Maarten Luther

Een pleitbezorger van een persoonlijke relatie met God

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De website www.luther.de/nl.met op de eerste pagina 'Een vaste burcht is onze God' geeft (in het Nederlands!) veel informatie over Luther. Een prima start voor verdere studie.
  • Dr. Sabine Hiebsch en Drs. Martin van Wijngaarden (red.), Martin Luther, zijn leven, zijn werk (Uitgeverij Kok-ten Have, Kampen 2007) is een uitstekend geschreven boek met veel illustraties.

Opdrachten

  • Misschien is er in jouw stad of dorp een Lutherse kerk. - Ga na wanneer daar een kerkdienst wordt gehouden en ga er heen. - Probeer zo goed mogelijk na te gaan wat daar wordt gezegd en gezongen. - Maak een verslag van de dienst en presenteer dat in de klas.
  • De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is onlangs ontstaan uit een fusie tussen de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse kerken. Dat was een lange weg, met veel problemen. - Probeer eens na te gaan waardoor de fusie uiteindelijk toch is gelukt en waarom vrij kort daarna een aantal orthodoxe kerken zich van de fusiekerk hebben afgescheiden.
  • Maak een poster van het leven van Luther. - Sta stil bij een aantal belangrijke gebeurtenissen in Luthers leven en geef ook aan waarom die van belang waren. - Houd op basis van de poster een presentatie voor de klas.

Omslag van het boek Martin Luther, zijn leven zijn werk, door Sabine Hirsch en Martin van Wijngaarden.

Hoes van een DVD over het leven van Maarten Luther.

Een vaste burcht is onze God,

een tekst van Maarten Luther in een Nederlandse vertaling

Niet-ritmische samenzang in de Joriskerk in Amersfoort. Orgel: Dick van Luttikhuizen.


1. Een vaste burcht is onze God,een toevlucht voor de Zijnen!Al drukt het leed, al dreigt het lot,Hij doet zijn hulp verschijnen!De vijand rukt vast aanmet opgestoken vaan;hij draagt zijn rusting nogvan gruwel en bedrog,maar zal als kaf verdwijnen!
4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheiden zal geen duimbreed wijken.Beef, satan! Hij, die ons geleidt,zal u de vaan doen strijken!Delf vrouw en kind’ren `t graf,neem goed en bloed ons af,het brengt u geen gewin:wij gaan ten hemel inen erven koninkrijken!

Uitvoerenden: Capella Fidiciana (Leipzig), dirigent Hans Gruss

Ein’ feste Burg ist unser Gott,Ein gute Wehr und Waffen;Er hilft uns frei aus aller Not,Die uns jetzt hat betroffen.Der alt’ böse Feind,Mit Ernst er’s jetzt meint,Gross’ Macht und viel ListSein’ grausam’ Ruestung ist,Auf Erd’ ist nicht sein gleichen.
Mit unsrer Macht is nichts getan,Wir sind gar bald verloren;Es steit’t für uns der rechte Mann,Den Gott hat selbst erkoren.Fragst du, wer der ist?Er heisst Jesu Christ,Der Herr Zebaoth,Und ist kein andrer Gott,Das Feld muss er behalten.
Und wenn die Welt voll Teufel wär’Und wollt’ uns gar verschlingen,So fürchten wir uns nicht so sehr,Es soll uns doch gelingen.Der Fürst dieser Welt,Wie sau’r er sich stellt,Tut er uns doch nicht,Das macht, er ist gericht’t,Ein Wörtlein kann ihn fällen.
Das Wort sie sollen lassen stahnUnd kein’n Dank dazu haben;Er ist bei uns wohl auf dem PlanMit seinem Geist und Gaben.Nehmen sie den Leib,Gut, Ehr’, Kind und Weib:Lass fahren dahin,Sie haben’s kein’n Gewinn,Das Reich muss uns doch bleiben.

Ein feste Burg ist unser Gott. Dit opschrift staat boven het portaal van de ingang van de Georgenkirche in Eisenach.

Wikimedia Commons

Reformatie en Onderwijs Nu (klik de afbeelding aan)

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking