Hendrik de Cock

Grondlegger van de gereformeerde kerken in Nederland

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk, is een handig hulpmiddel om snel wegwijs te worden in de ontwikkeling van de kerk in de loop der eeuwen. In hoofdstuk VI bespreekt hij Hendrik de Cock en de Afscheiding.

  • Harm Veldman schreef onder de titel Hendrik de Cock (1801-1842) op de breuklijnen in theologie en kerk in Nederland een recente biografie van Hendrik de Cock (2009).

  • Via de website www.protestant.nl vind je zowel informatie over Hendrik de Cock en de Afscheiding van 1834 als verwijzingen naar diverse andere bronnen.

Opdrachten

  • De Afscheiding was uiteindelijk een gevolg van een groot verschil in visie tussen de maatschappelijke bovenlaag (geleerden, politici) en de gewone mensen. Ga na voor welke veranderingen in de kerk en/of de maatschappij dat in onze tijd ook geldt. Presenteer de resultaten in overleg met je docent.

  • Ga na wat een optimistisch mensbeeld te maken heeft met de ideeën van de Verlichting. Hoe werkt de Verlichting nog steeds door in onze eigen opvattingen, bijvoorbeeld over wetenschap en godsdienst? Presenteer je bevindingen in de klas in overleg met je docent.

  • In het geval van de Afscheiding heeft het keiharde optreden van de autoriteiten (militair ingrijpen, inkwartiering, gevangenisstraf) averechts gewerkt. Ga eerst eens na wat er allemaal precies is gebeurd met de volgelingen van Hendrik de Cock. Kijk vervolgens waarom de overheid met deze maatregelen haar doel niet bereikte. Zoek ten slotte naar vergelijkbare situaties in onze tijd en zet daarbij dezelfde twee stappen.

Omslag van de biografie over Hendrik de Cock door Harm Veldman

Tips voor verdieping en verwerking