Dag Hammarskjöld

Een christen-staatsman in de Koude Oorlog

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op de website Dag Hammarskjóld - a biography is een uitgebreide biografie van Dag Hammarskjöld te vinden (Zweeds en/of Engels).

  • De dagboekaantekeningen van Dag Hammarskjöld, die na zijn dood werden aangetroffen in zijn appartement in New York, zijn in 2007 in een geheel herziene editie in het Nederlands verschenen: Dag Hammarskjöld, Merkstenen. Ten Have. ISBN 978 90 259 5774 2

  • Zowel over Hammarskjöld, Zweden, de Verenigde Naties en de diverse conflicten tijdens de Koude Oorlog is veel te vinden via Wikipedia en de daar vermelde bronnen.

Opdrachten

  • De eerste aantekening van Hammarskjöld in “Merkstenen” in het jaar 1953 luidt:

“…weldra komt de nacht.

Tegen het verleden: dank,

tegen het komende: ja!”

In de dagboekaantekeningen over 1952 overheerst een sombere toon. De notitie van begin 1953 lijkt een omslag naar een meer positieve stemming te markeren.

Lees in een Nederlandse editie van Merkstenen Hammarskjölds aantekeningen bij het jaar 1953. Probeer ze te verbinden met de feiten uit zijn biografie en ga ook na wat ze zeggen over Hammarskjölds christelijk geloof.

  • In de afgelopen jaren is veel nieuwe informatie opgedoken over de vliegtuigcrash van Hammarskjöld in 1961. Half september 2013 concludeerde een onderzoekscommissie dat Amerikaanse inlichtingendiensten tijdens de bewuste nacht hoogstwaarschijnlijk het radioverkeer hebben opgenomen. De NSA is gevraagd deze opnamen openbaar te maken.

Probeer via internet na te gaan wat er met het verzoek van deze commissie is gebeurd en of de NSA al heeft gereageerd. Wat is er sinds september 2013 met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie gedaan ? Wie zou/zouden er belang bij hebben gehad Hammarsköld uit de weg te ruimen ? Presenteer je bevindingen in een spreekbeurt over Hammarskjöld.


Het boek Merkstenen bevat een aantal dagboekaantekeningen van Hammarskjöld die pas na zijn dood zijn gevonden en gepubliceerd. Hier in een vertaling in het Nederlands.


Dag Hammarskjold in het invloedrijke Amerikaanse magazine Time, 22 augustus 1960

Tips voor verdieping en verwerking