Karl Barth

Een principieel gelovige in een “andere” God

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De website www.karlbarth.nl biedt een enorme hoeveelheid informatie, zowel over Barths leven als over zijn werk. Je vindt er ook (vertaalde) teksten van Barth.

  • Elseviers wereldgeschiedenis, geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen (Amsterdam, 1970) biedt in deel 3 een beknopt overzicht van het ontstaan van het Duitse keizerrijk en de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog.

Opdrachten

  • In het Liedboek voor de kerken staan in Lied 313 (Zonne der gerechtigheid) drie strofen van de hand van ene Christian Gottlob Barth (1799-1862). Hij leefde voordat Karl Barth werd geboren. Toch zou je hem een geestverwant van Karl Barth kunnen noemen. Lees de desbetreffende verzen (2,4 en 5) goed en ga na welke van de daarin doorklinkende opvattingen overeenkomen met die van Karl Barth. Probeer er vervolgens achter te komen of er een familierelatie aantoonbaar is tussen Christian Gottlob en Karl Barth.

Opmerking: In het nieuwe Liedboek (2013) is 'Zonne der gerechtigheid' lied nr. 967 geworden.

  • In orthodox gereformeerde kringen in Nederland wordt Karl Barth niet bepaald als een bijbelgetrouw theoloog gezien, terwijl hij zichzelf wel degelijk als zodanig beschouwde. Ook het feit dat hij in Genève preekte vanaf de kansel van Calvijn kan daar helaas niets aan veranderen… Probeer eens na te gaan waarom orthodox gereformeerden moeite hebben met de theologie van Karl Barth en betrek daarbij ook zijn maatschappijvisie. Presenteer je bevindingen in een werkstuk.

  • Karl Barth was een van de voorlieden binnen de zogeheten Bekennende Kirche, een beweging die ontstond in de jaren ’30 van de vorige eeuw in Duitsland. Zoek bij Wikipedia de term Bekennende Kirche op en verdiep je in de rol die Barth daarbij speelde. Vergelijk de kerkelijke situatie in Duitsland in de jaren ’30 en ’40 met die in Nederland en zoek naar overeenkomsten en verschillen. Presenteer de resultaten van je onderzoek in de vorm van een informatief artikel.

  • In de Tweede Wereldoorlog gijzelden de Duitsers in Sint-Michielsgestel een flink aantal vooraanstaande Nederlanders. Door hun onderlinge contacten tijdens die periode van gijzeling kwam men op het idee van een brede progressieve beweging na de oorlog. Dit wordt ook wel de Doorbraakgedachte genoemd. De bestaande verzuiling zou daarmee immers worden doorbroken. Vul op de website www.parlement.com de zoekterm 'doorbraak' in en zoek naar parallellen met het leven en werk van Karl Barth.

Time Magazine besteedde in het nummer van 20 april 1962 uitgebreid aandacht aan de theoloog Karl Barth.

Het familiegraf van Karl Barth en familieleden op de begraafplaats Hörnli in Basel.

Wikimedia Commons

Portret van Christian Gottlob Barth (1799-1862), een naamgenoot en in zekere zin geestverwant van Karl Barth uit het verleden.

Tips voor verdieping en verwerking