Oscar Romero

Een martelaar voor vrede, sociale gerechtigheid en een menswaardig bestaan

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Informatie over Oscar Romero is te vinden op Wikipedia (versie in het Nederlands). Wikipedia (versie in het Engels) geeft veel meer achtergronden bij de gebeurtenissen in en rond zijn leven.

  • Op de website van de Verenigde Naties wordt een pagina besteed aan Archbishop Oscar Arnulfo Romero (Engelstalig) i.v.m. 24 maart International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

  • In Groot-Brittannië bestaat de Archbishop Romero Trust. Op de website is een schat van informatie te vinden over de persoon Oscar Romero. Ook staan er tal van activiteiten vermeld die worden ondernomen.

  • Over de zaligverklaring van Oscar Romero zijn recent verschillende artikelen in dagbladen als Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad verschenen. In het archief van deze kranten te raadplegen (niet altijd gratis).

Opdrachten

  • In Nederland (en België) bestond er bij vooral progressief ingestelde christenen grote bewondering voor het optreden van Oscar Romero. Hoe kun je dit verklaren? Maak over je bevindingen een werkstuk.

  • 24 maart, de sterfdag van Romero, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale dag voor het recht op de waarheid over grove mensenrechtenschendingen en voor de waardigheid van de slachtoffers. Bedenk samen met enkele klasgenoten een plan hoe je op je school op 24 maart een thema-activiteit zou kunnen organiseren. Probeer het plan zo te maken dat iedereen op je school hieraan kan meedoen.

  • De katholieke kerk in Latijns-Amerika verkeert aan de ene kant in een comfortabele positie. Anderzijds is de positie van de kerk niet onomstreden. Ga in een onderzoek na hoe de huidige positie van de kerk in Latijns-Amerika is. Betrek daarbij ook het gegeven dat het protestantisme zoveel meer aanhang heeft gekregen.

  • Besteed in een spreekbeurt aandacht aan de betekenis van Oscar Romero. Het is al weer enige tijd geleden dat hij is vermoord. Probeer in je spreekbeurt duidelijk te maken waarom zijn leven en sterven ook voor de mensen van nu van betekenis is.

Monument van Oscar Romero dat zich bevindt in Santa Ana, een stad in El Salvador.

Wikimedia Commons

De grote wandschildering ter ere van Oscar Romero die te zien is een van de hallen van het internationale vliegveld van San Salvador.

Tips voor verdieping en verwerking