Bonaventura

De tweede stichter van de franciscaner kloosterorde

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

• Door het Franciscaans Studiecentrum Nederland wordt de reeks Scripta Franciscana uitgegeven. Hierin zijn van Bonaventura o.a. verschenen Itinerarium: De weg die de geest naar God voert (Assen, 1996) en Franciscus als teken aan de hemel, de preken van Bonaventura over Franciscus van Assisi (Assen, 2003). Beide boeken bevatten een uitgebreide inleiding over leven en werk van Bonaventura.

• De geschiedenis van de franciscaanse kloosterorde en de huidige betekenis ervan is in allerlei facetten beschreven op de website van de Franciscaanse Beweging. De onderlinge conflicten over de juiste koers van de kloosterorde is duidelijk en in kort bestek te lezen op de website van de Minderbroeders Conventionelen.

• Paus Benedictus XVI heeft op drie achtereenvolgende woensdagen tijdens de wekelijkse audiëntie stilgestaan bij de figuur van de H. Bonaventura. Hij vertelt uitvoerig en redelijk toegankelijk over zijn leven en zijn betekenis. Op RKdocumenten.nl zijn de voordrachten in Nederlandse vertaling opgenomen: op 3 maart 2010 H. Bonaventura (1) – zijn leven; op 10 maart 2010 H. Bonaventura (2) – zijn denken en werken en op 17 maart 2010 H. Bonaventura (3) – zijn theologie.


Opdrachten

• Paus Benedictus vergelijkt in zijn derde audiëntie gewijd aan Bonaventura op 17 maart 2010 de heilige geleerden Thomas van Aquino en Bonaventura. Ze zijn beide in 1257 benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Parijs. Ze zijn beide overleden in 1274, de ene op weg naar en de ander tijdens het Concilie van Lyon en hun beelden staan recht tegenover elkaar op het Sint-Pietersplein aan het begin van de zuilengalerij bij de gevel van Sint-Pieter. Vergelijk die twee belangrijke kerkelijke figuren. Geef overeenkomsten in hun levensloop en laat ook zien waarin zij van elkaar verschillen wat de geloofsopvattingen betreft.

• De katholieke lerarenvereniging Sint Bonaventura is opgericht in 1918 te ’s Hertogenbosch. Elke katholieke landelijke vereniging kreeg in die tijd een naam van een heilige. Men zocht dan uiteraard naar een passende figuur. Er was nog geen katholieke landelijke onderwijsorganisatie naar hem vernoemd en de eerste geestelijk adviseur van de vereniging was een franciscaanse broeder. Genoeg redenen om voor de naam Bonaventura te kiezen. Kun je vanuit het leven van Bonaventura beargumenteren dat de keuze voor zijn naam een begrijpelijke keuze is geweest? Maak bij je onderzoek gebruik van de website van de vereniging: AOb-Sint Bonaventura

De discussie tussen Thomas van Aquino en Bonaventura staat afgebeeld op een plaquette in de sokkel van het standbeeld van Bonaventura in Bagnoregio.

Hiernaast de omslag van het boek 'Franciscus als teken aan de hemel', met daarin de preken van Bonaventura over Franciscus, verschenen in de reeks Scripta Franciscana.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking