Commons

Verschillende plaatsen - ook ten noorden van de grote rivieren - kennen straten of lanen die naar Henri Poels zijn genoemd.

Tips voor verdieping en verwerking