Johannes XXIII

Een paus die de kerk een ander gezicht gaf

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De internetencyclopedie Wikipedia geeft een goed en compact overzicht van het leven van Johannes XXIII en zijn bijzondere betekenis voor de geschiedenis van de katholieke kerk in de tweede helft van de twintigste eeuw.

  • Het belangrijkste in het Nederlands verschenen boek over hem is van Peter Hebblethwaite: Johannes XXIII, De Paus van het Concilie, Bloemendaal, 1985.

  • Op de website RKKerk.nl is via de links 'Kerk', 'Geloof' en 'Samenleving' veel informatie te vinden over de katholieke kerk als organisatie.

Opdrachten

  • Maak een werkstuk over het leven van paus Johannes XXIII. Kies daarbij 12 foto’s of afbeeldingen die je uitzoekt bij ‘Beeldresultaten voor Johannes XXIII’ op het internet en gebruik ook informatie van Wikipedia.

  • Maak een spreekbeurt over Johannes XXIII voor het vak geschiedenis of levensbeschouwing. Benadruk daarbij de tegenstelling tussen de eenvoud en nederigheid van deze paus en de grote betekenis van het door hem bijeengeroepen concilie en de door hem uitgegeven encyclieken.

  • Maak een thema voor de vakken geschiedenis of levensbeschouwing of een profielwerkstuk over het onderwerp: 'Hoe het Tweede Vaticaans Concilie het gezicht van de kerk in Nederland veranderde'. Hierbij moet je de informatie over paus Joannes XXIII en het Tweede Vaticaans Concilie verbinden met de uitkomsten van het Pastoraal Concilie van de Nederlandse Kerkprovincie, dat van 1966 tot 1970 werd gehouden in Noordwijkerhout.

De omslag van het boek over Johannes XXIII door Peter Hebblethwaite.

Johannes XXIII: de man met wie Vaticanum II begon

YouTube / Volg Concilie

Het monument van Johannes XXIII in de Italiaanse bedevaartplaats Loreto.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking