Antoinette Bourignon

Een zeventiende-eeuwse christelijk-charismatische vrouw

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De belangrijkste bron van informatie over het leven en de getuigenissen van Bourignon is het vuistdikke proefschrift van Mirjam de Baar: ‘Ik moet spreken’, Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Zutphen, 2004

  • In de bundel ‘1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’, samengesteld door Els Kloek (Nijmegen, 2013) heeft Mirjam de Baar over Bourignon een compact biografisch opstel geschreven onder de titel ‘Antoinette Bourignon, mystica, kerk en godsdienst’, p. 371-373. Zie ook Antoinette Bourguignon in Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland..

  • L.J. Rogier wijdt in zijn ‘Geschiedenis van het katholicisme in de Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw (Amsterdam, 1946) een gedateerd maar historisch toch interessant hoofdstuk aan Nordstrand, p. 499-508

  • In de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (AGN), het standaardwerk over de geschiedenis van Nederland en België (Haarlem, 1979) is in de delen 6 en 8 over de Nieuwe Tijd uitvoerig aandacht besteed aan de godsdienst- en kerkgeschiedenis van de zeventiende eeuw in beide landen.

Opdrachten

  • In deze bespreking van leven en werk van Antoinette Bourignon wordt zij vergeleken met Franciscus van Assisi (zie onder ‘Herwaardering’). Vergelijk in een essay de levens van deze twee bijzondere, godsdienstig geïnspireerde personen en geef daarin ook aan hoe fundamenteel verschillend de uitkomst is geworden van hun prediking en handelen.

  • Bourignon heeft van 1667 tot 1671 in Amsterdam gewoond. Geef op een historische plattegrond van Amsterdam in die tijd schetsmatig weer welke geloofsgemeenschappen in die tijd waar samenkwamen en beschrijf in een toelichting hoe de verhoudingen tussen de geloofsgemeenschappen toen lagen en wie daar de leiding hadden.

  • Bourignon is geboren in de Zuidelijke Nederlanden in de tijd van de Contrareformatie. Beschrijf welke veranderingen op vooral geestelijk en kerkelijk terrein zich toen met name in Vlaanderen en Brabant voordeden.

Een niet zo'n fraai portret van Antoinette Bourignon. Geen wonder want het is opgenomen in de Dictionnaire Infernal (1818): een boek dat wil laten zien hoe demonen en andere duivelse figuren eruit kunnen zien.

Tips voor verdieping en verwerking