Adrianus VI

De enige Nederlandse paus

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op internet zijn veel toegankelijke en informatieve bronnen te vinden: Paus Adrianus VI (Wikipedia); Gerard Weel: Het Leven en de Tijd van Adriaan van Utrecht (www.gerardweel.nl); Antoine Bodar: Adrianus – paus van eenvoud en nederigheid (lezing voor Contact Rooms-Katholieken, Utrecht, 13 juni 2009).

  • Veel achtergrondinformatie geeft het boek van Michiel Verweij: Adrianus VI (1459-1523), de tragische paus uit de Nederlanden, Antwerpen-Apeldoorn, 2011.

  • Een meer recente en journalistieke bron is Twan Geurts: De Nederlandse paus, Adrianus van Utrecht 1459-1523, Amsterdam, 2017.

Opdrachten

  • Geef een presentatie over het thema Karel V en zijn leermeester Adriaan van Utrecht. Maak hierbij aan je gehoor duidelijk hoe belangrijk Karel V in de Europese geschiedenis is geweest, in welke mate hij in de beginperiode van diens bestuurlijke activiteiten heeft geleund op de steun van Adriaan Florisz. Boeyens en hoe de kerkelijke ‘carrière’ van Adrianus VI afhankelijk is geweest van de invloed van Karel V.

  • Schrijf een essay waarin je het opschrift op het grafmonument van Adrianus VI: Ach, hoeveel verschil maakt het toch in welke tijd de verdiensten van zelfs de beste man vallen! als uitgangspunt neemt voor een analyse van de mening dat Adriaan van Utrecht te laat kwam om het lutheranisme te kunnen indammen en te vroeg voor de Contrareformatie.

  • Maak een beeldpresentatie van gebouwen, kerken, beeldhouwwerken, munten, schilderijen en tekeningen aan de hand waarvan je een overzicht geeft van het leven en de betekenis van paus Adrianus VI.

Portret van paus Adrianus VI: staat afgebeeld met een tiara en een rijk bewerkte mantel. Links en rechts zijn familiewapens. Het schilderij is een kopie naar een origineel (ca. 1520) en bevindt zich in het Rijksmuseum.

Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking