Franciscus Xaverius

Een missiepionier in het Verre Oosten

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Op Wikipedia is een korte biografie van Franciscus Xaverius opgenomen. De Engelstalige versie op Wikipedia is veel uitgebreider en informatiever dan de Nederlandstalige versie.

  • Enkele wat beknoptere biografische overzichten zijn te vinden op de website van de Jezuïeten in Nederland & Vlaanderen en op die van RKK Nederland. Op deze site is ook een fragment uit een televisie-uitzending met als titel De arm van Franciscus opgenomen.

  • Op een website van de Katholieke Universiteit van Leuven zijn enkele zeer informatieve pagina’s gewijd aan Geschiedenis van Japan. Franciscus Xaverius op missie in Japan.

  • Voor het in breder verband zetten van het optreden van Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius zijn de hoofdstukken ‘Ignatius en de Sociëteit van Jezus’, ‘Verovering van de Nieuwe Wereld’ en ‘Adaptiemethode in de jezuïetenmissies’ in Momentopnamen uit de geschiedenis van de katholieke kerk door Robrecht Boudens (Averbode/Kampen 1987) bijzonder waardevol.

  • In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd op de televisie de Britse documentaireserie De Christenen. Geschiedenis van een wereldreligie, uitgezonden. Bij deze serie verscheen het gelijknamige boek (Amsterdam/Brussel 1978) door presentator Bamber Gascoigne, waarvan hoofdstuk 8 ‘Het winnen van zieltjes’ uitstekend bij dit onderwerp past.

  • Voor een algeheel overzicht van de geschiedenis van de jezuïeten is Jonathan Wright, De Jezuïeten. Missie, mythen en methoden (Amsterdam 2004) een zeer waardevol boek.

Opdrachten

  • Franciscus Xaverius had grote verwachtingen van het bekeren van Japanners en Chinezen tot het christendom. Hij ontdekte tijdens zijn leven ook al dat dat geen gemakkelijke opgave was. Ga in een onderzoek na hoe de positie van christenen in de Japanse en Chinese samenlevingen tegenwoordig is.

  • Franciscus Xaverius en zijn tijdgenoten hadden bepaalde opvattingen over het winnen van zielen voor het christelijk geloof. Daar is men later wat anders tegenaan gaan kijken. Hoe zou je in onze tijd de kernwaarden van het christendom in een niet-christelijke cultuur het beste voor het voetlicht kunnen brengen? Open hierover een discussie met je klasgenoten.

  • Jorge Bergoglio heeft als paus Franciscus heeft sinds zijn uitverkiezing in maart 2013 op velen een diepe indruk gemaakt. Ga in een onderzoek na om welke redenen hij bewust voor de naam ‘Franciscus’ heeft gekozen. Betrek in je onderzoek ook het gegeven dat op de dag van Franciscus’ uitverkiezing (13 maart) in Wikipedia werd vermeld dat de nieuwe paus ‘is vernoemd naar Franciscus Xaverius, een van de eerste volgelingen van Ignatius van Loyola’ (deze zinsnede is inmiddels in Wikipedia verdwenen).

Over de gehele wereld bevinden zich kerken die aan Franciscus Xaverius zijn gewijd. De bekendste Franciscus Xaveriuskerk in Nederland staat in Amsterdam is beter bekend onder de naam De Krijtberg.

Wikimedia Commons

Paus Gregorius de Grote met de heiligen Ignatius (links) en Franciscus Xaverius (rechts) op een schilderij van Guercino, 1626.

National Gallery, Londen / Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking