Martin Bucer

Een vergeten reformator

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Opdrachten

In 2005 fuseerde dit gymnasium, waaraan ook Calvijn verbonden is geweest, tot de Pôle educatif Jan Amos Comenius.

Zoek op Wikipedia onder de naam Gymnasium Jean Sturm. Zoek uit wie Jean Sturm was, waarom de school zijn naam heeft gedragen, welke rol de school heeft gespeeld in de Straatsburgse samenleving en welk verband er bestaat met de ideeën van Martin Bucer. Maak van je bevindingen een presentatie.

Verwerk je bevindingen in een presentatie over godsdienstig fanatisme en het belang van kennis van de echte feiten.

Deze 16e eeuwse prent geeft zeven belangrijke reformatoren aan. 1. Wycliff, 2. Hus, 3. Luther, 4. Zwingli, 5. Calvijn, 6. Melanchton, 7. Bucerus (Bucer), 8. Beza.

Wikimedia Commons

Aan deze lessenaar in het Gymnasium Jean Sturm in Straatsburg is de naam Johannes Calvijn verbonden.

Wikipedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking