Alfons Ariëns

De kapelaan die de katholieke arbeiders van Twente organiseert


Tips voor verdieping en verwerking

Bronnen

  • De meest informatieve bron, maar ook nogal gedragen van stijl, is de door Gerard Brom geschreven biografie Alfons Ariëns (Utrecht, 1950, 704 pagina’s).

  • In het Biografische Woordenboek van Nederland – deel I (’s-Gravenhage, 1979) staat een compacte biografische schets van Alfons Ariëns van de hand van de deskundige historicus L J. Rogier. Er is hiervan ook een online-versie beschikbaar.

  • Van dezelfde schrijver is in zijn Katholieke Herleving, geschiedenis van Katholiek Nederland sinds 1853 (’s-Gravenhage, 1956) uitvoeriger informatie over Ariëns te vinden.

  • Her Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland geeft een degelijke biografische schets van Ariëns en vult deze aan met een uitvoerige literatuurverwijzing. Deze schets is ook online beschikbaar.

  • Een interessante inkijk in de geschiedenis van de textielindustrie in Twente wordt geboden in het boek van Wim H. Nijhof: H.J. van Heek 1873-1957 Kunst, katoen en kastelen (Zwolle, 2008).

  • Een artikel van zijn hand is ook te lezen op de website van De Valkenberg.

  • In de televisieserie God in de Lage Landen wordt in de aflevering Het Rijke Roomse leven, een aflevering vol roomse rijkdom en sociale bewogenheid (uitzenddatum 09-12-2012) veel aandacht geschonken aan het leven en het optreden van Alfons Ariëns. Opmerking: de link werkt helaas niet meer!

Opdrachten

  • Alfons Ariëns staat bekend als de grondlegger van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Onderzoek de geschiedenis daarvan en beschrijf specifiek de invloed daarin van Ariëns. Schrijf over je bevindingen een essay.

  • Twente staat bekend als één van de weinige katholieke regio’s in Nederland ten noorden van de grote rivieren. Beschrijf de geschiedenis van het katholicisme in deze streek en behandel daarbij ook de bijdrage die Alfons Ariëns heeft geleverd voor het behoud daarvan.

  • Wat Ariëns is voor Twente, is Poels voor Zuid-Limburg. Maak een vergelijking tussen deze beide sociaal bewogen priesters. Presenteer je gegevens in een spreekbeurt of maak er een opstel over. Maak in ieder geval bij je presentatie uitvoerig gebruik van beeldmateriaal.

Het Dr. Ariëns-monument bevindt zich bij de parochiekerk in Maarssen.

Katholiek leven in beeld. Katholiek Documentatie Centrum

Dit standbeeld van Alfons Ariëns werd in 1934 ontworpen door Auguste Falise. Het bevindt zich in de stad Enschede.

Enschede.http://standbeelden.vanderkrogt.net

Korte film over Alphons Ariëns en zijn inzet voor de emancipatie van katholieke textielarbeiders.

Tips voor verdieping en verwerking