Ida Gerhardt

Een gelovige vrouw met een groot talent voor taal

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Van Ida Gerhardt bestaat een website. Daarop kun je veel informatie vinden, zoals een biografie, een beschrijving van haar werk en zelfs een concordantie op haar gedichten.

  • De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft op haar website ook veel informatie over dichters, waaronder Ida Gerhardt, bijeengebracht en toegankelijk gemaakt.

  • In 1999 verschenen de Verzamelde gedichten van Ida Gerhardt in drie delen.

  • Het Ida Gerhardtgenootschap heeft ook een website. Daarop bevindt zich ook de enige geluidsopname die bewaard is gebleven, waarop Gerhardt en Van der Zeyde samen te horen zijn.

  • Mieke Koenen publiceerde in 2014 Dwars tegen de keer. Leven en werk van Ida Gerhardt (ISBN 978 90253 0380 8). Voor het eerst beschikken we hiermee over een complete biografie, die tegelijk haar hele oeuvre behandelt.

Opdrachten

  • De website www.beeldfigurenchristendom.nl geeft informatie over enkele tientallen “sleutelfiguren voor het West-Europese christendom”. Het is altijd lastig te bepalen wie voor die typering in aanmerking komen. Maak over Ida Gerhardt een presentatie met daarin een beargumenteerd antwoord op de vraag waarom zij tot deze sleutelfiguren kan worden gerekend. Zoek de argumenten zowel in haar leven als in haar literaire werk.

  • De Psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde is ontstaan vanuit een opmerking van een leerling over de kwaliteit van traditionele bijbelvertalingen. Ze wilden via een nieuwe vertaling de schoonheid van de Hebreeuwse psalmen beter uit laten komen in de Nederlandse taal. Kies drie psalmen uit in drie vertalingen: de NBG-vertaling (1951), de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en De Psalmen, uit het Hebreeuws vertaald door dr. Ida Gerhardt en dr. Marie H. van der Zeyde (1972). Inventariseer een aantal opvallende verschillen en bepaal of Ida en Marie in hun opzet zijn geslaagd.

Ida Gerhardt biografie door Marie Koenen

In 2014 publiceerde Mieke Koenen de biografie Dwars tegen de keer. Leven en werk van Ida Gerhardt. Een fragment hieruit is te lezen op de website van Athenaeum Boekhandel te Amsterdam.

Maria de Groot schreef een boek over haar gesprekken met Ida Gerhardt.

'De gestorvene' door Trijntje Oosterhuis

De meest bekende leerling van Ida Gerhardt in de tijd dat zij in Kampen klassieke talen doceerde is de acteur Henk van Ulsen. Kort voor zijn overlijden in 2009 heeft hij in enkele studiosessies een aantal gedichten van zijn vroegere lerares ingesproken. In maart 2011 is het boek met de titel Gedichten en psalmvertalingen van Ida Gerhardt verschenen.

Tips voor verdieping en verwerking