Martin Bucer

Een vergeten reformator

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • In 1990 verscheen Martin Bucer: ein Reformator und Seine Zeit door Martin Greschat. Dat is het standaardwerk over Bucer. Het is ook in het Engels vertaald.

  • Een handzaam en vlot leesbaar boekje in het Nederlands is Martin Bucer, een vergeten reformator (ISBN 90 239 02785), Den Haag, 1991, van de hand van M. van Campen.

  • De Engelse Wikipedia geeft een zeer uitgebreide biografie.

Opdrachten

  • Het onderwijs is voor protestanten altijd erg belangrijk geweest: iedereen moet immers in staat zijn de Bijbel te lezen en zelfstandig geloofskeuzes te maken. In Straatsburg bevindt zich het grootste protestants-christelijke onderwijsinstituut van Frankrijk, dat tot 2005 de naam Gymnasium Jean Sturm heeft gedragen.

In 2005 fuseerde dit gymnasium, waaraan ook Calvijn verbonden is geweest, tot de Pôle educatif Jan Amos Comenius.

Zoek op Wikipedia onder de naam Gymnasium Jean Sturm. Zoek uit wie Jean Sturm was, waarom de school zijn naam heeft gedragen, welke rol de school heeft gespeeld in de Straatsburgse samenleving en welk verband er bestaat met de ideeën van Martin Bucer. Maak van je bevindingen een presentatie.

  • Bucer heeft samen met Luther en Melanchthon gewerkt aan een advies voor landgraaf Philips van Hessen. Het betrof een bijzonder gevoelige kwestie, namelijk een geval van bigamie. De drie reformatoren kwamen met een advies, dat bekend is geworden onder de naam Wittenberger Ratschlag. Probeer de inhoud van dat advies te achterhalen en ga na hoe het mogelijk is geweest dat men tot dit advies is gekomen. Gebruik je bevindingen als startpunt voor een discussie met klasgenoten over de relatie tussen (religieuze) leefregels en de praktijk van alledag.

  • Na Bucers dood kwam koningin Mary I in Engeland aan het bewind (1553). Zij was katholiek opgevoed en probeerde het katholicisme weer in te voeren. Daarin ging ze behoorlijk ver in haar optreden tegen protestanten. Ga na wat haar optreden voor gevolgen had voor de stoffelijke resten van Bucer en hoe de protestantse koningin Elisabeth I in 1560 heeft geprobeerd een en ander te herstellen.

Verwerk je bevindingen in een presentatie over godsdienstig fanatisme en het belang van kennis van de echte feiten.

Deze 16e eeuwse prent geeft zeven belangrijke reformatoren aan. 1. Wycliff, 2. Hus, 3. Luther, 4. Zwingli, 5. Calvijn, 6. Melanchton, 7. Bucerus (Bucer), 8. Beza.

Wikimedia Commons

Aan deze lessenaar in het Gymnasium Jean Sturm in Straatsburg is de naam Johannes Calvijn verbonden.

Wikipedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking