Willem

Visser 't Hooft

De grondlegger van de Wereldraad van Kerken


Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Wikipedia. Hier vind je uiteraard veel gegevens over Willem Visser ’t Hooft, YMCA, de Wereldraad van Kerken en de oecumene.

  • In het Biografische Woordenboek van Nederland, deel 4, staat een uitvoerige biografische schets van Visser ’t Hooft.

  • Voor wie het Engels voldoende beheerst: de website van de Wereldraad van Kerken, de World Council of Churches, is www.oikoumene.org

  • In Leiden is het Visser ’t Hooft Lyceum (VHL) gevestigd. In het hoofdgebouw aan de Kagerstraat 1 was een kleine permanente tentoonstelling ingericht over het leven van Dr. W.A. Visser ’t Hooft. Deze kan helaas niet meer bezocht worden. Op de website is wel nadere informatie te vinden.

Opdrachten

  • Maak een werkstuk over de Wereldraad van Kerken. Bespreek daarin de ontstaansgeschiedenis, de betekenis van de Nederlander Willem Visser ’t Hooft, de uitgroei van de organisatie en de huidige betekenis.

  • Houd een spreekbeurt over YMCA, de Young Men’s Christian Association. Deze jongerenorganisatie met meer dan 45 miljoen leden in ruim 130 landen bestaat al sinds 1844 en is nog springlevend. Ook in Nederland. Ga na hoe deze vereniging ontstaan is en functioneert en probeer mensen uit de organisatie (via e-mail) te interviewen om van binnenuit de beweegredenen van de deelnemers te leren kennen.

  • Maak een profielwerkstuk over de oecumene. Behandel hierbij in het bijzonder de Wereldraad van de Kerken en de betekenis daarin van de eerste secretaris-generaal Willem Visser ’t Hooft. Maak duidelijk wat de idealen van de oecumenische beweging zijn en hoe het realiseren van die idealen tot op de dag van vandaag vele ups en downs kent.

Visser 't Hooft Lyceum in Leiden

Gerard Persoon

Het logo van YMCA Nederland.

Deze sculptuur uit 1968 herinnert aan de conferentie in dat jaar in Uppsala. Het symboliseert de oecumenische beweging.

Wikimedia Commons

Op donderdag 23 augustus 2018 werd herdacht dat het 70 jaar geleden was dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze viering, opnieuw in de Nieuwe Kerk, werd door de EO op livestream opgenomen.

YouTube

Tips voor verdieping en verwerking