John Bunyan

Een christen-reisgids voor gewone mensen

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

Elseviers wereldgeschiedenis, geschiedenis en beschaving van het westen in drie delen beschrijft in deel 2 uitvoerig zowel de politieke als de religieuze ontwikkelingen in Engeland in de zeventiende eeuw. (ISBN 9010000125)

• Onder John Bunyan is in de Wikipedia niet alleen een korte biografie te vinden, maar ook een lijst van door Bunyan geschreven werken. Via een externe link is de tekst van Een Christenreis daar te vinden.

• De website www.bunyanstichting.nl gaat uit van een stichting die zich bezig houdt met de brede bekendmaking van het werk van John Bunyan.


Opdrachten

• Verreweg het meest bekende (en door velen geliefde) boek van John Bunyan is De Christenreis, uitgegeven in 1678. Nog in onze tijd wordt dit werk gelezen. Al in 1682 verscheen de eerste Nederlandse vertaling ervan. Het is een zo genoemde allegorie, een literair werk waarin abstracte begrippen als personages worden voorgesteld. Zoek in de Nederlandse tekst van De Christenreis uit hoe Christen omgaat met Wereldwijze, Mondchristen, Bijbedoeling en Kleingeloof en zoek ook uit wat die figuren echt betekenen.

• De kerk in Bedford waar John Bunyan heeft gepreekt, is een mooi gebouw. Via de website kom je terecht bij de ramen en deuren van de kerk, waarop afbeeldingen te zien zijn van Bunyan en episoden uit The Pilgrim’s Progress. Bekijk op deze website de deuren en ramen, kies drie afbeeldingen uit en zoek er de corresponderende tekst in The Pilgrim’s Progress (De Christenreis) bij. Doe verslag van je bevindingen in de vorm van een opdracht voor het vak Culturele Kunstzinnige vorming of voor het vak Godsdienst/levensbeschouwing.

Standbeeld John Bunyan

Standbeeld van John Bunyan in Bedford.

Foto: Wim de Kok

Een Nederlandse vertaling van The Pilgrim's Progress kun je ook in een boek met illustraties raadplegen.

Biografie Achtergronden Tips voor verdieping en verwerking