P.J.M. (Piet) Aalberse

Een katholiek politicus die het fundament van de Nederlandse verzorgingsstaat verstevigde

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

Omslag van het boek Aalberse. Dagboeken 1900-1947 door De Valk en Kappelhof (verschenen in 2006)

Professor Aalberse. De sociale leider Omslag van de Katholieke Illustratie (24 oktober 1946).

Tips voor verdieping en verwerking