Adelbert

Geloofsverkondiger en inspirator van een belangrijke plek in Holland

Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • Peter Lassooy, Monnikenwerk. De invloed van de abdij van Egmond op het landschap van Noord-Kennemerland, Egmond 2008

  • Op de website Heiligennet een uitvoerig relaas over het leven van Adelbert door Dries van den Akker s.j.

  • Peter Jan Margry en Charles Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland. Deel 1: Noord- en Midden-Nederland, twee items over Egmond Binnen door Jurjen Vis, blz. 325 t/m 336. De inhoud is ook te lezen op de website van het Meertens Instituut.

Opdrachten

  • Op de website Heiligennet vind je een levensbeschrijving van Adelbert met daarachter een overweging die pater Dries van den Akker in de Adelbertkerk in Delft heeft uitgesproken. Er zijn weinig biografische gegevens over Adelbert bekend.

- Op welke manieren slaagt Van den Akker er toch in een levendig beeld van Adelbert te schetsen? Vind je het ook een geloofwaardig beeld?

- Vind je dat de figuur Adelbert van betekenis kan zijn voor mensen in onze tijd?

  • De tegenwoordige abdij van Egmond heeft zijn vaste bewoners, maar wil ook voor anderen – naar eigen zeggen - een plaats van gebed en ontmoeting, van rust en stilte zijn, waar iedereen zich thuis mag voelen en op adem mag komen. Een oord waar men zich erop toelegt ´vrij te worden voor God´, naar de wapenspreuk van het huis: ´Deo Vacare´. Onderzoek:

- aan welke voorwaarden volgens jou een plek van rust en stilte, waar je je zowel thuis kan voelen als op adem komen, zou moeten voldoen.

- probeer vervolgens uit te zoeken op welke wijzen de abdij dit voor belangstellenden concretiseert.

  • Je hebt kunnen lezen over het bestaan van de Sint Adelbertvereniging. Ga in een onderzoek na:

- waarom deze vereniging een typisch product van de verzuiling is geweest,

- welke invloed de ontwikkelingen in de katholieke kerk in Nederland vanaf de jaren zestig in de 20e eeuw op het reilen en zeilen van de vereniging hebben gehad,

- welke activiteiten de vereniging in onze tijd onderneemt.

Het timpaan van Egmond bevindt zich sinds de 19e eeuw in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het stond oorspronkelijk boven het westportaal van de abdijkerk. In het midden de apostel Petrus, geflankeerd door graaf Dirk VI van Holland (links) en zijn moeder Petronilla van Saksen (rechts). Het timpaan wordt beschouwd als het oudste Hollandse beeldhouwwerk.

Rijksmuseum / Wikimedia Commons

Tips voor verdieping en verwerking