Karl Barth

Een principieel gelovige in een “andere” God

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

Opmerking: In het nieuwe Liedboek (2013) is 'Zonne der gerechtigheid' lied nr. 967 geworden.

Time Magazine besteedde in het nummer van 20 april 1962 uitgebreid aandacht aan de theoloog Karl Barth.

Het familiegraf van Karl Barth en familieleden op de begraafplaats Hörnli in Basel.

Wikimedia Commons

Portret van Christian Gottlob Barth (1799-1862), een naamgenoot en in zekere zin geestverwant van Karl Barth uit het verleden.

Tips voor verdieping en verwerking